2013 2014 Strona 1

Transkrypt

2013 2014 Strona 1
2013 2014
Kalendarz Polowań Zbiorowych
Koła Łowieckiego “Bażant” w Drawsku Pom w Sezonie Łowieckim 2013/2014
Lp
1
Nr obwodu Nazwa
Data polowania łowieckiego łowiska
19.10.2013
179
Młynowo
Kosów
179 – 178 Brzeźniak
Gatunek
zwierzyny
Prowadzący
polowanie
Pomocnicy i pies Miejsce
do postrzałków
zbiórki
M. Kowalewski
E.Rudziński
P.Żarczyński
Gudowo
godz 8
Jeleń Dzik
Lis Sarna St.Zarębski
M.Kowalewski
E.Rudziński
Stawno
Siedziba
Koła godz 7
Polowanie Dewizowe
Dzik
Sarna
Lis
i
czas
Uwagi
Boisko
Transport własny
2
26-27.10.13
3
09.11.2013
178
Trójkąt
Dzik Lis
St. Zarębski
M.Kowalewski
E.Rudziński
Stawno
Siedziba Polowanie Hubertowskie
Koła godz 8
Transport Koła
4
14.12.2013
178
Brzeźniak
Jeleń Dzik
Lis Sarna St. Zarębski
M.Kowalewski
E.Rudziński
Brzeźniak godz 8
Transport własny
Rejon
Siedziby
Dzik
Sarna
B.Rajewski
Stawno godz 8
Polowanie
wigilijne
Transport własny
Jeleń Dzik
Lis Sarna St. Zarębski
M.Kowalewski
E.Rudziński
Stawno godz 8
Polowanie Dewizowe
Dzik
Sarna
M.Kowalewski
E.Rudziński
Stawno
Siedziba Polowanie
kończące
Koła godz 8
sezon Transport Koła
5
24.12.2013
178 179
6
04-06.01.14
Brzeźniak
178 – 179 Kosów
7
11.01.2014
179
Kański Las
Lis
St. Zarębski
Lis
St.Zarębski
- Zarząd Koła zaprasza Małżonki i Małżonków myśliwych na ognisko po Polowaniu Hubertowskim w dniu 09.11.2013 – godz 14.
- Prowadzący polowanie na 7 dni przed polowaniem wyznaczy kierownika naganki z pośród członków Koła.
- Na polowaniu dewizowym funkcję kierownika naganki pełni drugi pomocnik prowadzącego polowanie.
- Zabranie psa na polowanie zbiorowe należy uzgodnić wcześniej z prowadzącym polowanie.
Opracował
Łowczy Koła
Stanisław Zarębski
Strona 1