łącza symetryczne 2015

Transkrypt

łącza symetryczne 2015
Ul. 29 Listopada 5e
32-050 Skawina
12 276 02 00
Godziny otwarcia: Pn – Pt 10:oo -17:oo
OFERTA ŁĄCZ SYNCHRONICZNYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 01.02.2015
(OGRANICZONA TERYTORIALNIE I MOŻLIWOŚCIAMI TECHNICZNYMI)
UMOWA NA 24 MIESIĄCE z SLA48h
PRZESYŁ
1 do 5 Mbit
6 do 10 Mbit
11 do 20 Mbit
Powyżej
Cena (kabel)
za 1Mbit
40zł
(200zł) +30zł
(350zł)+20zł
indywidualnie
Opłata przesyłowa*
(radio) za 1Mbit
10zł/Mbit
10zł/Mbit
10zł/Mbit
indywidualnie
Cena (radio)
za 1Mbit
50zł
(250zł)+40zł
(450zł)+30zł
Indywidualnie
UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY z SLA48h
PRZESYŁ
Cena(kabel)
Każdy 1 Mbit/s
50zł
Opłata przesyłowa***
(radio)
20zł/Mbit
Cena (radio)
70zł
OPŁATY DODATKOWE
Zmniejszenie okresu trwania umowy – UMOWA NA 12 MIESIĘCY
Zmiana SLA48h na SLA24h
Opłata miesięczna za adresy zewnętrzne - 8
+ 20%
+ 30%
100zł
1. SLA48h – diagnoza/usuniecie awarii w ciągu 48h od zgłoszenia
2. SLA24h – diagnoza/usuniecie awarii w ciągu 24h od zgłoszenia
*Opłata przesyłowa – dopłata do łącza jeśli jest realizowane na urządzeniach radiowych firmy Skawsoft lub
będących własnością klienta, a będących pod opieką serwisową świadczoną przez firmę Skawsoft
PRZESYŁ – max wartość na routerze brzegowym do którego podłączony jest abonent
Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto
Ulga obliczana jest jako różnica Umowy na czas nieokreślony a umową na czas określony przy tym samym
przesyle.
Montaż ustalany indywidualnie i zależy od PRZESYŁU jak i zamontowanych urządzeń.