1 Indukcyjny czujnik szczelinowy SJ3,5 N Y10286 WEISS

Komentarze

Transkrypt

1 Indukcyjny czujnik szczelinowy SJ3,5 N Y10286 WEISS
Indukcyjny czujnik szczelinowy
SJ3,5-N-Y10286 WEISS
Dane techniczne
Opis zamówienia
SJ3,5-N-Y10286 WEISS
Cechy
•
•
Seria komfort
Szerokość szczeliny 3,5 mm
NAMUR, NC
3,5 mm
5 ... 7 typ. 6 mm
NAMUR
8V
5 ... 25 V
0 ... 3000 Hz
0,41 ... 0,6 mm
≥ 3 mA
≤ 1 mA
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
przewód elastyczny (lica) LiY , 500 mm
0,14 mm2
PBT/PPS
IP67
patrz instrukcja obsługi
2G
Zgodność norm
NAMUR
EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Normy
Wymiary
3.5
15
10
5
0.9
2
0 102
Dane ogólne
Funkcja elementów przełączających
Szerokość szczeliny
Głębokość zanurzenia (z boku)
Instalacja
Polaryzacja wyjżciowa
Parametry
Napięcie znamionowe
Uo
Napięcie robocze
UB
Częstotliwość przełączania
f
histereza
H
Pobór prądu
Płyta pomiarowa nie wykryta
Płyta pomiarowa wykryta
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Dane mechaniczne
Schemat połączenia
Przekrój poprzeczny żył
Materiał obudowy
Rodzaj ochrony
Informacje ogólne
Zastosowanie w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem
Kategoria
Zgodność norm i dyrektyw
6.95
3
10
19
ø 1.85
Przyłącze
N / N0
106594_pol.xml
1/BN
I
L-
Data publikacji: 2015-02-26 08:59
Data wydania: 2015-02-26
2/BU
L+
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]
1
Indukcyjny czujnik szczelinowy
SJ3,5-N-Y10286 WEISS
ATEX 2G
Instrukcja obsługi
Urządzenia elektryczne dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Kategoria urządzenia 2G
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu, oparów i mgły.
Zaświadczenie EG dot. sprawdzenia danego typu modelu
PTB 99 ATEX 2219 X
Oznakowanie CE
0102
Oznaczenie ATEX
¬ II 2G EEx ia IIC T6
zgodność z wytycznymi
94/9/EG
Normy
EN 50014:1997, EN 50020:1994
Zabezpieczenie przed zapłonem - wykonanie iskrobezpieczne
ograniczenie przez następujące warunki
Przyporządkowany typ
SJ3,5-...-N...
Efektywna pojemność wewnętrzna Ci
≤ 50 nF ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
Efektywna indukcyjność wewnętrzna Li
Informacje ogólne
≤ 250 µH ; Uwzględniona długość kabla 10 m.
Urządzenie należy używać zgodnie z danymi katalogowymi oraz danymi zawartymi
w tej instrukcji obsługi. Należy przestrzegać certyfikatu badania prototypu WE.
Należy przestrzegać warunków szczególnych!
Temperatura otoczenia
Zakres temperatury, w zależności od klasy temperaturowej, podany jest w certyfikacie badania prototypu WE.
Instalacja, uruchomienie
Należy przestrzegać przepisów prawnych i/lub rozporządzeń i norm regulujących
użycie lub też użycia zgodnego z przeznaczeniem. Iskrobezpieczność urządzeń jest
gwarantowana jedynie w przypadku podłączenia z urządzeniem przynależnym,
które posiada zaświadczenie o wykonaniu iskrobezpiecznym.
Konserwacja, serwis
Nie wolno dokonywać żadnych zmian przy urządzeniach przeznaczonych do pracy
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wykonywanie napraw tych urządzeń nie jest możliwe.
Szczególne warunki
Podczas zastosowania w temperaturze poniżej -20°C chronić czujnik przed uderzeniem poprzez zabudowę w dodatkową obudowę.
Data publikacji: 2015-02-26 08:59
Data wydania: 2015-02-26
106594_pol.xml
Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
2
Patrz „Uwagi ogólne dotyczące informacji o produktach firmy Pepperl+Fuchs”.
USA: +1 330 486 0001
Grupa Pepperl+Fuchs
Niemcy: +49 621 776-1111
www.pepperl-fuchs.com
[email protected]
[email protected]
Singapur: +65 6779 9091
[email protected]

Podobne dokumenty