Zaproszenie do Muzeum Historii Kielc

Transkrypt

Zaproszenie do Muzeum Historii Kielc
Zaproszenie do Muzeum Historii Kielc
Zapraszamy do Muzeum w nadchodzącym tygodniu:
27 kwietnia, środa, godz. 17
Spotkanie z kustoszem: "Pamiątki po żołnierzach, jeńcach obozów niemieckich w zbiorach MHKi", Konrad
Otwinowski
Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną zachowanych w zbiorach naszego Muzeum eksponatów
dokumentujących powrześniową codzienność żołnierzy Wojska Polskiego za drutami Stalagów i Oflagów. Wiele z
prezentowanych przedmiotów, jak nieśmiertelniki, korespondencja czy fotografie jest związanych z żołnierzami
kieleckiego garnizonu.
28 kwietnia 2016 r., czwartek, godz. 15
Muzeum Historii Kielc zaprasza na wyjątkowy wernisaż wystawy prac uczniów I LO im. Stefana Żeromskiego w
Kielcach – co warto nadmienić – prac przeznaczonych nie tylko do oglądania, ale także do dotykania...
Widzieć. Czuć. Radość. Sentyment. Zachwyt. Zaciekawienie i wiele innych… Tyle emocji może w nas wywołać jedno
spojrzenie. A jeśli ktoś po prostu nie widzi? Najbardziej wyszukany opis i najpiękniejsza wizja zrodzona w umyśle
mogą być podobne, lecz nigdy tożsame z oryginałem. W przypadku dzieł sztuki, których ocena bywa subiektywna,
sytuacja dodatkowo się komplikuje. W tym miejscu obnaża się słabość wielu ekspozycji muzealnych. Wolno patrzeć,
często słuchać, rzadko kiedy dotykać. Jest to po części uzasadnione. Wielokrotnie obiekty są zbyt delikatne, by
wystawić je na bezpośrednią ekspozycję: pozwolić kartkować, obracać i dotykać. To zrozumiałe, ale pozbawia szansy
tych, którzy inaczej odebrać tej informacji nie mogą.
Wystawa „Wizerunek miasta” od kilku miesięcy gości Muzeum Historii Kielc, budząc znaczne zainteresowanie
mieszkańców. Widok tak wielu miejsc, które znamy „na co dzień”, odkrytych na nowo, sprzed dekad, a czasem i
stuleci. Także obrazy miasta, którego już „nie ma”, choć dalej je zamieszkujemy. Oraz miasta, które, jak suwerenny
organizm, żyje, rozrasta się, odradza się po klęskach, świętuje urodzaje, a my na tle tej historii wydajemy się tylko
przygodnymi znajomymi. Wreszcie miasta, które po prostu inspiruje… Wiedzeni tą zachętą na przestrzeni kilku
tygodni stycznia i lutego tego roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, pod opieką
Katarzyny Niewęgłowskiej, wzięli udział w warsztatach graficznych opartych o ekspozycję i tytułowy - szeroko
rozumiany - wizerunek miasta. Zajęcia były czasochłonne, a efekty godne pochwały. Grupa młodych twórców
stworzyła grafiki w technice linorytu. Co przedstawiają? Hmm… Opis to niekoniecznie najlepsza metoda p o z n a w c
z a, o czym było już we wstępie. Trzeba przekonać się o tym samemu. Na wystawie, oprócz tradycyjnych odbitek,
eksponowane będą również matryce i w tym tkwi przyczyna tak wyczerpującego wstępu, bowiem zapraszamy do
zwiedzania wystawy również osoby z dysfunkcją wzroku oraz wszystkich, którzy zechcą zamknąć oczy i na chwilę
inaczej odczuć „wizerunek miasta”.
„Wizerunek miasta. Widzieć i czuć”
Wystawa powarsztatowa uczniów I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Opiekun grupy: Katarzyna Niewęgłowska, I LO im. Stefana Żeromskiego
Prowadzenie warsztatów: Daria Maroń-Ptak, Muzeum Historii Kielc
Wernisaż: 28.04.2016 r., godz. 15. Wystawa czynna do 8 maja 2016 r.
Muzeum Historii Kielc, ul. Świętego Leonarda 4
1