biuletyn informacyjny - CARITAS Diecezji Zielonogórsko

Komentarze

Transkrypt

biuletyn informacyjny - CARITAS Diecezji Zielonogórsko
CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
BIULETYN INFORMACYJNY
DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS
NR (67) 3/2012 (marzec 2012)
W bieżącym Biuletynie:
WIELKANOCNA AKCJA CARITAS ........................................................................................... 1
KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ ................................................................................. 2
SPOTKANIA DLA PZC ............................................................................................................ 3
PIELGRZYMKA DLA WOLONTARIUSZY DO ŁAGIEWNIK ......................................................... 3
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ OIK W GŁOGOWIE .................................................................... 3
TURNUS DLA SENIORÓW W MIĘDZYZDROJACH ................................................................... 4
DIECEZJALNA SIEĆ KLUBÓW SENIORA „AKTYWNA JESIEŃ” .................................................. 4
PROJEKT „POZNAJ SIEBIE” ................................................................................................... 5
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA CARITAS? ...................................................................... 5
DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE ........................................................................... 5
NEKTAR DŁUGOWIECZNOŚCI ............................................................................................... 5
SENIORZY W AKCJI – NOWA EDYCJA ................................................................................... 6
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI 2012 ......................................................................................... 6
PROJEKT DLA BEZROBOTNEJ MŁODZIEŻY…………………………………..………………………7
PZC A UMOWY I DOTACJE……………………………………………………………………………7
WIELKANOCNA AKCJA CARITAS
Po raz kolejny Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przygotowuje Wielkanocną Akcję
Caritas w ramach której dystrybuowana będzie świeca w postaci paschalika. Prosimy
o zachęcanie wiernych do nabywania paschalików. Bardzo ważne znaczenie ma wyjaśnianie
przez Kapłanów symboliki paschału oraz informowania wiernych o samej akcji i jej idei.
Mały symboliczny paschalik obecny w domu ma przypominać o:
•
religijnym charakterze Świąt Wielkiej Nocy
•
obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym
•
konieczności podążania każdego dnia za Chrystusem, którego światło oświeca drogę
życia każdego człowieka
•
pełnieniu uczynków miłosierdzia, przez które chrześcijanin staje się światłem
prowadzącym innych do Chrystusa.
Paschaliki dostarczone już zostały do Księży Dziekanów. Przy odbiorze prosimy zwrócić
uwagę na odebranie właściwej ilości świec. Paschaliki pakowane są w kartony zbiorcze po
50 szt. Prosimy o pobranie przydzielonej ilości. Wszelkie zmiany (zwiększenie lub zwrot)
proszę ustalać z biurem Caritas.
Ofiara za paschalik nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 5 zł przy
podziale: 4 zł dla diecezjalnej Caritas i 1 zł dla parafii lub Parafialnego Zespołu Caritas.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Caritas maksymalnie do 30 kwietnia 2012 r.
Nierozprowadzone paschaliki należy zwrócić do Magazynu Caritas w Gorzowie Wlkp. lub
Zielonej Górze najpóźniej do 27 kwietnia 2012 r. Zwrot świec w tym terminie pozwoli nam
oddać nierozprowadzone paschaliki do producenta tym samym zmniejszą się koszty akcji.
Zwrot w terminie późniejszym będzie stanowił dodatkowe obciążenie dla parafii lub
Parafialnego Zespołu Caritas.
Za dotychczasowe zaangażowanie się w akcję składamy serdeczne podziękowanie.
p. Marek Kwaśniak – 68 415 20 01 wew. 1, 95 740 20 01 wew. 1
lub 600 98 99 30; e-mail: [email protected]
KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ
Wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs na projekt kartki świątecznej. W konkursie
mogą wziąć udział wszystkie dzieci związane z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice,
Szkolne Koła Caritas, Parafialne Zespoły Caritas, Kluby Seniora i inne). Wybrany projekt
zostanie wykorzystany do przygotowania kartek świątecznych, wysyłanych z życzeniami do
wszystkich darczyńców i osób współpracujących z Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie możliwie głębokiego
charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi
i komercyjnymi.
Dla laureatów, przewidziano nagrody rzeczowe.
Prace na odwrocie powinny zawierać następujące informacje:
- Imię i nazwisko autora pracy
- wiek autora
- placówka zgłaszająca pracę
- telefon kontaktowy
Prace konkursowe prosimy przekazać lub przesłać do:
2
BIULETYN 3/2012
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Bema 32-34
65-170 Zielona Góra
Termin nadsyłania prac: 2 marca 2012r. (piątek)
p. Anna Maria Fedurek
tel. 68 415 20 01; 95 740 20 01; lub 600 990 377; [email protected]
SPOTKANIA DLA PZC
Serdecznie zapraszamy na spotkania Parafialnych Zespołów Caritas, które w najbliższym
czasie odbędą się zgodnie z poniższym planem:
- Nowa Sól – 07.03.2012r., godz. 16.30
(Świetlica Parafii pw. Wniebowzięcie NMP, ul. Kamienna 39)
- Zielona Góra -05.03.2012, godz. 16.30
(budynek Caritas przy ul. Bema w Zielonej Górze),
- Żary - 14.03.2012, godz.16.30
(budynek parafii p.w. NSPJ pl. Kard. St. Wyszyńskiego 4 ),
- Głogów - 23.03.2012, godz. 16.30
(budynek parafii p.w. Św. Mikołaja ul. Powstańców Śl. 1),
- Gorzów Wlkp.- 02.03.2012, godz. 16.00
(budynek Caritas, ul. Czereśniowa 15),
- Sulęcin, 05.03.2012, godz. 16.00
(budynek parafii p.w. Św. Henryka M. Curie-Skłodowskiej 1);
p. Sylwia Grzyb – 68 415 20 01 wew. 1, 95 740 20 01 wew. 1 lub 600 99 03 94
[email protected] – Zielona Góra i Głogów
p. Anna Borucka – 68 415 20 01; 95 740 20 01 lub 600 987 748; e-mail:
[email protected] – Gorzów Wlkp.
PIELGRZYMKA DLA WOLONTARIUSZY DO ŁAGIEWNIK
Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na doroczną pielgrzymkę do
Łagiewnik. W tym roku, odbędzie się ona w dniach 21-22 kwietnia. Wzorem ubiegłego
roku wyjazd będzie dwudniowy. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłaszanie się
telefonicznie, za pośrednictwem e-mail’a lub za pośrednictwem naszej strony internetowej
i systemu internetowego. Termin zgłoszenia przesunięty został do 23 marca br. Zgłaszając
udział telefonicznie lub e-mail’em prosimy o podanie następujących danych: imię,
nazwisko, adres oraz nr pesel. Szacunkowy koszt wyjazdu to ok. 160 zł i zawiera się w nim
przejazd, nocleg ze śniadaniem oraz niedzielne zwiedzanie Krakowa śladami świętych
patronów tego miasta.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ OIK W GŁOGOWIE
Od stycznia 2009 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej prowadzi na zlecenie
Powiatu Głogowskiego Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Głogowie. Kierownikiem ośrodka
od początku jego działalności jest pani Beata Ziemińska. Celem działania OIK jest udzielanie
bezzwłocznej, profesjonalnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu,
w szczególności z powodu: braku schronienia, problemów rodzinnych, uzależnienia,
przemocy domowej, agresji, samobójstwa, zdarzeń losowych. W latach 2009 - 2011
BIULETYN 3/2012
3
pomocą i wsparciem objętych zostało ogółem 446 osób, w tym w szczególności osoby
doznające przemocy fizycznej i psychicznej oraz os. bezdomne, osoby uzależnione od
środków psychoaktywnych, osoby z problemami rodzinnymi, osoby po traumatycznych
przeżyciach, osoby, które utraciły kogoś bliskiego, osoby po próbach samobójczych, osoby
z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby żyjące w ciągłym stresie. Ponad 50 osób
skorzystało ze schronienia w hostelu, ponad 320 osób skorzystało z poradnictwa
pedagogicznego, psychologicznego, socjalnego oraz grup wsparcia.
Ośrodek będzie kontynuował swoją działalność w latach 2012–2014.
TURNUS DLA SENIORÓW W MIĘDZYZDROJACH
Wzorem ubiegłego roku proponujemy Państwu udział w turnusie wypoczynkowym dla
członków Klubów Seniora i Wolontariuszy PZC. Tym razem proponujemy Państwu
wypoczynek nad morzem w znanej, turystycznej miejscowości - Międzyzdroje.
Terminy:
29.06.2012 – 06.07.2012
06.07.2012 – 13.07.2012
Koszt wypoczynku: 520,00 zł / os. (tydzień)
1040,00 zł/os. (2 tygodnie)
W ramach powyższych kosztów zapewniamy:
- Transport na trasie Zielona Góra – Międzyzdroje,
- Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowym „Andromeda”, ul. Myśliwska22c, Międzyzdroje,
Zakwaterowanie odbywać się będzie w jednym z dwóch budynków, w pokojach 3,4,5 i 6–
osobowych (część pokoi posiada osobne węzły sanitarne). Na ogrodzonym terenie ośrodka
do dyspozycji są: stołówka z własną kuchnią, na tyłach budynku plac do koszykówki, stół
do ping-ponga. Jest także miejsce na ognisko i ławki. W budynku znajduje się świetlica,
wyposażona w telewizor i wieżę hi-fi. Ośrodek jest położony bardzo blisko plaży.
- Wyżywienie: Cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja i podwieczorek),
- Ubezpieczenie: pełne NNW dla wszystkich uczestników,
- Opiekę koordynatora turnusu na terenie Międzyzdrojów
Zgłoszenia przyjmujemy do 15.06.2012
Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń
Więcej informacji: Anna Maria Fedurek; [email protected]; tel. (68) 415 2001 lub
600 990 377.
Dane niezbędne do zgłoszenia:
Imię nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia/PESEL
Wpłaty na konto: 81 1090 1636 0000 0001 0345 9008 tytuł: Imię i Nazwisko uczestnika
z dopiskiem „Turnus dla seniorów”.
DIECEZJALNA SIEĆ KLUBÓW SENIORA „AKTYWNA JESIEŃ”
Informujemy, iż 13.02.2012 r. złożony został do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wniosek
o dofinansowanie działalności Klubów Seniora w naszej diecezji. Termin rozstrzygnięcia
konkursu do 30.05.2012r.
4
BIULETYN 3/2012
PROJEKT „POZNAJ SIEBIE”
1 marca br. Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej rozpoczyna realizację projektu
„Poznaj siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest aktywizacja zagrożonych wykluczeniem 20 mieszkańców z gminy
Tuplice powyżej 15 roku życia. Dla uczestników przewidziano następujące działania: sztuki
walki, taniec, zajęcia z języka angielskiego, warsztaty fotograficzne, zajęcia z doradcą
zawodowym oraz wyjazdy na basen. Projekt potrwa do końca lipca 2012 r. Projekt będzie
realizowany we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas parafii Chrystusa Króla
w Tuplicach.
p. Agata Obszańska,
tel. 68 415 20 01; 95 740 20 01; lub 600 990 631; [email protected]
JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA CARITAS?
Już po raz kolejny, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przystąpiła do akcji „1%
podatku dla Caritas”. Nasze działania możliwe są m.in. dzięki akcji informacyjnej, jaką do
tej pory prowadzili Księża Proboszczowie i wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas.
Zwracamy się więc z gorącą prośbą o pomoc w promowaniu akcji poprzez wywieszenie
przekazanych plakatów i pozostawienie ich do końca kwietnia br. oraz o informowanie
wiernych o możliwości przekazania 1% na rzecz diecezjalnej Caritas i dystrybucję ulotek.
Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy bezpłatny program do wypełniania
formularzy PIT, który w sposób automatyczny wskaże Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego dla OPP.
DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE
Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji na
Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca
2012r. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Będziemy się starali, aby nasz
festyn objęli swoim patronatem ks. bp dr Stefan Regmunt, Wojewoda Lubuski raz
Marszałek Województwa Lubuskiego. Planujemy udział około 5000 dzieci
i młodzieży z terenu całej naszej diecezji. Będą to nie tylko podopieczni placówek przez nas
prowadzonych, ale także dzieci pochodzące ze wszystkich środowisk. Festyn „Bądźmy
Razem” pozwoli im radośnie celebrować ich święto. Dzieci będą miały do dyspozycji
mnóstwo atrakcji: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, gry zespołowe, konkursy z nagrodami
i wiele innych. Będzie również posiłki, zarówno te na ciepło, jak i słodkości. Rekrutacja grup
zorganizowanych rozpocznie się od 2 kwietnia 2012 r. i trwać będzie do 20 maja br.
Serdecznie zapraszamy! Więcej szczegółów na ten temat w kolejnych biuletynach oraz na
stronie www.caritas.zgora.pl
p. Anna Maria Fedurek (informacje o festynie)
tel. 68 415 20 01; 95 740 20 01; lub 600 990 377; [email protected]
p. Sylwia Grzyb (REKRUTACJA GRUP)
tel. 68 415 20 01 95 740 20 01 lub 600 99 03 94, [email protected]
NEKTAR DŁUGOWIECZNOŚCI
Nektar długowieczności to bioaktywny ekstrakt ziołowy, suplement diety. Jego sekretem
jest naturalny ekstrakt z „ziół długowieczności” m.in. aronii, głogu, czarnej porzeczki,
BIULETYN 3/2012
5
wiśni aceroli, rokitnika, żurawiny, melisy i wąkroty według receptury O. Klimuszko.
Nektar spowalnia procesy starzenia skóry, wspomaga pracę serca i wywiera pozytywny
wpływ na elastyczność naczyń krwionośnych. Wzmacnia siły witalne i poprawia komfort
psychiczny. Napój zawiera także dobową dawkę naturalnej witaminy C, dzięki czemu
wzmacnia odporność. Jest to wspólny, pionierski projekt Caritas Archidiecezji Poznańskiej
oraz Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Środki uzyskane ze sprzedaży
przeznaczone będą na działalność charytatywną Caritas. Ofiara za nektar to 19.90 zł.
Butelka 200 ml wystarcza na około miesiąc kuracji. PZC zainteresowane nektarem mogą je
nabyć na podobnych zasadach jak świece. Z każdej butelki 2 zł zostaje do dyspozycji PZC.
W sprawie zamówień prosimy o kontakt z p. Faustyną Wiertelak.
p. Faustyna Wiertelak – 68 415 20 01 wew. 1, 95 740 20 01 wew. 1
lub 604 568 463; e-mail: [email protected]
SENIORZY W AKCJI – NOWA EDYCJA
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają
ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 55+
i do par międzypokoleniowych (18-30 lat), które chcą zrealizować projekt społeczny w
oparciu o osobiste pasje. Chcemy wesprzeć inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą
osoby starsze.
W czwartej edycji, jako jedyny projekt w województwie lubuskim, otrzymał dotację wniosek
PZC parafii pw. św. M.M. Kolbe w Gorzowie Wlkp., realizując działania międzypokoleniowe
"Pyszna zabawa".
Zapraszamy do składania listów intencyjnych do 25 marca 2012r.
więcej informacji na stronie: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=351
p. Anita Łukowiak, [email protected]; tel. 600 988 632
PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI 2012
W ramach kampanii społecznej Caritas pod hasłem „Podaruj Kroplę Miłości”, której celem
było zachęcenie do honorowego krwiodawstwa w Polsce, Caritas naszej diecezji
zorganizowała akcje: w dniu 11 lutego br. w Zielonej Górze, w dniu 14 lutego w Strzelcach
Krajeńskich oraz w dniach 15-16 lutego w Gorzowie Wlkp. Motywem akcji był
jubileuszowy XX Światowy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego. Celem akcji było
przede wszystkim zachęcenie Lubuszan do oddawania krwi. We współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa podczas tych kilku dni krew oddało łącznie 91
osób, co daje niemal 42 litry krwi, która uratuje czyjeś zdrowie, a może nawet życie.
Stereotyp mówi, że darem może być jedynie pieniądz - tymczasem dar to przede
wszystkim czas i miłość. Dziękujemy pracownikom Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, którzy z zapałem, chęcią i życzliwością włączyli się w
naszą akcję. Dziękujemy również wszystkim, którzy oddali tego dnia krew, by tym
samym w jak najpełniejszy sposób włączyć się w akcję Caritas. Dziękujemy
wolontariuszom i wszystkim, którzy włączyli się w poprawny i pozytywny przebieg
naszych działań.
6
BIULETYN 3/2012
PROJEKT DLA BEZROBOTNEJ MŁODZIEŻY
Projekt realizowany jest w partnerstwie: Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej,
Stowarzyszenie Hotelarzy w Niemczech oraz Aktion Umwelt fur Kinder.
Projekt skierowany jest do bezrobotnej młodzieży w wieku 18-24 lat. Do zgłoszenia
obowiązkowo należy dostarczyć swoje CV. Zostanie wyłoniona grupa 24 osób– trzy grupy
ośmioosobowe. Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodu hotelarza. Czas
trwania projektu to trzy miesiące
Projekt odbywa się w dwóch etapach:
I etap eliminacyjny- rekrutacja
Spotkania w terminach: 23.04-27.04.2012
29.04-02.05.2012
03.05-06.05.2012
II etap szkolenie językowe i merytoryczne (na terenie Polski, Niemiec)
 Sprzątanie pokoi
 Praca na kuchni
 Recepcja i sala bankietowa
Rezultaty projektu:
o Przygotowanie do pracy w zawodzie hotelarza
o Szansa na zatrudnienie
o Jeżeli uczestnicy się sprawdzą mają szansę na zatrudnienie
p. Anna Borucka – 68 415 20 01; 95 740 20 01 lub 600 987 748; e-mail:
[email protected]
PZC A UMOWY I DOTACJE
W związku z reorganizacją w Caritas diecezjalnej w 2011 roku, Parafialne Zespoły
Caritas stały się jednostkami parafii – kościelnej osoby prawnej. PZC posługuje się nr NIP i
REGON parafii lub wnioskuje o nadanie odrębnego nr NIP i REGON.
W związku z tym, iż PZC nie posiada odrębnej osobowości prawnej, o dotacje
wnioskuje parafia, a PZC można wpisać jako realizatora w punkcie I.10 oferty realizacji
zadania publicznego. Jednakże, aby zadanie mógł rzeczywiście realizować PZC należy
wystąpić do urzędu z zapytaniem czy PZC (zarówno ten posiadający odrębny nr NIP i
REGON jak i posługujący się nr NIP i REGON parafii) może realizować zadanie na podstawie
zlecenia przez proboszcza realizacji zadania Parafialnemu Zespołowi Caritas na mocy
regulaminu PZC. Jeśli urząd wyda zgodę, zadanie może być realizowane przez PZC, a
wszystkie rachunki i faktury mogą być wystawianie na PZC.
Można także zwrócić się do urzędu z zapytaniem, czy PZC może wnioskować sam o
dotację i podpisać umowę na mocy regulaminu PZC, art. 6a, który brzmi: „W zakresie
zadań określonych niniejszym regulaminem oraz w celu ich realizacji PZC może zawierać
umowy, w każdym przypadku działając na rzecz i w imieniu parafii” (regulamin powinien
być opatrzony klauzulą „akceptuję i przyjmuję do realizacji” i podpisany przez proboszcza).
Nowy regulamin PZC jest dostępny na stronie www.caritas.zgora.pl w plikach do
pobrania.
Jeśli urząd nie zgodzi się, aby o dotację wnioskował PZC lub też aby PZC realizował
zadanie, wówczas jedynym rozwiązaniem jest, aby zadanie realizowała parafia. Szczegóły
BIULETYN 3/2012
7
rozliczania (tzn. na jakie konto wpływa dotacja oraz jak należy się rozliczać) należy ustalić w
tym przypadku także z urzędem.
Caritas diecezjalna prowadzi aktualnie rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w
sprawie zezwolenia na realizację zadań przez PZC.
Caritas diecezjalna przeprowadzi także rozmowy z Lubuskim Urzędem
Wojewódzkim w wyżej wymienionej sprawie.
W przypadku urzędów miejskich i gminnych PZC występuje o interpretację
samodzielnie, opierając się o powyższe wytyczne.
p. Marek Kwaśniak – 68 415 20 01 wew. 1, 95 740 20 01 wew. 1
lub 600 98 99 30; e-mail: [email protected]
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Bema 32-34; 65-170 Zielona Góra; tel. 068 415 20 01; fax 068 411 02 97
ul. Czereśniowa 15; 66-400 Gorzów Wlkp.; tel. 095 740 20 01; fax 095 737 40 11
8
BIULETYN 3/2012