Generuj PDF - KPP Wolsztyn

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - KPP Wolsztyn
KPP WOLSZTYN
Źródło:
http://www.wolsztyn.policja.gov.pl/w29/informacje/zt-nszz-policjantow/139362,Wolsztyn-Pozegnanie-aspsztab-Henryka-Kubal
i.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 03:03
WOLSZTYN - POŻEGNANIE ASP.SZTAB. HENRYKA KUBALI
Poniedziałek 27 lutego był dla aspiranta sztabowego Henryka Kubali – Zastępcy
Naczelnika Wydziału Kryminalnego ostatnim dniem czynnej służby w Policji i czasem pożegnania z
współpracownikami. Swojego kolegę i przełożonego pożegnali policjanci i pracownicy cywilni
wolsztyńskiej jednostki. Były podziękowania, kwiaty, upominki i wiele wspólnych wspomnień jakie
nagromadziły się w ciągu niemal 29 lat służby …
27.02.2012 roku policjanci oraz pracownicy cywilni wolsztyńskiej jednostki zgromadzili się w gabinecie
Komendanta żegnając odchodzącego na emeryturę asp. szt. Henryka Kubalę – Zastępcę Naczelnika Wydziału
Kryminalnego. W imieniu zebranych podziękowania za długoletnią służbę złożyli Komendant Powiatowy Policji
mł.insp. Zbigniew Drzymała oraz I Zastępca Komendanta podkom. Jarosław Frąckowiak.
Nie zabrakło również podziękowań złożonych osobiście przez koleżanki i kolegów, z którymi odchodzący na
emeryturę pracował przez ostatnie lata. Do życzeń dołączył się także Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom.
Rafał Lewandowski oraz reprezentujący mundurowych związkowców Przewodniczący Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów w Wolsztynie Piotr Horowski.
Szacowny emeryt podziękował wszystkim za obecność i złożone życzenia, które skierowano pod jego adresem.
Jak zapewnił, były one dla niego dowodem uznania i sympatii, na które pracował przez niemal 29 lat swojej
służby. W tym czasie przeszedł kolejne szczeble policyjnej kariery, począwszy od służby patrolowej, poprzez
służbę dzielnicowego aż do pracy w Wydziale Kryminalnym, za pracę którego był odpowiedzialny przez ostatni
rok zajmując stanowisko Zastępcy Naczelnika.
Uroczystość była okazją nie tylko do podziękowań ale także wspomnień związanych ze służbą i planów na
bliższą i dalszą przyszłość, których jak się okazało jest bardzo dużo. Jedną z pierwszych rzeczy jakie zaplanował
świeżo upieczony emeryt będzie wędkowanie, na które zawsze brakło czasu. Życzymy taaakiej ryby Panie
Naczelniku!
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty