5 ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W

Transkrypt

5 ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W
ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
W KONKURSIE
Wyrażam
zgodę
na
występ
mojego
dziecka
(imię
i
nazwisko)
……………………………………………………………………..., ucznia (nazwa szkoły)
……………………………………………………………...…… w Regionalnym Turnieju
Artystycznym „O Liść Dębu” organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Stalowej Woli.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję
jego postanowienia.
………………………………...….
Podpis rodzica/opiekuna
ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
W KONKURSIE
Wyrażam
zgodę
na
występ
mojego
dziecka
(imię
i
nazwisko)
……………………………………………………………………..., ucznia (nazwa szkoły)
……………………………………………………………...…… w Regionalnym Turnieju
Artystycznym „O Liść Dębu” organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Stalowej Woli.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję
jego postanowienia.
………………………………...….
Podpis rodzica/opiekuna
5