HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA

Komentarze

Transkrypt

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA MIEJSCOWOŚCI NOWE SKALMIERZYCE NA ROK 2015
NOWE
SKALMIERZYCE
(zabudowa
jednorodzinna)
Odpady komunalne niesegregowane
(pojemniki na odpady zmieszane)
odbierane będą 2 razy w miesiącu
w następujących terminach:
ul. 29 Grudnia;
ul. 3 Maja;
ul. A. Mickiewicza;
ul. G. Narutowicza;
ul. Jana Mertki;
ul. Kamienna;
ul. S. Wyszyńskiego;
ul. Kolejowa;
ul. Krótka;
ul. Kwiatowa;
ul. Lipowa;
ul. Mostowa;
ul. Plac Wolności;
ul. Polna;
ul. T. Kościuszki;
ul. Tartakowa;
14 i 28 stycznia /środa/
11 i 25 lutego /środa/
11 i 25 marca /środa/
15 i 28 kwietnia /środa i wtorek/
13 i 27 maja /środa/
10 i 24 czerwca /środa/
15 i 29 lipca /środa/
12 i 26 sierpnia /środa/
9 i 23 września /środa/
14 i 28 października /środa/
10 i 25 listopada /wtorek i środa/
9 i 22 grudnia /środa i wtorek/
ul. 1 Maja;
ul. 25 Stycznia;
ul. Boczkowska;
ul. Dojazdowa;
ul. Gen. W.
Sikorskiego;
ul. Gen. J. Hallera;
ul. Janka Krasickiego;
ul. Kaliska;
ul. Nowa;
ul. Okólna;
ul. Podkocka;
15 i 29 stycznia /czwartek/
12 i 26 lutego /czwartek/
12 i 26 marca /czwartek/
16 i 29 kwietnia /czwartek i środa/
14 i 28 maja /czwartek/
11 i 25 czerwca /czwartek/
16 i 30 lipca /czwartek/
13 i 27 sierpnia /czwartek/
10 i 24 września /czwartek/
15 i 29 października /czwartek/
12 i 26 listopada /czwartek/
10 i 23 grudnia /czwartek i środa/
Odpady komunalne segregowane
(w workach lub pojemnikach do segregacji)
odbierane będą raz w miesiącu w
następujących terminach:
12 stycznia /poniedziałek/
9 lutego /poniedziałek/
9 marca /poniedziałek/
13 kwietnia /poniedziałek/
11 maja /poniedziałek/
8 czerwca /poniedziałek/
6 lipca /poniedziałek/
10 sierpnia /poniedziałek/
8 września /wtorek/
5 października /poniedziałek/
9 listopada /poniedziałek/
8 grudnia /wtorek/
ZABUDOWA WIELOLOKALOWA (budynki wielorodzinne zawierające 8 lub więcej mieszkań)
Odpady komunalne niesegregowane (pojemniki na odpady zmieszane) odbierane będą 2 razy w tygodniu, w każdy
wtorek i piątek. Wyjątki: 5 stycznia (pn.), 30 kwietnia (cz.), 21 grudnia (pn.), 24 i 31 grudnia (cz.).
Odpady komunalne segregowane (w workach lub pojemnikach do segregacji) odbierane będą
raz na 2 tygodnie w następujących terminach: 9, 20 stycznia; 3, 17 lutego; 3, 17, 31 marca; 14, 28 kwietnia;
12, 26 maja; 9, 23 czerwca; 7, 21 lipca; 4, 18, 31 sierpnia; 15, 29 września; 13, 27 października; 10, 24 listopada;
8, 21 grudnia.
W dniu odbioru odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia
pojemników i worków przed wejściem na teren nieruchomości, od godz. 7:00.
W przypadku zmiany harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, nowe terminy zostaną podane do publicznej
wiadomości poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej www.noweskalmierzyce.pl.
www.noweskalmierzyce.pl – zakładka „Gospodarka odpadami”