TrendyEkorozwoju

Transkrypt

TrendyEkorozwoju
XVIII Konferencja
Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym
Termin: 21-23 maja 2014 roku
Miejsce: Hotel CZARNY POTOK RESORT & SPA, Krynica-Zdrój
Organizatorzy: SITPChem o/Tarnów, Grupa Azoty
PROGRAM KONFERENCJI
21 maja 2014 r., środa
1300 – 1545
1600 – 1620
1620 – 1745
1745 – 1800
1800 – 1915
2000
Zakwaterowanie i obiad
Zbigniew Paprocki, prezes zarządu tarnowskiego oddziału SITPChem oraz Paweł Jarczewski, prezes
zarządu Grupy Azoty S.A. – rozpoczęcie konferencji
Panel dyskusyjny „Wyzwania dla krajowej branży chemicznej w aspekcie zmian geopolitycznych oraz
polityki klimatycznej Unii Europejskiej”, moderator - Pawel Bielski (Grupa Azoty S.A.)
Przerwa kawowa
Panel dyskusyjny „Nowe trendy ekologiczne w materiałach i produkcji chemicznej”, .
moderator – Cezary Możeński (Instytut Nawozów Sztucznych)
Wieczór regionalny
22 maja 2014 r., czwartek
800 – 900
900 – 940
940 – 1020
1020 – 1050
1050 – 1105
1105 – 1140
1140 – 1200
1200 – 1215
1215 – 1255
1255 – 1335
1335 – 1355
1355 – 1440
1500 – 1600
1900
Śniadanie
Wojciech Radecki – Instytut Nauk Prawnych PAN – Problematyka penalna ustawy o odpadach
Szczepan Zapotoczny, Anna Ogar – Uniwersytet Jagielloński
– Zielona nanotechnologia w przemyśle chemicznym
Jerzy Majchrzak – Ministerstwo Gospodarki – 10 lat Polski w Unii Europejskiej
– przemysł chemiczny liderem zmian ekologicznych
Wojciech Noga (Pentair) – prezentacja sponsora
Piotr Beńko – Politechnika Krakowska – Zastosowanie procesów biologicznych do oczyszczania ścieków
przemysłowych
Robert Klimek (NALCO) – Automatyczny system dozowania i kontroli 3DTrasar dla kotłów
Przerwa kawowa
Małgorzata Typko – PIPC – Stan prac nad transpozycją Dyrektywy o emisjach przemysłowych
Janusz Igras, Cezary Możeński – Instytut Nawozów Sztucznych
– Nowoczesne metody nawożenia przyjazne środowisku
Ireneusz Rogala (Automatic Systems Engineering sp. z o.o.) - Systematyka zarządzania bezpieczeństwem
– nowoczesne narzędzia wspierania realizacji w kontekście wymogów SEVESO i wskazań normy ISO31000
Wojciech Piskorski – CRM Partners – „System Handlu Uprawnieniami do Emisji – do 2020, co po roku
2020 Europa i Świat. Perspektywa Przemysłu
Obiad
Uroczysta kolacja
XVIII Konferencja
Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym
23 maja 2014 r., piątek
730 – 900
Śniadanie
900 – 940
Jacek Kijeński, Marta Kijeńska – Zarząd Główny SITPChem
– Wpływ życia po życiu wyrobów z tworzyw polimerowych na projektowanie nowych materiałów
940 – 1000
Mariusz Kalisz, Janusz Krupanek – IETU – Nowatorskie techniki screeningowe, służące
do zoptymalizowanego kosztowo rozpoznania stanu środowiska wodno-gruntowego
na dużych obszarach przemysłowych
1000 – 1030
Jerzy Paprocki – Zarząd Główny SITPChem – Gospodarka, chemia i środowisko w statystyce
1030 – 1045
AVK – Prezentacja sponsora
1045 – 1100
Przerwa kawowa
1100 – 1120
Danuta Ciechańska, Krystyna Twarowska Schmidt, Małgorzata Michniewicz,
Agnieszka Gutowska, Konrad Sulak – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Implementacja
i komercjalizacja ekologicznych materiałów polimerowych w aspekcie działań międzysektorowych
1120 – 1200
Magdalena Trybuch, Tomasz Galoch – ENVIRON Poland – Perspektywa zmian przepisów dotyczących
zanieczyszczeń ziemi i wód podziemnych. Wdrożenie dyrektywy o emisjach przemysłowych i inne
planowane zmiany w obowiązujących przepisach
1200 – 1230
Andrzej Biskupski, Mieczysław Borowik – Politechnika Wrocławska – Proekologiczne rozwiązania
w technologii wytwarzania i stosowania nawozów
1230 – 1240
prezentacja sponsora
1240 – 1250
Zbigniew Paprocki – SITPChem O/Tarnów – Podsumowanie i zakończenie konferencji
1250
Obiad

Podobne dokumenty