Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Transkrypt

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
Gmina Wisznia Mała
Zamawiający:
tel. +48 71 312-70-25
Gmina Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
Polska
faks +48 71 312-70-68
strona internetowa:
www.wiszniamala.pl
CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia
(OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie
wymagań.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa , montaż oraz instalacja urządzeń w budynku komunalnym przy ul.
Wrocławskiej w Wiszni Małej w ramach zadania:
Zadanie nr 1 - Dostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu komputerowego w budynku komunalnym w
Wiszni Małej,
Zadanie nr 2 - Dostawa oraz montaż klimatyzatora w serwerowni budynku komunalnego w Wiszni Małej.
2.Przedmiot umowy obejmuje m.in.:
Zadanie nr 1
- dostawę, montaż i konfigurację serwera,
- dostawę wraz z montażem przełącznika sieciowego,
- dostawę wraz z montażem UPS i okablowania,
- dostawę i montaż drukarek.
Zadanie nr 2
- dostawę wraz z montażem klimatyzatora.
3.Szczegółowy zakres umowy, zawierający minimalne parametry urządzeń określone zostały w załączniku
Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącego III Część SIWZ.
4. Postanowienia dodatkowe
1.
Sprzęt będący przedmiotem umowy będzie:. fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013r i wolny od
obciążeń prawami osób trzecich, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu oryginalne dokumenty gwarancyjne
producenta, instrukcję obsługi w języku polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta
urządzeń dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed
roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku
towarowego, licencji lub innych.
3. Wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji (36 miesięcy) bezpłatny serwis.
4. Wszelkie naprawy gwarancyjne będą wykonywane na koszt Wykonawcy w obiekcie Zamawiającego z
możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa w obiekcie okaże się niemożliwa.
5. Wykonawca zapewnia, że naprawi sprzęt niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, lub
za pomocą poczty elektronicznej nie później niż w ciągu 24 godzin od zawiadomienia go o
nieprawidłowościach w działaniu sprzętu.
5. Kody CPV:
48821000-9 – serwer sieciowy
39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne
42962000-2 – urządzenia drukujące
6. Sposób wykonani przedmiotu zamówienia opisany został w:
a)
Tabeli oceny Technicznej – stanowiącym załącznik do niniejszego OPZ, w którym opisano minimalne
wymagania dotyczące parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
b)
we wzorze umowy, stanowiącej integralną część (II) niniejszej SIWZ – Wzór Umowy
TABELA OCENY TECHNICZNEJ
Zadanie nr 1 - Dostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu komputerowego do budynku
komunalnego w Wiszni Małej.
Lp.
Nazwa podzespołu
Minimalne wymagane parametry
I. Serwer- szt. 1
1
Obudowa
Do instalacji w szafie rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem
szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych
Minimum jeden procesor, minimum czterordzeniowy, architektura x8664, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 150
punktów w kategorii Baseline. W przypadku zaoferowania procesora
równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie
www.spec.org. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników
w/w testów.
Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, oznaczona znakiem
firmowym (logo) producenta serwera
Minimum 4 sloty na pamięć typu UDIMM z zabezpieczeniem ECC, obsługa
minimum 32GB pamięci.
Minimum 2 sloty PCI-Express, w tym przynajmniej jeden PCI Express 3.0
x16
Zintegrowana z płytą główną, posiadająca minimum 16MB pamięci,
umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w rozdzielczości co
najmniej 1920 x 1200.
Dedykowany kontroler dyskowy RAID zapewniający przynajmniej
funkcjonalność zabezpieczenia na poziomach: RAID 0, 1, 10 dla typów
dysków wymienionych w poniższej specyfikacji
Klatka minimum na 4 dyski Hot Plug 3,5''. Możliwość instalacji dysków
SATA
Co najmniej 2 sztuki dysków twardych 500GB, SATA 7200 obr/min. 3,5''
Hot Plug
2
Procesor
3
Płyta główna
4
Pamięć
5
Sloty rozszerzeń
6
Karta graficzna
7
Kontroler RAID
8
Klatka na dyski
9
Dyski
10
Napęd optyczny
Wewnętrzny napęd DVD/RW
11
Zasilacz
Minimum jeden zasilacz Hot Plug o mocy wystarczającej do zasilenia
serwera w pełnej konfiguracji, posiadający certyfikat 80 Plus Platinum
12
Karty sieciowe
Minimum 2 x GbE RJ-45
13
Wentylatory
Zestaw wentylatorów redundantnych typu Hot Plug.
14
Zewnętrzne porty
wej/wyj
USB 2.0 - minimum 7 sztuk, w tym 2 porty z przodu, jeden wewnątrz
serwera, minimum 1 x port VGA. Wewnętrzny slot na kartę SD
umożliwiający instalację supervisora lub przechowywanie sterowników
dla urządzeń.
Gwarancja
Minimum 36 miesięcy .
Oprogramowanie
Serwer musi być z zainstalowanym systemem operacyjnym (konfiguracja
dyskowa RAID1, partycja systemowa 80 GB), sterownikami wraz z
najnowszymi aktualizacjami.
System operacyjny musi umożliwiać uruchomienie serwera bazy danych
MS SQL 2008, dodatkowo system operacyjny musi zezwalać na obsługę
min. 20 jednoczesnych połączeń sieciowych (SMB) oraz musi być
dostarczony z min. 10 licencjami dla użytkowników.
Sterowniki oraz aktualizacje dostępne na stronie producenta sprzętu).
II. Przełącznik sieciowy - szt. 1
1
Metoda przekazywania
Store and forward
2
Warstwa przełączania
2 oraz 3
3
IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.1q IEEE 802.1d IEEE 802.1w
IEEE 802.1s IEEE 802.3x IEEE 802.3ad IEEE 802.1p IEEE 802.1x IEEE 802.3z
Obsługiwane standardy
IEEE 8021.Q IEEE 802.1p IEEE 802.3ad IEEE 802.1D IEEE 802.1w IEEE
802.1s IEEE 802.1x IEEE 802.1x IEEE 802.3ab RFC 1213 RFC 1643 RFC 1493
RFC 2131
4
Ilość VLAN
Min. 256
5
Ilość statycznych tras
Min. 32
6
Ilość routowanych
VLAN
Min. 10
7
Zarządzanie
przełącznikiem przez
www
Tak
8
Prędkość magistrali
Min. 50 Gbps
9
Gniazda sieciowe
Min. 24x 10/100/1000 plus 4x SFP
10
Pamięć
Min. 96 MB
11
Rozmiar tablicy
adresów MAC
Min. 14 000
12
Montaż
Szafa RACK 19’ w zestawie elementy niezbędne do montażu
13
Zasilanie
Zasilacz wbudowany w urządzenie 240 V
14
Gwarancja
Min. 36 miesięcy
III. UPS – 1 szt
1
Architektura UPSa
line-interactive
2
Maks. czas przełączenia
na baterię
3 ms
3
Moc wyjściowa
Min. 750 W
4
Zakres napięcia
wyjściowego
190 - 260 V
5
Kształt napięcia
wyjściowego
Sinusoidalny
6
Filtracja napięcia
wyjściowego
Tak
7
Zabezpieczenie
przeciwzwarciowe
akumul.
Tak
8
Zabezpieczenie
przeciążeniowe akumul.
Tak
9
Czas podtrzymania przy
maksymalnym
obciążeniu
Min. 4 min.
10
Zimny start
Tak
11
Filtr RJ-11
Tak
12
Gniazda
Min. 4
13
Gwarancja
Min. 36 miesięcy
IV. Okablowanie
1
patch cord RJ45 – 6szt
kat. 6, FTP, 3m, szary
2
patch cord RJ45 – 6szt
kat. 6, FTP, 5m, szary
3
patch cord RJ45 – 16szt
kat. 6, FTP, 0,5m, niebieski
V. Drukarki sieciowe wraz z tonerami– 2szt.
1
Rodzaj
Nabiurkowa Drukarka monochroamtyczna A4
2
Szybkość drukarki
Min. 25 stron A4 na minutę
3
Rozdzielczość fizyczna
Min. 600 x 600 dpi
4
Pamięć
Min. 32 MB z możliwością rozszerzenia
do 512 MB
5
Gotowość do pracy
Max. 30 sekund od włączeniu zasilania
6
Podajnik
Min. 250-kartkowa wewnętrzna kaseta o gramaturze 60-120 g/m²
7
Obsługiwane formaty
papieru
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, folie, koperty, nośniki niestandardowe,
karton
8
Duplex
Tak – wewnętrzny
9
Obsługa sieci
Tak – Ethernet
Gwarancja
Min. 36 miesięcy
Interfejs USB
Tak – Min. USB 2.0
10
11
Zadanie nr 2 - Dostawa oraz montaż klimatyzatora do serwerowni w budynku komunalnym w Wiszni
Małej
Lp.
Nazwa podzespołu
Minimalne wymagane parametry
I. Klimatyzator- szt. 1
1
Klasa energetyczna
Min. "A"
2
Technologia
Inwerterowa
4
Zalecana temperatura
pracy dla trybu
chłodzenia:
Moc chłodzenia [kW]
5
Zasilanie
Jednofazowe
6
Sterowanie
Pilot zdalnego sterowania
7
Gwarancja
min. 36 miesięcy
3
Min. 12 ~ 40°C
0,5 ~ 3,0