Pierwsza sesja rady powiatu V kadencji

Komentarze

Transkrypt

Pierwsza sesja rady powiatu V kadencji
SP Jawor - powiat-jawor.org.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/03:03:05
Pierwsza sesja rady powiatu V kadencji Stanisław Laskowski ponownie starostą
Edyta Czopp-Jankowska, 2.12.2014
1-go grudnia, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego z Legnicy, odbyła się inauguracyjna
sesja rady powiatu otwierająca V kadencję działalności samorządu powiatowego. W zaproponowanym
porządku obrad uwzględniono przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Rady Powiatu, Starosty i członków Zarządu Powiatu, jak również składu poszczególnych komisji.
Sesja, którą otworzyła i prowadziła, do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Powiatu
Maria Piwko, rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez obecnych radnych. W gronie 17 radnych, 9
osób pełniło mandaty w poprzedniej kadencji, natomiast 4 radnych znalazło się w radzie po raz
pierwszy. W pierwszej kolejności dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został
Roman Sadowski. Na wiceprzewodniczących wybrani zostali Jan Grygorcewicz oraz Sylwester
Rudziec. Kolejnym punktem sesji był wybór starosty. Jedynym kandydatem był aktualnie urzędujący
Starosta Jaworski Stanisław Laskowski, który w głosowaniu tajnym uzyskał - wymaganą prawem bezwzględną większość ustawowego składu rady. Starosta po wyborze podziękował mieszkańcom
Jawora za udzielone poparcie i obdarzenie go zaufaniem, radzie za powierzenie kierowania zarządem
na kolejną kadencję oraz swojej rodzinie. Szczególne podziękowania skierował do współpracowników,
członków ustępującego zarządu i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, za wsparcie i
akceptację podejmowanych działań. Jednocześnie zadeklarował wolę współpracy ze wszystkimi
radnymi, nie tylko tymi, którzy oddali na niego głos. Zaapelował również, aby sala obrad była miejscem
owocnych i konstruktywnych decyzji, a nie niepotrzebnych „wojenek", jak to bywało w poprzedniej
kadencji. Na stanowisko wicestarosty - S. Laskowski zarekomendował radzie Arkadiusza
Baranowskiego, natomiast na członków zarządu powiatu Piotra Pieniążka, Henryka Hawrylewicza oraz
Stanisława Witka. Na zakończenie inauguracyjnej sesji - dokonano wyboru składu poszczególnych
komisji.
Podczas sesji rozstrzygnięty został Plebiscyt na „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2014 roku".
Wyniki tego plebiscytu ogłosił Przewodniczący Kapituły, Starosta Stanisław Laskowski.
Niekwestionowanym zwycięzcą został st. asp. Leszk Niewiadomski, policjant Komendy
Powiatowej Policji w Jaworze i dzielnicowy rejonu IV. Kolejne miejsca zajęli st. asp. Krzysztof
Węsek (dzielnicowy rejonu XI gminy Bolków) oraz st. asp. Marcin Baziukiewicz (dzielnicowy
rejonu VIII gminy Wądroże Wielkie). Laureaci plebiscytu otrzymali nagrody ufundowane przez
samorządy powiatu jaworskiego.
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 1/6
SP Jawor - powiat-jawor.org.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/03:03:05
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 2/6
SP Jawor - powiat-jawor.org.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/03:03:05
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 3/6
SP Jawor - powiat-jawor.org.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/03:03:05
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 4/6
SP Jawor - powiat-jawor.org.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/03:03:05
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 5/6
SP Jawor - powiat-jawor.org.pl
Wygenerowano: 2017-03-09/03:03:05
Wykonanie: CONCEPT Intermedia www.concept.net.pl
Strona 6/6

Podobne dokumenty