Pobierz RB 25/2011 Zmiany w składzie RN Selena FM S.A.

Transkrypt

Pobierz RB 25/2011 Zmiany w składzie RN Selena FM S.A.
RB 25/2011 – 24.10.2011
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Selena FM S.A.
Zarząd Selena FM S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Selena FM S.A. w dniu 24 października 2011 r. odwołało ze składu
Rady Nadzorczej Spółki Jacka Olszańskiego.
NWZA powołało w skład Rady Nadzorczej Krzysztofa Domareckiego, wskazując
go jednocześnie na stanowisko Przewodniczącego Rady.
Życiorys Krzysztofa Domareckiego:
Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena, holdingu spółek zajmujących się
produkcją i dystrybucją chemii budowlanej na całym świecie.
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował też
filozofię. W latach 1983–1991 pracował w Zakładzie Prawa Państwowego
Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmował się m.in. sądownictwem
konstytucyjnym i ustrojem prezydenckim.
W roku 1992 założył, a następnie do roku 1999 kierował firmą Selena S.A.,
pierwszą spółką w Grupie Selena, specjalizującą się w sprzedaży artykułów
chemii budowlanej w Polsce. Selena S.A. należała do firm, które jako pierwsze na
początku lat 90-ch wprowadziły na polski rynek nowoczesne produkty chemii
budowlanej, w tym uszczelniacze silikonowe i piany poliuretanowe do montażu
okien i drzwi.
W latach 1999–2007 Krzysztof Domarecki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Seleny
Co. S.A. – spółki zarządzającej zagraniczną działalnością Seleny. W tym czasie
Selena rozpoczęła ekspansję na rynki międzynarodowe, stawiając na utworzenie
sieci dystrybucji i promocję własnych marek: Tytan i Artelit. Obecnie Grupa
Selena prowadzi sprzedaż do ponad 50 krajów świata, w tym przez własne spółki
handlowe zlokalizowane w 18 państwach. W skład Grupy wchodzi łącznie 30 firm,
w tym 15 nowoczesnych zakładów produkcyjnych.
W roku 2007 Krzysztof Domarecki objął stanowisko Prezesa Zarządu Seleny F.M.,
spółki holdingowej Grupy Selena, która kieruje działalnością Grupy oraz
koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych. Od kwietnia
2008 r. akcje Selena FM SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Z dniem 2 listopada 2011 r. Krzysztof Domarecki złożył rezygnację z funkcji
prezesa zarządu Spółki. Jednocześnie został powołany przez NWZA do Rady
Nadzorczej oraz wskazany na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej
Seleny FM S.A.
Za swą działalność Krzysztof Domarecki otrzymał m.in. wyróżnienie w kategorii
„Odpowiedzialność społeczna” w konkursie „Przedsiębiorca roku” organizowanym
przez firmę Ernst & Young, tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł” przyznany
przez Miesięcznik Gospodarczy „Nowy Przemysł” oraz tytuł „Nowego
Europejskiego Championa” przyznany przez Europejską Fundację
Przedsiębiorczości i Rozwoju (EFER) we współpracy z IESE Business School w
Barcelonie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W latach 2008 – 2011
był członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej.
W kręgu pozabiznesowych zainteresowań Krzysztofa Domareckiego znajdują się
podróże, filozofia i religioznawstwo. Czas wolny najchętniej spędza z rodziną, na
rowerze lub nartach.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.