Plakat festiwalu

Komentarze

Transkrypt

Plakat festiwalu
e,
i
k
s
j
e
i
w
e
l
ka p e
,
w
ó
i
p
r
u
K
Śpiewacy z zymanowskiego
S
a
l
o
,
r
o
a
g
K
e
i
i
k
c
e
r
ó
pieśn
G
i Mikołaja
ia
d
a
R
o
g
e
i
k
Chór Pol s
k
i
n
o
f
o
r
d
a
Kw
y
n
i
a
r
k
U
z
i
ku
o
Pieśn
r
a
b
e
c
y
z
u
m
w
i
k
s
l
o
p
St yl
y,
t
a
t
z
s
r
a
w
,
koncer t y
a,
j
c
n
e
r
e
f
n
o
k
,
w
ó
t
n
e
m
u
r
st
n
I
o
k
s
i
w
o
a
Ta r g
j
c
y
d
a
r
T
a
ar
t
S
s
r
u
k
n
o
k
d m ie ś c ie 6 0 A
e
z
r
P
ie
k
s
w
o
k
S k w e r, K ra
n ic z a 17
S tu d io S 1, W o ro e d u ls k i, D e w a jt is 3
12
K o ś c ió ł p o k a m
k i, E le k to ra ln a
tu
z
S
i
y
r
u
lt
u
K
n tr u m
d y to w a 1
M a z o w ie c k ie C e u z e u m E tn o g ra fi c z n e , u l. K re
P a ń s tw o w e M
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 25.04 – BIELANY
11.00 – Podczas mszy św.:
• Missa Paschalis G.G. Gorczyckiego, zespół „Il Canto”;
• polskie pieśni wielkanocne – Bielańska Orkiestra Dęta „Brassovia”
12.00 – Mazurkowy festyn taneczny przy muzyce Janusz Prusinowski Trio
13.00 – Koncert w Podziemiach Kamedulskich:
• Joanna Maklakiewicz, fortepian – mazurki Chopina i Szymanowskiego
• Grzech Piotrowski Quartet – jazz
WTOREK 26.04 – MCKiS
10.00-18.00 – konferencja poświęcona zbiorom archiwalnym muzyki
tradycyjnej
19.00 – Pokaz filmu „Wszystkie Mazurki Świata”
19.30-22.00 – Spotkanie i muzykowanie, KAWIARNIA TARABUK
ŚRODA 27.04 – koncert, MCKiS
17.00 - 20.00 – laureaci konkursu „Stara Tradycja”
20.30 - 22.00 – zespół „Bożiczi” z Kijowa, pieśni i tańce
CZWARTEK 28.04
10.00-17.00 – warsztaty wokalne, instrumentalne i taneczne – MCKiS i PME
19.00 – koncert, MCKiS
• Notre Orchestre de Pologne – projekt Pawła Iwaszkiewicza
• Tadeusz Kubiak – skrzypek z łęczyckiego
• Kwadrofonik – „Drugie brzmienie dźwięku – Szymanowski”
22.00 – Klub Festiwalowy – SKWER
• kapele wiejskie
• laureaci „Starej Tradycji”
• Śliczne Goździki (projekt jazzowy Jacka Mielcarka)
grane,
tańczone,
śpiewane
L
A
W
I
FEST
25-3
1
1
0
2
.
4
0.0
A
W
A
Z
S
WAR
iv
t
s
e
f
.
www
Festiwal objęty jest honorowym
patronatem
Ministra Kultur y i Dziedzictwa
Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego
oraz patronatem honorowym
Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama
Struzika.
p
.
i
k
r
u
almaz
Festiwal „Wszystkie
Mazurki Świata” jest
realizowany dzięki
dofinansowaniu
ze środków m.st.
Warszawy oraz Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego.
PIĄTEK 29.04
10.00-17.00 – warsztaty wokalne, instrumentalne i taneczne – MCKiS i PME
19.00 – Koncert: „Pieśni kurpiowskie”, STUDIO S1
• Śpiewaczki wiejskie z Kurpiów, Adam Strug, Monodia
• Chór Polskiego Radia – pieśni kurpiowskie K. Szymanowskiego
i M. Góreckiego
22.00 – Klub Festiwalowy – SKWER
• kapele wiejskie
• laureaci „Starej Tradycji”
• Marcin Pospieszalski, Jan i Mateusz Smoczyńscy
SOBOTA 30.04
10.00-15.00 Targowisko Instrumentów – SKWER
10.00-17.00 – warsztaty wokalne, instrumentalne i taneczne – MCKiS i PME
l
19.00-04.00 – Noc Tańca – SKWER.
Grają, m.in.: kapela Jana Gacy, kapela dudziarska, kapela Brodów,
laureaci „Starej Tradycji”.
w w w.war szawa2016.pl