wykaz klubów krótkofalowców na terenie dolnośląskiego oddziału

Transkrypt

wykaz klubów krótkofalowców na terenie dolnośląskiego oddziału
EWIDENCJA TERENOWYCH KLUBÓW PZK DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE
DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PZK ( OT-01) WE WROCŁAWIU
Uaktualniono dnia 06.03.2010 r.
Wszystkie dane wg formularzy INFORMACJA O KLUBIE KRÓTKOFALARSKIM
Nr
Ewidencyjny
Klubu
Znak
wywoławczy
Prezes/Kierownik klubu
Nazwa klubu
SP6KCN
01/OT-01
Europejskim Centrum
Radiokomunikacji
Amatorskiej
03/OT-01
04/OT-01
SP6KFA
SP6KFK
SP6KSD
SP6KYU
SP6PCL
ul. Wieniawskiego
80
55-200 Oława
„KOGUT” przy SM
ul.Szymanowskiego
ODRA
1A
LOK Klub Łączności
Klub Łączności LOK
Ziębickiego Centrum
Kultury
06/OT-01
58-309 Wałbrzych
Klub Krótkofalowców
Klub Krótkofalowców
05/OT-01
Kontakt
Znak
i
Klub LOK przy
02/OT-01
Adres
wykreślony
[email protected]
l
ul. Piastowska 6
[email protected]
54-046 Wrocław
57-220 Ziębice
ul. W. Polskiego 10
SP6QKO
Artur Owczarek
Stanisław Horodyński
a.onet.pl
0767223316
Porębska 80
11/10
[email protected]
59-220 Legnica
Imię
nazwisko
Ilość członków:
ogół / PZK
SP6CZ
Zbigniew Chrzanowski
8/4
17/14
713531268
[email protected]
SP6BEN
Andrzej Świta
SQ6DGR
Ryszard Wcisło
6/3
a.pl
[email protected]
[email protected]
ce.pl
18/11
ul. Mł. Energetyków
SP6PCM
07/OT-01
SP-0013-JG
Klub Krótkofalowców
przy PGE Elektrownia
TURÓW S.A w Bogatyni
12
59-916 Bogatynia
adres pocztowy :
skr. poczt. nr 6
23/9
0757731783
[email protected]
SP6TRO
Janusz Żak
SP6OPL
Jan Czarniecki
SP6CCI
Bolesław Konieczny
2.pl
59-920 Bogatynia
Klub Krótkofalowców
08/OT-01
SP6PKO
PZK przy Domu Kultury
WALIM
Klub PZK przy Klubie
09/OT-01
SP6PRT
Śląskiego Okręgu
Wojskowego
10/OT-01
11/OT-01
12/OT-01
13/OT-01
14/OT-01
SP6PWR
50.984 Wrocław
bolkon@
ul. Pretficza 14-16
interia.pl
Wrocław,
Krótkofalowców
ul. Pretficza 14/16
Dolnośląski Oddział
skr.poczt. 1977
Terenowy
53-316 Wrocław
wykreślony
SP6YAK
wykreślony
SP6YYP
ul. Kościuszki 1
Polski Związek
SP6PWT
SP6YEP
58-320 Walim
Klub Radioamatorów m.
Kudowa Zdrój
„YANKES”
Klub Krótkofalowców
0661805570
[email protected]
42/31
-/SP6IXU
Stanisław Hreczuch
a.pl
Ul. 1 Maja 29
57-350 Kudowa
15/11
15/4
748662471
SP6CWE
Zbigniew Mielcarek
Zdrój
ul.Batorego 15,
Janików
55-205 Bystrzyca
0713030212
[email protected]
6/5
SP6T
T. Niewodniczański
15/OT-01
16/OT-01
17/OT-01
18/OT-01
SP6ZDA
Harcerski Klub
51-673 Wrocław
Łączności
ul.Dembowskiego
„WROCŁAWSKIE
35A
ORLĘTA”
51-673 Wrocław 9
SP6ZPB
wykreślony
SP6ZYU
wykreślony
SP6PLH
Klub Krótkofalowców
SP6 01 032
przy SM PIEKARY
box.41
59-210 Legnica
ul. Łowicka 2/23
0713426155
sp6zda_poczt
42/28
SP6NIC
Marek Milan
[email protected]
0728369871
ryszardsp6dh
Ryszard Kowalski
SP6DHD
22/4
[email protected]
Szkolny Klub
19/OT-01
SP6ZWR
Krótkofalarski przy
52-225 Wrocław
DZDZ Zespole Szkół we ul. Snopkowa 2c
[email protected]
0713730506
9/6
SQ6VY
Piotr Walas
Wrocławiu
Klub Krótkofalowców
20/OT-01
SP6ZLD
przy Młodzieżowym
59-220 Legnica
Centrum Kultury
ul. Rataja 24
HARCERZ
21/OT-01
22/OT-01
SP6KTZ
SP6PWW
0768522190
sp6alx@
15/3
SP6ALX
Marek Czochara
SP6WM
Witold Marchewka
go2.pl
wykreślony
Klub Krótkofalowców
50-020 Wrocław
[email protected]
l
[email protected]
pod patronatem SEP-u
ul. Piłsudskiego 74
[email protected]
p.pl
7/6
23/OT-01
24/OT-01
SP6ZKO
SP6ZPZ
Harcerski Klub
58-200 Dzierżoniów
Łączności przy KH ZHP ul. Pocztowa 1
Harcerski Klub
51-673 Wrocław
Krótkofalowców
ul.Dembowskiego
Podróżników „ZORZA”
35A
793073088
(priv.
SP6RLL
Józef Lizakowski
8/4
SP6RLL)
[email protected]
a.eu
SQ6IU
Mariusz Milka
17/11
ul. Nowodworska
25/OT-01
SP6PRS
Dolnośląski Klub
71/19
Krótkofalowców
54-438 Wrocław
Sympatyków APRS
ul. Spacerowa 45
3/3
sp6prs@
sp6prs.org
SP6VWH
Piotr Grygorowicz
SP6CT
Leszek Kowalski
51-222 Wrocław
26/OT-01
SP6PGH
Klub Krótkofalowców
ul.Spacerowa 45
sp6pgh@
„HORYZONT”
51-222 Wrocław
sq6xl.eu
8/4
ul. Reszelska 2 m. 2
27/OT-01
SP6YRE
Stowarzyszenie Zwykłe
54-113 Wrocław
„ Turystyczny Klub
lokalizacja:
Antenowy TuKAn”
Wrocław,
3/3
[email protected]
adio.pl
SQ6EMM
Dawid Szymański
Piechowicka 41
Dolnośląskie
28/OT-01
SP6YOA
Stowarzyszenie
ul. Orla 3
Krótkofalowców i
55-200 Oława
[email protected]
.pl
3/3
SQ6ZZZ
Jarosław Biały
SP6GVU
Andrzej Kaleta
Radioamatorów
29/OT-01
SP6YAT
Klub krótkofalowców
Kwiska 33 m 15
[email protected]
SAMI SWOI
54-210 Wrocław
l
5/3