Folia w Płynie FP-05 Przeciwwilgociowy preparat

Transkrypt

Folia w Płynie FP-05 Przeciwwilgociowy preparat
BUD
IA
OWL
EM
ANA
CH
87-700 Aleksandrów Kuj. Ośno II Nr 24
Tel. 0/54 2824422 Fax. 0/54 2823989
Folia w Płynie FP-05 Przeciwwilgociowy preparat uszczelniający
Data wydania 5.01.2006
Data aktualizacji 19.05.2008
Folia w Płynie FP-05 jest wodną dyspersją żywic akrylowych o doskonałych właściwościach
hydrofobowych, która po nałożeniu na powierzchnię tworzy nieprzepuszczalne dla wilgoci
zwarte, transparentne i elastyczne powłoki, doskonale przyczepne do podłoży takich jak:
płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża
cementowo-wapienne, podłoża betonowe, pustaki ceramiczne i suporeks.
Jest wyrobem ekologicznym, o barwie niebieskiej, jednoskładnikowym gotowym
do stosowania. Jest doskonałym preparatem do zabezpieczeń przeciwwilgociowych.
Po wyschnięciu stanowi gotowe podłoże pod wszelkie materiały wykończeniowe takie jak
glazura, terakota, a także podłogi z drewna i drewnopochodne
oraz wykładziny syntetyczne.
PRZEZNACZENIE
Folia w Płynie FP-05 przeznaczona jest do uszczelniania: ścian, podłóg i sufitów
w miejscach narażonych na kontakt z wodą tj. w łazienkach, kabinach natryskowych jak
również zabezpieczenia przed wilgocią np. piwnic. Preparat można także stosować jako
roztwór z wodą w stosunku 1:1 do gruntowania ścian pod farby emulsyjne, tapety,
wykładziny syntetyczne, podłogi z drewna i drewnopochodne.
WŁAŚCIWOŚCI WYROBU
Gęstość [g/cm3]
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2oC
przy wilgotności względnej powietrza 50±5% stopień 3 [h]
Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa
wody o wysokości 500 mm w czasie 72 godzin [wynik]
Wygląd powłoki
OKRES GWARANCJI: 12 miesięcy od daty produkcji
OPAKOWANIA: z tworzyw sztucznych: 1L, 3L, 5L
WYDAJNOŚĆ: m2 z 1L przy jednokrotnym nakładaniu do
1,02
2,5
brak przesiąkliwości
niebieska, transparentna
12
Wyrób posiada Atest PZH oraz Aprobatę ITB
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB
PKWiU
24.30.22-55.60
SPOSÓB STOSOWANIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Wszystkie podłoża powinny być suche bez kurzu, wykwitów solnych, tłustych plam
i złuszczeń. Stare powłoki klejowe oraz źle przylegające farby emulsyjne usunąć do mocnego
tynku. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i zdezynfekować
środkiem grzybobójczym, pamiętając jednocześnie o konieczności usunięcia przyczyny
powstawania grzybów. Zaleca się, sezonować 28 dni świeże tynki cementowo-wapienne.
________________________________________________________________________
Opracowanie karty: BIRD s.c.
Strona 1 z 2
BUD
IA
OWL
EM
ANA
CH
87-700 Aleksandrów Kuj. Ośno II Nr 24
Tel. 0/54 2824422 Fax. 0/54 2823989
Folia w Płynie FP-05 Przeciwwilgociowy preparat uszczelniający
Data wydania 5.01.2006
Data aktualizacji 19.05.2008
PRZYGOTOWANIE WYROBU
Przed użyciem zaleca się dokładnie wymieszać.
MALOWANIE
Malować w temperaturze podłoża i otoczenia nie niższej niż +5oC. Nakładać pędzlem,
wałkiem, lub natryskiem 2-3 warstwy w odstępach 1,5 godzinnych.
Miejsca szczelin dylatacyjnych czyli łączenia się; ściana-podłoga, ściana sufit, płyt
podłogowych (na całej powierzchni), odpływy w posadzkach, oraz miejsc gdzie może
powstać szczelina w izolowanej powierzchni należy w drugą warstwę, mokrą wtopić
włókninę zbrojeniową do hydroizolacji, a następnie po wyschnięciu nanieść 3 warstwę.
Miejsca szczelin dylatacyjnych czyli łączenia się; ściana-podłoga, ściana sufit, płyt
podłogowych można także użyć taśmy uszczelniającej wtapiając w drugą warstwę Folii, a po
wyschnięciu nanieść trzecią warstwę Folii.
Włóknina oraz taśma uszczelniająca działają jako zbrojenie hydroizolacji i znacznie
zapobiega pęknięciu warstwy izolacyjnej podczas tworzenia się pęknięć. Po 12 godzinach od
zakończenia nakładania ostatniej warstwy preparatu można wykonywać prace
wykończeniowe, pamiętając aby nie uszkodzić folii. Narzędzia po zakończeniu prac
malarskich umyć wodą.
PRZECHOWYWANIE
W miejscu suchym w temperaturze od +5oC do + 25OC, 12 miesięcy od daty produkcji.
BHP
S 2 – Chronić przed dziećmi,
S 26 – W razie kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody
i skontaktować się z lekarzem.
Pomieszczenia mogą być użytkowane po zaniku charakterystycznego zapachu gruntu.
________________________________________________________________________
Opracowanie karty: BIRD s.c.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty