II Młodzie owe Forum Profilaktyczne

Komentarze

Transkrypt

II Młodzie owe Forum Profilaktyczne
Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu
II Młodzieżowe Forum Profilaktyczne
Autor: Administrator
10.12.2014.
Zmieniony 29.09.2015.
Dnia 05.12.2014r. uczniowie klas IVc, Va, VIc, VId wzięli udział w II Młodzieżowym Forum
Profilaktycznym pod hasłem „Znajdź pomysł na siebie‘’. W ramach akcji mieliśmy
możliwość zobaczyć profilaktyczny montaż słowno-muzyczny zespołu Full Power Spirit podczas, którego
wszyscy dobrze się bawiliśmy. Na tym jednak nie koniec zabawy, gdyż w czasie części warsztatowej
każdy zespół klasowy mógł się wykazać wiedzą na ten temat rozwiązując krzyżówki, tworząc piramidę
wartości i hasła profilaktyczne. Po zakończonej pracy mogliśmy wszyscy zaprezentować swoje dzieła oraz
wzmocnić się słodkim poczęstunkiem. Impreza dla wielu z nas była mile i pożytecznie spędzonym
czasem. (ZK)
http://www.sp5grudziadz.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 01:02