JAK RZĄD TUSKA MARNUJE ŚRODKI EUROPEJSKIE?

Komentarze

Transkrypt

JAK RZĄD TUSKA MARNUJE ŚRODKI EUROPEJSKIE?
JAK RZĄD TUSKA
MARNUJE ŚRODKI
EUROPEJSKIE
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH
Według informacji Komisji Europejskiej Polska jest obecnie
na 8 miejscu w UE pod względem wykorzystania środków
unijnych.
Według Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 17 listopada
2013 roku rozliczonych zostało 60% środków zagwarantowanych
na lata 2007-2013.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska
JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE:
KOLEJ
Z 20 miliardów złotych przeznaczonych na rozwój kolei, do końca
listopada 2013 roku wydanych zostało ok. 4 miliardów złotych,
czyli 20% dostępnych środków.
Do tej pory zakontraktowanych zostało jedynie 60% środków
na
kolej,
co
oznacza
że
niemal
pewna
jest
utrata
8 miliardów złotych!!!
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli, Business Centre Club
JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE:
INTERNET SZEROKOPASMOWY
Rząd
zapowiadał
budowę
17
tysięcy
kilometrów
sieci
szerokopasmowych. Do sierpnia 2013 zbudowano niecałe 1300
kilometrów. Oznacza to, że zrealizowano mniej niż 10%
założonego projektu.
Na cały program dla Polski UE przeznaczyła łącznie
ponad 1 000 000 000 euro!!!
Źródło: „Gazeta Prawna”
JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE:
BUDOWA DRÓG EKSPRESOWYCH I AUTOSTRAD
W 2008 roku rząd Tuska zapowiedział, że do Euro
(czerwiec
2012)
w
Polsce
wybudowane
zostanie
3200 kilometrów nowych autostrad oraz dróg ekspresowych.
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2007
roku do dziś wybudowano 1326 kilometrów autostrad oraz dróg
ekspresowych.
Źródła: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.wyborcza.biz
JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE:
KOSZTY BUDOWY DRÓG W POLSCE
Europejski
Trybunał
Obrachunkowy
w
swoim
raporcie
z 2013 roku wykazał, że koszt budowy dróg w Polsce jest
znacznie wyższy niż w Niemczech, Hiszpanii czy Danii, pomimo
znacznie tańszej siły roboczej w naszym kraju.
Jednocześnie, firmy budowlane i wykonawcy zamiast się bogacić
– upadają.
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy
JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE:
INNOWACYJNOŚĆ
W ramach programu Innowacyjna Gospodarka Polska w latach
2007-2013 otrzymała 8,66 miliarda euro z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
na
badania,
rozwój
i nowoczesne technologie.
Pomimo tego Polska w 2013 roku wciąż jest na 4 miejscu od
końca w UE jeżeli chodzi o innowacyjność. W tym względzie nic
się nie zmieniło od roku 2007.
Źródła: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska
JAK MARNUJE SIĘ ŚRODKI EUROPEJSKIE:
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Polska
w
latach
2007-2013
otrzymała
9,7
miliarda
euro
z Europejskiego Funduszu Społecznego na m.in. szkolenia dla
pracowników i bezrobotnych.
Pomimo tego w Polsce w 2012 roku odsetek osób podnoszących
swoje kwalifikacje wyniósł 4,5%,
a więc spadł o 0,6% w
porównaniu do roku 2007, zaś Polska jest dopiero na 21 pozycji
w całej UE.
Źródła: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Eurostat
ILE ŚRODKÓW UNIJNYCH MOŻE ZOSTAĆ
UTRACONYCH PRZEZ POLSKĘ
Jeżeli utrzyma się obecne powolne tempo wydawania
środków europejskich (średnia z pierwszych ośmiu
miesięcy 2013 roku – 3 miliardy złotych miesięcznie) nie
zdążymy wykorzystać wszystkich dostępnych funduszy
przyznanych nam na lata 2007-2013.
W związku tym Polska może stracić nawet
do 33 miliardów złotych!!!
Źródło: Business Centre Club
PODZIAŁ NAGRODY ZA NAJLEPSZE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY
EUROPEJSKIECH W WOJEWÓDZTWACH
60 000 000
54 156 945
51 202 931
48 248 915
50 000 000
45 294 900
42 340 885
39 386 870
40 000 000
36 432 854
33 478 839
30 524 824
27 570 809
30 000 000
24 616 794
21 662 778
18 708 763
20 000 000
15 754 748
12 800 733
9 846 717
10 000 000
0