Łukasz Bartkowski

Komentarze

Transkrypt

Łukasz Bartkowski
Łukasz Bartkowski
33 – 156 Skrzyszów
…………………………………
(nazwisko i imię animatora)
(nazwa i adres obiektu)
HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy „Animatora - Moje Boisko - ORLIK 2012”
na miesiąc sierpień 2014
I
tydzień
Dzień tygodnia
Data
liczba godzin
Piatek
01.08.2014
2
Godziny zajęć
14.30 – 16.30
16.30 – 18.30
Sobota
2.08.2014
2
11.00 – 13.00
II
tydzień
Dzień tygodnia
Data
liczba godzin
Tematyka zajęć
Piłka Nożna –
małe gry w
formie
rywalizacji
Piłka Nożna –
uderzenia piłki,
prowadzenie
piłki w
różnych
kierunkach –
małe gry
Piłka Nożna –
gra na dwi
duże bramki –
gra szkolna
13.00 – 15.00
Pilka Siatkowa
– gry i zabawy
w rożnych
formach
Godziny zajęć
Tematyka zajęć
Rodzaj zajęć
G – Gmina
MSZS- Związek
FRKF
G
G
FRKF
Rodzaj zajęć
G – Gmina
MSZS- Związek
Poniedziałek
4.08.2014
2
14:30-16:30
16.30 – 18.30
Środa
06.08.2014
2
14:30-16:30
16.30 – 18.30
Czwartek
07.08.2014
2
14.30 – 16.30
16.30 – 18.30
Piatek
8.08.2014
2
14.30 – 16.30
KoszykówkaDoskonalimy
kozłowanie
pitki w
dowolnym
tempie i
kierunku
prawą i lewą
rękaw miejscu
i w ruchu
Piłka nożna –
doskonalenie
techniki
16.30 – 18.30
G
Piłka
Siatkowa –
gry i zabawy
– rywalizacja
FRKF
Piłka nożna doskonalenie
uderzania
piłki w grach
G
Piłka Nożnagra na dwa,
trzy kontakty,
doskonalenie
rozegrania
pilki – gra
szkolna
Piłka Nożna –
doskonalenie
zwodów, gry
1x1, 2x2 –
małe gry
Piłka nożna –
gry
1x,2x1,2x2 ze
strzałem na
bramkę
Piłka nożna –
małe gry w
formie
rywalizacji
2
FRKF
FRKF
G
FRKF
G
Sobota
9.08.2014
2
2
III
tydzień
11.00- 13.00
Piłka nożna małe gry na
małe bramki i
normalna gra
duża bramka
13.00 – 15.00
Piłka nożna –
gry 1x1, 2x2 –
małe gry
FRKF
Rodzaj zajęć
G – Gmina
MSZS- Związek
Dzień tygodnia
Data
liczba godzin
Godziny zajęć
Tematyka zajęć
Poniedziałek
11.08.2014
2
14:30-16:30
Tenis Ziemny
– w formie
rywalizacji
16.30 – 18.30
Piłka nożna –
doskonalenie
taktyki
2
Środa
13.08.2014
2
14.30 – 16.30
16.30 – 18.30
Czwartek
14.08.2014
2
G
14.30 – 16.30
Piłka ręcznaDoskonalimy
kozłowanie
piłką prawą i
lewą ręką w
miejscu i w
ruchu
Piłka Nożna –
prowadzenie
piłki, strzały na
bramkę
Piłka Nożna –
prowadzenie
FRKF
G
FRKF
G
FRKF
piłki różnych
kierunkach ,
doskonalenie
elementów
technicznych =
gra szkolna
2
Sobota
16.30 – 18.30
G
16.08.2014
11.00 -13.00
2
13.00 – 15.00
2
IV
tydzień
Piłka Nożna –
prowadzenie
piłki, strzały na
bramkę
Dzień tygodnia
Data
liczba godzin
Godziny zajęć
Poniedziałek
18.08.2014
2
14:30-16:30
Piłka Nożna –
gra na malej
przestrzeni –
szybkość
reakcji,
koordynacja
ruchowa
G
Siatkówka Zabawy i gry
rozwijające
cechy motoryki
(proste tory
przeszkód, rzuty
do celu, skoki z
odbicia
jednonóż i
obunóż).
Tematyka zajęć
FRKF
Rodzaj zajęć
G – Gmina
MSZS- Związek
Piłka nożna –
doskonalenie
prowadzenia
piłki i podań
FRKF
G
2
16.30 – 18.30
Piłka nożna –
małe gry w
formie zabaw
Środa
20.08.2014
2
2
Czwartek
21.08.2014
2
2
Piatek
22.08.2014
2
14.30 -16.30
Piłka Nożna –
uderzenia na
bramkę ,
doskonalenie
prowadzenia
piłki
G
Piłka Siatkowa
– doskonalenie
zagrywki
sposobem
dolnym i
16.30 -18.30 górnym,
ustawienie się
na boisku do
odbioru
zagrywki – gra
szkolna
FRKF
14.30 – 16.30
FRKF
Piłka Ręczna –
zastosowanie
poznanych
elementów tech.
w grach
Pilka Nozna –
rozne formy gry
16.30 – 18.30 doskonalące
prowadzenia pilki
pilki, uderzenia
na bramke
14.30 – 16.30
G
Piłka Siatkowa
– doskonalenie
zagrania piłki
sposobem
górnym i
dolnym
FRKF
G
Piłka Nożna –
2
Sobota
23.08.2014
16.30 – 18.30 doskonalenie
uderzeń na
bramkę –
prowadzenia piłki
2
11.00 – 13.00
Piłka
Koszykowa –
rzuty do kosza
z dystansu ,
G
nauka
rozegrania
piłki – gra
szkolna
Piłka Nożnagra szkolna z
założeniami
2
V
tydzień
13.00 – 15.00
Dzień tygodnia
Data
liczba godzin
Godziny zajęć
Poniedziałek
25.08.2014
2
14.30 – 16.30
Piłka nożna –
uderzenia na
bramkę w
różnych
formach
2
16.30 – 18.30
Piłka nożna –
małe gry w
formie zabaw
Środa
27.08.2014
2
FRKF
14.30 – 16.30
Tematyka zajęć
Piłka Ręczna –
gra w ataku
szybkim ,
doskonalenie
rozegrania
piłki. Gra
szkolna i gra
właściwa
Rodzaj zajęć
G – Gmina
MSZS- Związek
FRKF
G
FRKF
2
16.30 – 18.30
Piatek
29.08.2014
2
Piłka Nożna –
gra na dwa,
trzy kontakty –
uderzenia na
bramkę- gra
szkolna
14.30 – 16.30
Piłka Siatkowa
- odbicia
sposobem
górnym
dolnym, dosko.
elementów
tech. – gra
szkolna
16.30 – 18.30
Piłka Nożna –
gra w różnych
formach,
uderzenie piłki
w formach
doskonalenia
G
FRKF
2
Sobota
30.08.2014
2
11.00 – 13.00
Piłka Ręczna –
w formie gier i
zabaw
2
13.00 -15.00
Piłka Nożna –
prowadzenie
piłki w
różnych
kierunkach
………………………………………
(podpis animatora)
Zatwierdzenie planu przez upoważnionego przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego
…………………………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć)
G
FRKF
G

Podobne dokumenty