Żyj z pomysłem – bez uzależnień

Komentarze

Transkrypt

Żyj z pomysłem – bez uzależnień
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
Źródło:
http://www.sosnowiec.slaska.policja.gov.pl/k24/informacje/wiadomosci/141118,quotZyj-z-pomyslem-bez-uzaleznienquot.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 03:01
"Żyj z pomysłem – bez uzależnień"
W piątek sosnowieccy policjanci odwiedzili młodzież w Gimnazjum nr 13. W ten sposób włączyli się
do realizowanego przez szkołę programu profilaktycznego "Żyj z pomysłem – bez uzależnień". Jest to
już druga edycja tego programu. Policjanci rozmawiali z młodymi ludźmi o odpowiedzialności
prawnej oraz o profilaktyce.
Młodzież uczestniczy w tym projekcie na zasadzie dobrowolności. W piątkowy wieczór młodzi ludzie spotkali się w szkole,
żeby posłuchać i porozmawiać o profilaktyce. Byli to uczniowie klas I i II Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu. W
ramach II edycji programu "Żyj z pomysłem – bez uzależnień" w ciągu całego roku szkolnego zaplanowanych zostało pięć
takich spotkań. Z pedagogami oraz różnymi osobami, z którymi młodzi mogą porozmawiać o profilaktyce.
W trakcie piątkowego spotkania policjanci przedstawili młodzieży zasady odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny.
Omówili zagadnienia cyberprzemocy, zwracając szczególną uwagę na to, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy w
przypadku takiego zagrożenia. Przedstawili zasady odpowiedzialności w związku z nielegalnym graffiti. Dużo uwagi poświęcili
zagadnieniom narkotyków, a także dopalaczy.
Kolejnym elementem spotkania była dyskusja z gimnazjalistami na temat profilaktyki. Policjant przedstawił wybrane
działania, które realizuje w tym kierunku Policja. W sposób szczególny przybliżył młodym ludziom program "PaT"
("Profilaktyka a Ty"). Program profilaktyki rówieśniczej, którego największą wartością jest to, że to sami młodzi ludzie go
tworzą. Osoby, którym leży na sercu życie bez uzależnień oraz pomaganie innym.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij