Bank widziany przez ucznia

Transkrypt

Bank widziany przez ucznia
7 ŁYK BIZNESU-kwiecień 2013
Bank widziany przez ucznia
Aby poznać zadania, jakie realizuje bank,
wybraliśmy się całą grupą „Na Własne Konto”
do Banku KBS, którego oddział mieści się w
Pcimiu. Panie pracujące w banku, zapraszają
nas do sali konferencyjnej. Rozmowę
zaczynamy od sprawy z lokatami. Panie
wyjaśniają nam znaczenie lokat. Następnie proszą , abyśmy zadawali pytania. Jedna
osoba z naszej grupy pyta , czy wiele osób zakłada lokaty oraz jak wpływa okres
lokat na pieniądze? Jedna z pań tłumaczy , że coraz więcej ludzi oszczędza,
zakładając lokaty oraz, że na procent zysku wpływa okres czasu oszczędzania i
wielkość kwoty ulokowanej na lokacie. Kolejne pytanie brzmi, czy można mieć udział
w banku jeśli się nie ma 18 lat ? Na twarzach pań pojawia się uśmiech. Wyjaśniają
nam, że będąc nieletnim, nie możemy
posiadać udziałów. Następnie nasza pani
nauczycielka pyta, jaką ścieżkę edukacyjną
należy przejść, by pracować w banku?
Urzędniczki mówią, że każdy może
pracować w banku, ale musi zdobyć
wykształcenie i przejść szereg szkoleń. Po
przeanalizowanych zagadnieniach
przechodzą do wyjaśniania nam zasad
wykonywania przelewów. Zachęcają nas do
tego, że warto pamiętać o tym, iż przelewy
zagraniczne kosztują 10 zł i że do godziny
10:00 przelew jest wykonywany tego
samego dnia, a po tej godzinie w następnym dniu. Nagle pada pytanie, czy bank
pomaga klientom podejmować decyzje? Panie odpowiadają jednomyślnie, że
pracownicy banku pomagają podejmować decyzje, gdyż każdą osobę traktują
indywidualnie. Ktoś z sali chcąc dowiedzieć się, pyta ile trzeba mieć lat, by założyć
książeczkę oszczędnościową? Uzyskujemy odpowiedź, że książeczki
oszczędnościowe zakłada się w wieku od 18 lat. Później dowiadujemy się, że do
założenia konta debiut, potrzebne są tylko: ważna legitymacja i prawny opiekun z
dowodem osobistym. Następnie słyszymy pytanie, czy dużo młodzieży zakłada konto
bankowe? Ze słów pracownic banku wynika, że obecnie coraz więcej młodych osób
zakłada konto bankowe. Uzyskujemy wiedzę, że modny jest obecnie plastikowy
pieniądz, a także, że jeśli się ma udział w banku, to łatwiej w nim zdobyć kredyt i po
upływie roku ze swoich udziałów, można wypłacić sobie dywidendę. O, wracamy
jeszcze na chwilę do lokat! Lokatę można założyć od kwoty 100 zł. A lokatę intratę
zakłada się już od 13 roku życia. Panie pokazują nam także, jak oblicza się zysk z
lokaty intraty [(100 x 3 ,80) : 365] -19(podatku).
8 ŁYK BIZNESU-kwiecień 2013
Już wiemy, że lepszym rozwiązaniem jest lokata od konta
oszczędnościowego z powodu większego oprocentowania(lecz
mamy zamrożone środki). W tym momencie mówimy o tym, że ROR
senior zakładają ludzie starsi, by emerytura na niego przechodziła.
Następnie bank wypełnia formalności i wysyła do zakładu pracy.
Panie poruszają też sprawę, którą są zainteresowani studenci, a
chodzi o to, że kiedy idzie się na studia rachunek ROR trzeba
zmienić na rachunek ROR student. ROR student jest tańszy od
zwyczajnego rachunku ROR. Aby go założyć trzeba mieć tylko
legitymacje studencką.
Opowiadają nam o podstawowych funkcjach banku, to znaczy o
przyjmowaniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Dowiadujemy się o tym, że trzeba pracować minimum 3 miesiące
w zakładzie pracy, by otrzymać
kredyt, a także jeśli się spłaci
kredyt w ciągu 55 dni , to nie
ponosi się kosztów odsetek. Nagle
dobiega głos z sali pytający o
znaczenie słowa leasing. O,
leasing, właśnie!
Co to? A więc leasing to kredyt na
firmę, w którym bierze się coś na
zastaw. Jeszcze zwiedzamy bank.
Widzimy stanowiska pracy osób
zajmujących
się różnego rodzaju sprawami(np.
kredytami, wypłacaniem pieniędzy
itp.). Do naszych uszu wpada
interesująca informacja z historii
banku. KBS został założony pod
koniec XIX wieku. Na samym końcu
robimy sobie pamiątkowe zdjęcie
przed budynkiem banku.
Relacjonował Andrzej Bednarz wraz z Anną Dyrcz,
Marceliną Jabcoń i Pauliną Wójcik