POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA lato 2014

Transkrypt

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA lato 2014
POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA lato 2014-2015 - budownictwo (wszystkie semestry)
TYTUŁ
NAZWISKO I IMIĘ
PRZEDMIOT
Dr inż.
Jagodziński Tadeusz
Matematyka 2,
Rachunek prawdopodob.
2
Dr
Kłobukowska Joanna
Królikowska-Dziubecka
Marzena
Szcześniak Wacław
Ataman Magdalena
Fizyka II
Lutomirski Szczepan
Kaliszuk-Wietecka
Agnieszka
Szcześniak Wacław
GRUPA
I poprawka II poprawka
godz.
miejsce
sala
II ZBU
19.09.2015
9.00
Pałac
6
2
II ZBU
19.09.2015
Historia architektury
Mechanika teoretyczna
Mechanika teoretyczna 1
2
2
2
II ZBU
II ZBU
II ZBU
19.09.2015 kontakt e-mail: [email protected]
w godzinach zajęć wykładowcy
Pałac
aula
28.06.2015 26.09.2015 ok.12 Łabiszyńska
2
Wytrzymałość materiałów 2
4
IV ZBU
19.09.2015 18.10.2015
8.00
Łabiszyńska
202
12.09.2015 18.10.2015 12.00
Dr inż.
4
4i6
4
6
IV ZBU
Ataman Magdalena
Ataman Magdalena
Fizyka budowli
Mechanika konstrukcji
Mechanika konstrukcji
Mechanika konstrukcji
Łabiszyńska
Pałac
Turmoncka
Turmoncka
203
aula
29
29
Mgr
Michalski Włodzimeirz
Instalacje elektryczne
6
VI IPB
20.09.2015
Mgr
Zaleski Andrzej
Instalacje sanitarne
Konstrukcje metalowe 2
6
6
VI IPB
VI IPB
20.09.2015 18.10.2015 10.00
26.09.2015 17.10.2015 15.15
Dr
Prof. dr hab.
Dr inż.
Dr inż.
Dr inż.
Prof. dr hab.
Dr inż.
Dr inż.
Radejowska Barbara
Mieszkowski Witold
Podstawy planowania przestrzennego i
projektowania urbanistycznego
SM
w godzinach zajęć wykładowcy
IV, VI ZBU
w godzinach zajęć wykładowcy
IV ZBU
28.06.2015 26.09.2015 14.30
VI ZBU
28.06.2015 26.09.2015 15.30
w trakcie zajęć dr. Nicała
w godzinach zajęć wykładowcy
Łabiszyńska
Pałac
202
1
6
VI IPB
18.10.2015 9.00
Łabiszyńska
202
Pozostałe zaliczenia odbedą się podczas zajęć wykładowców w semestrze zimowym. Poprawki należy rozliczyć do końca
października 2015 !!!
Dr inż.
dodatkowy termin również dla
studentów z zeszłych lat
termin wyłącznie dla
osób przygotowanych