Przygotowac do cwiczenia TM

Transkrypt

Przygotowac do cwiczenia TM
1
2
3
4
5
Przygotować do ćwiczenia:
sem. II TM Wtorek 11.15 – 13.00
CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH GRUP STALI , STALIW I ŻELIW NA PODSTAWIE
NORM PN-EN i PN
Zakres: Prezentacja przygotowana w programie Power Point (ok. 10 min.)
Charakterystyka danej grupy stali opracowana na podstawie norm i literatury
• przedmiot i zakres normy,
• wymagania stawiane danej grupie stali (żeliw), w tym wymagania specjalne,
• skład chemiczny, główne dodatki stopowe, rola tych dodatków
• sposób oznaczania, przykłady,
• obróbka cieplna, stany dostawy,
• właściwości mechaniczne i zastosowania.
• Badania odbiorowe (dotyczy wyrobów hutniczych)
Norma polska
Norma polska
Zakres normy
Nazwisko i imię
równoważna normie
europejskiej
PN-92/H-83101 PN EN 1561:2000
Żeliwa szare
Andrzejczak P
Góralczyk E.
PN-92/H-83123 PN EN 1563:2000
Żeliwa sferoidalne
Behanka R.
Boguska W.
PN-88/H-84020 PN-EN 10025:2005
Stale niestopowe
Borawska M
ark 1 i 2
konstrukcyjne
Cybula K.
PN-83/H-84017 PN EN 10025-5:2005 Stale konstrukcyjne
Daczkowska R
trudnordzewiejące
Dudek M.
PN-93/H-84019 PN-EN 10083: 2008 Stale niestopowe i stopowe do Gaś J.
PN-89/Hark 1 i 2 i 3
ulepszania cieplnego
Grabowska P.
84030/04
6
7
PN-73/H-84026 PN EM10087:2000
PN-EN 10277-3:2002
8 PN-89/HPN-EN 10084:2008
84030/02
9 PN-89/HPN-EN 10085:2003
84030/03
10 PN-74/H-84032 PN EN 10132-4:2004
11 PN-74/H-84041 PN-EN ISO 68317:2004
13 PN-71/H-86022 PN EN 10095:2002
14 PN-84/H-85020 PN EN ISO
PN-86/H-85023 4957:2004
15
14 PN-86/H-85021 PN-EN ISO
4957:2004
16 PN-86/H-85022 PN-EN ISO
4957:2004
Stale automatowe
Janik M.
Jurkowski M.
Stale do nawęglania
Kantor F.
Konkol M.
Stale stopowe do azotowania Kurek K.
Winckiewicz B.
Stale sprężynowe
Lubowska A.
Merc B.
Stale na łożyska toczne
Migdalski P.
Miloch P.
Stale żarowytrzymałe
Nowacka A.
Krawczuk M.
Stale narzędziowe niestopowe Stefanowicz A.
Stale narzędziowe stopowe do Szcześniak M.
pracy na zimno
Stale narzędziowe stopowe do Wenz P
pracy na gorąco
Śliwa A.
Stale szybkotnące
Śniegocka J.
Sroka A.
Data
15.12
15.12
15.12
15.12
15.12
22.12
22.12
22.12
22.12
22.12
12.01
12.01
12.01
12.01
12.01

Podobne dokumenty