ĆWICZENIE E: Odporność na korozję chemiczną kompozytów

Komentarze

Transkrypt

ĆWICZENIE E: Odporność na korozję chemiczną kompozytów
Instrukcja wykonawcza do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:
LABORATORIUM DYPLOMOWE
Chemia Budowlana
Studia I stopnia
semestr zimowy 2014/2015
Semestr 7
ĆWICZENIE E: Odporność na korozję chemiczną kompozytów
cementowych
Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi metodami oceny odporności kompozytów
wykonywanych na bazie cementów na różne typy korozji chemicznej.
Program ćwiczenia:
1. Omówienie rodzajów środowisk korozyjnych:
- korozja chlorkowa,
- korozja siarczanowa,
- korozja węglanowa - karbonatyzacja,
- oddziaływanie wody morskiej,
- reakcje alkalia-krzemionka.
2. Omówienie możliwości zabezpieczania kompozytów cementowych przed negatywnym
wpływem czynników środowiskowych:
- właściwy dobór składników kompozytów,
- stosowanie dodatków mineralnych i domieszek chemicznych
- właściwa realizacja prac, pielęgnacja gotowych wyrobów, konserwacja
- powłoki ochronne/impregnacja
3. Zapoznanie z wybranymi normowymi metodami oceny odporności kompozytów
cementowych na różne rodzaje korozji chemicznej.
Wymagane przygotowanie do zajęć:
Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena kolokwium odbywającego się na początku zajęć
(forma pisemna) oraz wykonanie ćwiczenia i poprawne opracowanie sprawozdania wraz
z interpretacją uzyskanych wyników badań.
Strona 1 z 2
Instrukcja wykonawcza do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:
LABORATORIUM DYPLOMOWE
Chemia Budowlana
Studia I stopnia
semestr zimowy 2014/2015
Semestr 7
Uwaga!!!
– po zakończeniu zajęć, osoby biorące udział w ćwiczeniach mają obowiązek posprzątania
laboratorium oraz oddania sprzętu niezbędnego do wykonania ćwiczenia
– na zajęciach laboratoryjnych obowiązuje odzież ochronna (fartuch)
– podczas przebywania w laboratorium obowiązuje Regulamin Pracowni i Regulamin BHP
(wywieszone do wglądu przy wejściu do pracowni)
Literatura:
Książki i Podręczniki :
Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
Praca zbiorowa pod red. J. Małolepszy. Podstawy Technologii materiałów budowlanych i
metody badań. Wydawnictwa AGH. Kraków 2013.
Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J. Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwa
AGH. Kraków 2000
Piasta J., Piasta G. – Beton zwykły, Arkady Warszawa 1994
Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych Wyd. AGH Kraków 1999
Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski
Cement. Kraków 2002
Fagerlund C. – Trwałość konstrukcji betonowych. Arkady Warszawa 1997
Czasopisma:
Cement Wapno Beton
Kwartalnik “Budownictwo, Technologie, Architektura” – SPC Kraków
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty