pobierz plik: odpowiedzi na pytania

Transkrypt

pobierz plik: odpowiedzi na pytania
Katowice 06.09.2010r.
BI.I.323-62/10
Wszyscy
Wykonawcy
dot.: przetargu nieograniczonego na usługi utrzymania czystości w budynkach Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
W dniu 27.08.2010r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowania. Zamawiający zgodnie z
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. nr
113, poz. 759/ udziela odpowiedzi na zadane pytania:
PYTANIE 1: Czy na obiektach znajdują się okna, które trzeba myć za pomocą wysięgnika
lub metodą alpinistyczną?
ODP.: W budynkach znajdują się okna, do mycia których pracownicy muszą posiadać
aktualne badania wysokościowe do 3 m wysokości. Mycie okien nie wymaga stosowania
rusztowań a jedynie drabin oraz odpowiednich zabezpieczeń pracowników.
W budynku przy ul. Dworcowej 17 znajduje się przeszklony dach (patio) nad salką
konferencyjną (ujęty w załączniku 3A jako „dodatkowe powierzchnie szklane i przeszklone”),
którego mycie wymaga wyjścia na wewnętrzny daszek okalający patio i użycia wysięgnika.
W budynku przy ul. Powstańców 41a (załącznik nr 2A) obowiązkiem Wykonawcy będzie
mycie okien jedynie od środka (okna nieotwierane – budynek typu „Lipsk”).
PYTANIE 2. Jakie wymagane są środki czystości: papier toaletowy kolor, typ ręczników
(rolka czy ZZ, kolor, mydła, odświeżacze powietrza, kostki zapachowe?
ODP.: Wymagane środki czystości (higieniczne):
Lokalizacja
Papier toaletowy
Mydło w płynie
Ręczniki papierowe
Katowice
ul. Duże rolki
190
Jagiellońska
(szary)
Katowice ul.
Powstańców
Katowice ul.
Dworcowa
Częstochowa
Fi Dowolne
o ZZ – (szary /
przyjemnym
zielony
25x23
zapachu
w cm)
baniakach 5 l
Duże rolki Fi
Dowolne o
ZZ – (szary /
190
przyjemnym
zielony 25x23
(szary)
zapachu w
cm)
baniakach 5 l
Duże rolki Fi
Dowolne o
ZZ – (szary /
190
przyjemnym
zielony 25x23
zapachu w
cm)
(szary)
baniakach 5 l
Duże rolki Fi
Dowolne o
Rolka (biały 190
przyjemnym
wys. 20 cm,
(szary)
zapachu w
średnica 12,5
baniakach 5 l
cm) i ZZ –
Odświeżacze
powietrza
Dowolne
tak,
aby skutecznie
absorbować
nieprzyjemne
zapachy
oraz
stale utrzymywać
przyjemny
zapach.
BB – ul.
Piastowska
BB – ul.
Komorowicka
Małe rolki
(szary) oraz
duże rolki Fi 190
(szary)
Małe rolki
(szary)
BB – ul. Asnyka
Małe rolki
(szary)
Tychy
Duże rolki Fi
190
(szary)
Rybnik
Duże rolki Fi
190
(szary)
Bytom
Duże rolki Fi
190
(szary)
Dowolne o
przyjemnym
zapachu w
baniakach 5 l
Dowolne o
przyjemnym
zapachu w
baniakach 5 l
Dowolne o
przyjemnym
zapachu w
baniakach 5 l
Dowolne o
przyjemnym
zapachu w
baniakach 5 l
Dowolne o
przyjemnym
zapachu w
baniakach 5 l
Dowolne o
przyjemnym
zapachu w
baniakach 5 l
(szary / zielony
25x23 cm)
ZZ – (szary /
zielony 25x23
cm)
ZZ – (szary /
zielony 25x23
cm)
ZZ – (szary /
zielony 25x23
cm)
ZZ – (szary /
zielony 25x23
cm)
Dowolne
tak,
aby skutecznie
absorbować
nieprzyjemne
zapachy
oraz
stale utrzymywać
przyjemny
zapach.
Duże rolki
(biały) i ZZ –
(szary / zielony
25x23 cm)
ZZ – (szary /
zielony 25x23
cm)
PYTANIE 3: Czy na wymienionych obiektach wykonywana będzie polimeryzacja?
ODP: W budynkach, w których wykonywana będzie usługa kompleksowego utrzymania w
czystości Zamawiający nie przewiduje polimeryzacji podłóg.
PYTANIE 4:Co mamy rozumieć pod pojęciem doczyszczanie/ pastowanie podłóg 3 x w roku,
czy mamy to rozumieć za polimeryzację?
ODP.: Pod pojęciem „doczyszczanie / pastowanie podłóg 3 x w roku” należy rozumieć
wykonanie takich czynności przy użyciu właściwych środków chemicznych (odpowiednich
dla każdego rodzaju nawierzchni) tak, aby usunąć zabrudzenia nagromadzone podczas
codziennego użytkowania posadzki i osiągnąć oczekiwany efekt wizualny w postaci podłogi
bez wżerów starego brudu, plam, zacieków itp., a w szczególności wykonanie czynności
polegających na:
a) Doczyszczanie podłóg z płytek kamionkowych (terakotowych, nieszkliwionych) –
korytarze w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Katowicach:
Czynność doczyszczania można wykonać dowolną techniką: ręcznie lub przy użyciu
odpowiednich maszyn czyszczących (szorowarek i maszyn ściągających brud). Uwolniony z
powierzchni brud jak i reszta substancji czyszczących powinny zostać spłukane odpowiednią
ilością wody, a następnie wraz z nią ściągnięte z posadzki. Po doczyszczeniu podłogi
powinny zostać ponownie umyte z użyciem odpowiedniego środka pielęgnacyjnego.
b) Doczyszczanie parkietów / paneli:
Czynność doczyszczania polega na dokładnym ręcznym umyciu podłóg z użyciem
zmywacza starych powłok środków nabłyszczających ; po wyschnięciu – naniesieniu pasty
nabłyszczającej do podłóg drewnianych typu Pronto Super Połysk lub produktu
równoważnego zgodnie ze wskazówkami producenta podanymi na opakowaniu.
c) Doczyszczanie podłóg z linoleum (PCV):
Czynność doczyszczania polega na dokładnym ręcznym lub mechanicznym umyciu podłóg z
użyciem zmywacza starych powłok środków nabłyszczających ; po wyschnięciu – nałożeniu
2-3 warstw ochronnych preparatu typu "Sidolux PCV linoleum" lub produktu równoważnego
(zgodnie ze wskazówkami producenta podanymi na opakowaniu)
Czynność doczyszczania obejmuje również cokoły oraz listwy przypodłogowe.
Doczyszczanie nie oznacza polimeryzacji / akrylowania podłóg.
Czynność doczyszczania należy odróżnić od czynności bieżącego zmywania podłóg.
PYTANIE 5: Którego zadania dotyczy wniesienie wadium kwocie 20.000zł.?
ODP.: Zgodnie ze zmianą pkt IX ppkt 1 SIWZ wadium dla:
a) Zadania częściowego nr 1 wynosi 19.000,00 PLN
b) Zadania częściowego nr 2 wynosi 1.000,00 PLN.
Wadium w łącznej kwocie 20.000,00 PLN wnoszą Wykonawcy składający oferty na obydwa
zadania częściowe.
PYTANIE 6. Wykonanie usługi będzie odbywać się od poniedziałku do piątku czy też
przewidywane są prace w soboty i niedziele?
ODP.: Generalnie wykonanie usługi będzie się odbywać od poniedziałku do piątku , przy
czym czynności wymagane do wykonania co drugi dzień winny w każdym tygodniu
przewidywać ostatnie ich wykonanie w piątki.
Ponadto zgodnie z Załącznikiem nr 11 par. 3 pt. 2.3. możliwe będzie żądanie wykonania
usługi odśnieżania i wywozu nadmiaru śniegu w soboty lub niedziele.
Zastępca Dyrektora Biura
Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Logistyki
Małgorzata Książek Grelewicz