Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Transkrypt

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Data:
Autor:
2014-07-30
Anna Hugiel Lazarowicz
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Bezrobocie wśród absolwentów studiów to poważny problem. Aby wesprzeć młodych ludzi wchodzących na rynek
pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zawiązało współpracę z BGK, tworząc rządowy program, dzięki
któremu wiele osób może otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci
preferencyjnych pożyczek.
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - dla kogo?
Program nosi nazwę “Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” i skierowany jest dla chcących założyć własną firmę:
poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
bezrobotnych,
studentów ostatniego roku studiów wyższych.
W pierwszym etapie programu dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej uzyskać mogli jedynie
mieszkańcy województw: mazowieckiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, a od początku roku dotacje dla firm
przyznawane są już na terenie całego kraju.
Wsparcie na starcie oferuje także preferencyjne pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej
(także tej skierowanej przez PUP). Istnieje tu pewien warunek - rzeczone stanowisko musi powstać w firmie, która
wcześniej dostała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu. Jest to więc
pewnego rodzaju bonusowa pomoc od rządu.
Dotacje dla firm - jakie warunki?
Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej od rządu jest udzielane w formie pożyczki z bardzo
niskim oprocentowaniem - 0,69% rocznie. Warunki wsparcia zdecydowanie różnią się od standardowych rynkowych
rozwiązań, dlatego mamy tu do czynienia z tzw. pomocą de minimis.
Pożyczkę należy spłacić w czasie 84 miesięcy (7 lat). Przedsiębiorca może starać się o uzyskanie karencji w spłacie
na okres jednego roku. Program Wsparcie na starcie zakłada, że maksymalna kwota wsparcia to 70.000 zł dofinansowanie dla firm jest wypłacane, gdy działalność zostanie już zarejestrowana.
Dotacje dla firm w formie pożyczki na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej wynoszą jednorazowo max.
20.000 zł i przyznaje się nie wcześniej niż po pierwszym roku prowadzenia przedsiębiorstwa. Zatrudnienie
bezrobotnego skierowanego przez PUP wiąże się z dużą korzyścią - młody właściciel firmy może wówczas wystąpić
o umorzenie pozostałej części pożyczki. Warunkami są regularnie spłacane raty pożyczki oraz istnienie utworzonego
miejsca pracy przez minimum rok.
Rządowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorca może uzyskać, jeśli wystawi
weksel własny i uzyska poręczenie dwóch osób fizycznych. Niektóre przypadki mogą wymagać ustanowienia
dodatkowej formy zabezpieczenia. Kolejne warunki to złożenie wniosku z dołączonym ogólnym biznesplanem dla
firmy.
Dofinansowanie dla firm - umowa ministerstwa i BGK
Program Wsparcie na starcie powstał na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach pierwszego etapu wydano 21,5 mln złotych. Zarządcą
programu jest BGK, który wyznacza pośredników finansowych udzielających pożyczek - chodzi tu o banki
09-03-2017
1/2
Data:
Autor:
2014-07-30
Anna Hugiel Lazarowicz
komercyjne i fundusze pożyczkowe. Rolą pośredników jest docieranie do studentów i absolwentów, którym
potrzebne jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do ich zadań należy też obsługa
pożyczek, monitoring spłat i windykacja nieuregulowanych należności. Bank Gospodarstwa Krajowego nadzoruje
pośredników, analizuje wykonywanie operacji w ramach programu, odpowiada za sprawozdawczość i umarza
pożyczki przy spełnieniu określonych warunków.
Poszukujesz wsparcia dla swojej działalności? Przeczytaj, do których banków zwrócić się po kredyt z gwarancją
de minimis.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
09-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2/2