Lok.7133.3.3.2016 WYNIKI rozpatrzenia wniosków o wynajęcie

Komentarze

Transkrypt

Lok.7133.3.3.2016 WYNIKI rozpatrzenia wniosków o wynajęcie
PREZYDENT MIASTA
RACIBÓRZ
ul. Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
Lok.7133.3.3.2016
WYNIKI
rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Racibórz, które zostały uwzględnione na wykazach lokali z dnia
01.03.2016 r.
Stosownie do Zarządzenia Nr 605/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania obowiązującego przy wynajęciu lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz, informuje się, że najemcami niżej
wymienionych lokali zostaną:
WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ
PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.03.2016 r.
1) Czekoladowa 9/3
Ireneusz Kurek
2) Eichendorffa 15/3
Sebastian Strzelecki
WYKAZ WYREMONTOWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z DNIA
01.03.2016 r.
1) Hulczyńska 92/4
Daniel Leśniak
2) Rudzka 37/6
Joanna Bielska i Michał Karwot
3) Włoska 11/3
Ewelina Yilmaz i Halil Yilmaz
4) Kościuszki 4b/1
Dominika Piasecka i Patryk Tadla
Verte
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl
WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU PRZEZ
PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 01.03.2016 r.
LP
1
2
3
4
5
6
ADRES
ks. Londzina 7/8
Włoska 5/2
Stalmacha 1/7
Włoska 8/2
Kościuszki 48/7
Długa 29/9
STANDARD LOKALU
Ilość i rodzaj
pomieszczeń
Powierzchnia
użytkowa
lokalu
Wyposażenie lokalu
w urządzenia
techniczne
2 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój
76,89 m2
3 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój
53,84 m2
Ogrzewanie:
piecowe
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
- gazowa
Ogrzewanie:
elektryczne
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
Ogrzewanie:
Indywidualne –
piece węglowe
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
- gazowa
2 pokoje,
75,55 m2
kuchnia,
łazienka,
pomieszczenie
dodatkowe
na klatce
schodowej
3 pokoje,
53,84 m2
kuchnia,
łazienka,
przedpokój
3 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój,
komórka
58,08 m2
2 pokoje,
łazienka,
w.c.
21,26 m2
Ogrzewanie:
elektryczne
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
Ogrzewanie:
piecowe
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
- gazowa
Ogrzewanie:
centralne
ogrzewanie
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
- gazowa
Liczba złożonych wniosków,
Imię i nazwisko osoby wnioskującej
o lokal,
Pozycja na wykazie:
- Zarządzenie Nr 687/2016
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia
22.03.2016 r.
Brak wniosków
Brak wniosków
Brak wniosków
Brak wniosków
Brak wniosków
Brak wniosków
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl
2
7
Czekoladowa 9/3
1 pokój,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój
38,55 m
8.
Eichendorffa
15/3
1 pokój,
kuchnia,
łazienka,
przedpokój
29,19 m2
Ogrzewanie:
centralne
ogrzewanie
opomiarowane
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
- gazowa
2 wnioski
Ireneusz Kurek
Poz. 23- Zarządzenia
Nr 687/2016
z dnia 22.03.2016r.
Gospodarstwo domowe 1osobowe
Maria Wojcieszak
Poz. 34- Zarządzenia
Nr 687/2016
z dnia 22.03.2016r.
Gospodarstwo domowe 1osobowe
Ogrzewanie:
centralne
ogrzewanie
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
- gazowa
1 wniosek
Sebastian Strzelecki
Poz. 36- Zarządzenia
Nr 687/2016
z dnia 22.03.2016r.
Gospodarstwo domowe 1osobowe
WYKAZ WYREMONTOWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH
Z DNIA 01.03.2016 r.
LP
1
ADRES
Rudzka 47/4
Wysokość kaucji
mieszkaniowej:
2 712,24 zł
2
Hulczyńska 92/4
Wysokość kaucji
mieszkaniowej:
3 091,20 zł
STANDARD LOKALU
Ilość i rodzaj
pomieszczeń
Powierzchn
ia
użytkowa
lokalu
2 pokoje,
kuchnia,
przedpokój,
łazienka
50,45 m2
1 pokój,
kuchnia,
przedpokój,
łazienka,
spiżarka
47,18 m2
Liczba złożonych wniosków,
Imię i nazwisko osoby wnioskującej
o lokal,
Pozycja na wykazie:
- Zarządzenie Nr 687/2016
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia
22.03.2016 r.
Wyposażenie lokalu
Ogrzewanie:
piecowe
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
-gazowa
Ogrzewanie:
c.o.
opomiarowane
(kotłownia
gazowa w
budynku)
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
-gazowa
Brak wniosków
1 wniosek
Daniel Leśniak
Poz.84- Zarządzenia
Nr 687/2016
z dnia 22.03.2016r.
Gospodarstwo domowe 1osobowe
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl
3
Rudzka 37/6
Wysokość kaucji
mieszkaniowej:
3 301,56 zł
2 pokoje,
kuchnia,
przedpokój,
łazienka
49,13 m2
Ogrzewanie:
etażowe-gazowe
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
-gazowa
2 wnioski
Joanna Bielska
Michał Karwot
Poz. 61- Zarządzenia
Nr 687/2016
z dnia 22.03.2016r.
Gospodarstwo domowe 2osobowe
Ewelina Yilmaz
Halil Yilmaz
Poz. 69- Zarządzenia
Nr 687/2016
z dnia 22.03.2016r.
Gospodarstwo domowe 3osobowe
4.
Włoska 11/3
Wysokość kaucji
mieszkaniowej:
3 004,92 zł
5.
Kościuszki 4b/1
Wysokość kaucji
mieszkaniowej:
2 953,80 zł
2 pokoje,
kuchnia,
przedpokój,
łazienka
52,06 m2
Ogrzewanie:
elektryczne
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
1 wniosek
Ewelina Yilmaz
Halil Yilmaz
Poz. 69- Zarządzenia
Nr 687/2016
z dnia 22.03.2016r.
Gospodarstwo domowe 3osobowe
2 pokoje,
kuchnia,
przedpokój,
łazienka
32,56 m2
Ogrzewanie:
centralne
ogrzewanie
opomiarowane
Instalacje:
- wod-kan
- elektryczna
-gazowa
1 wniosek
Dominika Piasecka
Patryk Tadla
Poz.37 Zarządzenia
Nr 687/2016
z dnia 22.03.2016 r.
Gospodarstwo domowe 3osobowe
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl
WYKAZ WYREMONTOWANYCH LOKALI SOCJALNYCH
Z DNIA 01.03.2016 r.
LP
ADRES
STANDARD LOKALU
Ilość i rodzaj
pomieszczeń
1.
Hulczyńska 177/2
3 pokoje,
kuchnia,
łazienka,
p/pokój,
spiżarka
Powierzchn
ia
użytkowa
lokalu
76,40 m2
Wyposażenie lokalu
Ogrzewanie:
Piece węglowe
Instalacje:
elektryczna
wod-kan
gazowa
Liczba złożonych wniosków,
Imię i nazwisko osoby wnioskującej
o lokal,
Pozycja na wykazie:
- Zarządzenie Nr 679/2016
Prezydenta Miasta Racibórz z dnia
10.03.2016 r.
1 wniosek
Angelika Kosecka
Florian Kosecki
Poz.25 Zarządzenia
Nr 679/2016
z dnia 10.03.2016r.
Gospodarstwo domowe 2osobowe
Na podstawie złożonej
aktualizacji wniosku o
wynajęcie lokalu
wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Racibórz
wynika, że wnioskodawcy
nie są mieszkańcami Miasta
Racibórz
Racibórz, 24.03.2016 r.
PREZYDENT MIASTA
Mirosław Lenk
CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725, www.raciborz.pl

Podobne dokumenty