Dyplom zagranicznej uczelni atutem na rynku pracy

Transkrypt

Dyplom zagranicznej uczelni atutem na rynku pracy
Kierunki studiów - uczelnie - studia
Dyplom zagranicznej uczelni atutem na rynku pracy
PAP - Nauka w Polsce
Polscy maturzyści i studenci uważają, że dyplom uczelni zagranicznej będzie większym atutem przy wkraczaniu na
rynek pracy, niż dyplom uczleni polskiej - wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Homo Homini na
zlecenie Polish Open University (POU). Według ankietowanych uczelnie zagraniczne praktyczniej przygotowują
studentów do rozpoczęcia kariery i kładą mniejszy nacisk na teorię niż uczlenie polskie. Badanie przeprowadzono
telefonicznie na losowej grupie 1100 polskich studentów i maturzystów w lipcu 2011 roku.
Około 68% ankietowanych uważa, że dyplom zagranicznej uczelni zwiększy ich szanse na rynku pracy, natomiast 60%
uważa, że taki dyplom pozwoli im na uzyskanie większego wynagrodzenia. Tylko 13% badanych uznało, że dyplom
polskiej uczelni daje większe możliwości zdobycia pracy niż dyplom uczelni zagranicznej.
"Studenci zdają sobie doskonale sprawę z tego, że pracodawcy patrzą przede wszystkim na ich doświadczenie" podkreślają badacze POU. Niemal 70% polskich studentów uważa, że studia zwiększają szansę na zdobycie
zatrudnienia, ale jednocześnie 90% z nich twierdzi, że absolwenci krajowych uczelni nie są przygotowani do pracy.
Niecałe 68% badanych jako przyczynę braku przygotowania absolwentów do pracy zawodowej podaje fakt, że ich
wiedza jest zbyt teoretyczna. Na drugim miejscu plasuje się brak doświadczenia zawodowego, z wynikiem 67%.
Prawie 23% badanych odpowiedziało natomiast, że polskie studia polegają tylko na słuchaniu, a nie stosowaniu wiedzy
w praktyce.
Jedynie 15% badanych wskazuje jako przyczynę brak wiedzy absolwentów, natomiast niecałe 12% uważa, że są oni
przygotowani do podjęcia pracy zawodowej.
Z badania przeprowadzonego przez Instytut Homo Homini wynika, że studenci i maturzyści inaczej postrzegają ten
sam problem. Wyniki wskazują na to, że maturzyści nieco lepiej od studentów oceniają polskie uczelnie, ponieważ 19%
z nich stwierdziło, że absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy (dla porównania, w grupie studentów
odsetek ten wynosi 10%). Podobnie, mniejsza grupa maturzystów niż studentów wskazała jak przyczyny nadmiar
wiedzy teoretycznej (maturzyści 59%, studenci 69%) i brak doświadczenia (maturzyści 51%, studenci 70%).
Maturzyści nie uważają również, by studia w Polsce polegały wyłącznie na słuchaniu (żaden z badanych maturzystów
nie wybrał tej odpowiedzi).
strona 1 / 1