OMWZ- Regulamin zatwierdzony

Transkrypt

OMWZ- Regulamin zatwierdzony
OTWARTE MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
o PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KIELCE
Grand Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle
Kielce, 16 - 17 stycznia 2016 r.
Organizator:
Kielecki Teatr Tańca
Współorganizator:
Polski Związek Tańca Freestyle
Termin:
16 - 17 stycznia 2016
Miejsce :
Kielecki Teatr Tańca
Plac Moniuszki 2 B , Kielce
Patronat Honorowy:
-Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski
-Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas
Patronat Medialny:
-
TVP Kielce
Radio Kielce
Gazeta Wyborcza w Kielcach
Radio FAMA
Echo Dnia
1
Cele:
- Popularyzacja i propagowanie tanca nowoczesnego.
- Integracja Grup Tanecznych oraz instruktorów tanca.
- Rywalizacja Fair Play oraz wspólna zabawa uczestników.
- Wyłonienie najlepszych zespołów i zawodników w poszczególnych kategoriach.
- Promocja Województwa Świętokrzyskiego, Miasta i Gminy Kielce.
- Przeprowadzenie rywalizacji tanecznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych skupionych w klubach
tanecznych na terenie całego kraju.
- Promocja Polskiego Związku Tańca Freestyle.
Komisja sędziowska:
- Skład Komisji Sędziowskiej – min. 5 licencjonowanych sędziów PZTF (debiuty - 3 sędziów PZTF).
- Przy obliczaniu wyników finału stosowany jest Skating System.
- W kategorii Debiuty ocena szkolna.
Nagrody:
- Debiuty (solo i duety) – dyplomy.
- W klasach i poziomach – dyplomy i medale dla finalistów.
- Małe grupy II i I liga – puchar i dyplom – dla wszystkich zespołów.
- Formacje II i I liga – puchar i dyplom – dla wszystkich zespołów.
- Małe grupy i Formacje Ekstraliga – puchar i dyplomy dla wszystkich tancerzy w zespole – finaliści.
- Certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich klubów.
KONKURENCJE TANECZNE
-
DISCO DANCE
HIP HOP
- JAZZ DANCE
- MODERN
-
SALSA SHINES
BACHATA
MERENGUE
-
SALSA
INNE FORMY
CARRIBEAN SHOW
DISCOFOX
KATEGORIE WIEKOWE
DEBIUTY (PZTF), OPEN (kategoria otwarta)
DZIECI :
11 lat i młodsi
SOLO,
DUETY
MAŁE GRUPY,
FORMACJE
ZESPOŁY /INNE FORMY/
JUNIORZY :
12-15 lat
DOROŚLI :
16 + lat i starsi
KLASY (PZTF) i DUETY NA POZIOMACH (PZTF)
DZIECI :
7 lat i młodsi
8- 9 lat
10 – 11 lat
JUNIORZY:
12-13 lat
14-15 lat
DZIECI :
11 lat i młodsi
JUNIORZY:
12 - 15 lat
DOROŚLI:
16 + lat i starsi
DOROŚLI:
16 + lat i starsi
DOROŚLI 2:
31 + lat i starsi
* organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii wiekowych, jeżeli do startu zgłoszone jest 4 i mniej
podmiotów w kategorii
* o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego zawodnika.
* organizator zastrzega sobie prawo nierozegrania konkurencji, jeżeli do startu zgłoszone jest 4 i mniej
podmiotów w kategorii open.
2
DEPARTAMENT STREET
DYSCYPLINA
KONKURENCJE
CZAS PREZENTACJI
MUZYKA
kat. dzieci:
debiuty, kl.: E,D,C, open
kat. juniorzy:
debiuty, kl.: E,D,C,B,A, open
kat. dorośli:
debiuty, E,D,C,B,A,S, open
1 min
muzyka organizatora
DUETY
debiuty,
poziom E+D,C+B, A+S,
open
1 min
muzyka organizatora
MAŁE
GRUPY
(3 - 7 osób)
II liga
I liga
Ekstra Liga
dzieci Disco Dance - do 1.30 min
dzieci Hip- hop - 2.00 min
juniorzy, dorośli - 2.00 min
muzyka organizatora
FORMACJE
II liga (8 osób I więcej)
I liga (8 osób I więcej)
Ekstraliga ( 8–24 osoby)
II liga – do 4 min, I liga – do 3 min
Ekstraliga - 2.30-3.00
muzyka własna
KATEGORIA
SOLO
DISCO DANCE
HIP HOP
DEPARTAMENT ART
DYSCYPLINA
KATEGORIA
SOLO
KONKURENCJE
kat. dzieci:
debiuty, kl.: E,D,C, open
kat. juniorzy:
debiuty, kl.: E,D,C,B,A, open
kat. dorośli:
debiuty, E,D,C,B,A,S, open
CZAS PREZENTACJI /
MUZYKA
W debiutach i klasach E,D,C,B,- 1 min
muzyka wybrana przez Komisję ds. Art .
W kl. A, S do ½ F – muzyka kl. B, 1 min.
Finał – muzyka własna – 1,45-2.15
W open - w eliminacjach - 1 min
(short program)
w finale - 1,45” - 2,15” (muzyka własna)
W debiutach i poziomach E+D, C+B -1 min
muzyka wybrana przez Komisję ds. Art .
JAZZ DANCE
MODERN
DUETY
MAŁE GRUPY
(3 - 7 osób)
FORMACJE
debiuty
poziom E+D C+B, A+S,
open
II liga
I liga
Ekstra Liga
II liga ( 8 I więcej osób )
I liga ( 8 I więcej osób )
Ekstraliga ( 8 – 24 osoby)
Poziom A+S -1,45”- 2.15 “muzyka własna
W open - w eliminacjach - 1 min
(short program)
w finale - 1,45” - 2,15”
(muzyka własna)
II, I liga – do 3.00 min
Ekstraliga – 2.30- 3.00 min
Muzyka własna
Formacje Dzieci – 2.30 – 3.00
muzyka własna
Formacje Juniorzy / Dorośli muzyka własna
2.30 - 4.00
II i I liga – do 4 min.
* w kat. solo - open oddzielnie zostanie rozegrana rywalizacja dziewcząt i chłopców / kobiet i mężczyzn
3
DEPARTAMENT TAŃCA PAR
DYSCYPLINA
KATEGORIA
KONKURENCJE
SOLO
debiuty,
kl.: E,D,C,B,A,S,
open
DUETY
debiuty,
E+D,C+B,A+S,
open
SALSA SHINES
BACHATA
MERENGUE
SALSA
DISCOFOX
PARY
SOLO
CARRIBEAN
SHOW**
DUETY
MAŁE GRUPY
( 3 - 7 osób )
FORMACJE
( 8 - 24 osób )
debiuty,
kl. : E,D,C,B,A,S,
open
kl. C,B,A,S
I liga
Ekstraliga
CZAS PREZENTACJI /
MUZYKA
debiuty, kl. E,D,C - muzyka
organizatora - 1 min
kl. B,A,S, open muzyka organizatora lub własna 2.00” - 2.15”
debiuty, E+D, C+B muzyka organizatora - 1 min
poziom A+S, open muzyka organizatora lub własna 2.00” - 2.15”
debiuty, kl. E,D,C - muzyka
organizatora - 1 min
kl. B,A,S, open - muzyka
organizatora lub własna –
2.00” - 2.15”
eliminacje - 1min- muzyka własna
finał - 2.00” - 2.15” -muzyka własna
2.30 - 3.00 min
muzyka własna
3.00 - 4.00 min
muzyka własna
*w dyscyplinach Salsa Shines i Carribean Show w kat. solo- open oddzielnie zostanie rozegrana rywalizacja
dziewcząt i chłopców/ kobiet i mężczyzn
** nastąpiła zmiana w nazewnictwie i kategoriach departamentu Tańców Par IDO. Kategoria dotychczas
nazywana Latino Show nazywa się teraz Caribbean Show. Kategoria Latino Show dotyczy teraz tańców
latynoamerykańskich (Samba, Cha-Ca, Rumba, Passo Doble, Jive)
Prezentacje finałowe:
-
debiuty solo w grupach kilkuosobowych , duety/pary w grupach kilkuparowych
kl. E,D solo w grupach kilkuosobowych , duety/pary w grupach kilkuparowych
kl. C Salsa Pary : Prezentacja wspólna w grupach po kilka par - 1 min Salsa LA n 1, 1 min Salsa
NY na 2, 1 min Salsa Cubana.
- kl. B,A,S - prezentacje indywidualne - dot. Bachata, Merenge, Salsa Shines, Salsa Pary.
INNE FORMY
DYSCYPLINA
KATEGORIA
KONKURENCJE
CZAS PREZENTACJI / MUZYKA
INNE FORMY
ZESPOŁY
(od 3 osób)
II liga
I liga
Ekstraliga
2.30 - 4.00 min
muzyka własna
4
Ligi zespołów (charakterystyka:
II liga – zespoły początkujące, zespoły szkolne. Nie ma podziału na dyscypliny taneczne. (Departament Street, Art I Tańce Par – razem). Prezentacja do 4 min.
I liga – zespoły srednio zaawansowane (uczestnicy ogólnopolskich festiwali i turniejów). Podział na
Street (Disco Dance, Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, JumpStyle); Art (Jazz, Modern, Balet,
Show Dance, Belly Dance / Oriental) i Tance Par (Carribean, Latin, Synchro Dance). Prezentacje w
Street do 3 min.; Art i Tance Par do 4 min.
Ekstraliga – zespoły zaawansowane (uczestnicy MŚ, ME, PE, KM IDO, finalisci duzych festiwali). Podział na dyscypliny i kategorie – zgodnie z przepisami IDO.
Warunki uczestnictwa:
-
Zgłoszenie on-line na stronie
www.pztf.pl do dnia 4 stycznia 2016r.
-
Uiszczenie opłaty startowej na konto organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia
4 stycznia 2016, w wysokości:
solo / duety / pary / małe grupy / formacje / zespoły:
Startowe wynosi:
- 60 zł od osoby
- 20 zł od osoby za kazdy następny start
- Start w openach - 60 zł za każdą konkurencję (niezależnie od ilości wybranych konkurencji oraz
innych startów).
- W przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach II liga i I liga (mała Grupa, Formacje, Zespoły) opłata
wynosi 20 zł od osoby.
Ceny promocyjne dla członków uczestników PZTF:
- 30 zł od osoby za pierwszą kategorię
- 10 zł od osoby za kazdy następny start
- debiuty 20 zł od osoby za pierwszą kategorię i 10 zł za każdy następny start
- w przypadku tańczenia wyłącznie w zespołach II liga i I liga (mała Grupa, Formacje, Zespoły) opłata
wynosi 10 zł od osoby.
- Start w openach - 30 zł za każdą konkurencję (niezależnie od ilości wybranych konkurencji oraz
innych startów).
Dla członków PFT (należy mieć ze sobą dokument potwierdzający przynależność)
- 30 zł od osoby za pierwszą kategorię
- 20 zł od osoby za kazdy następny start
Start w openach dla członków uczestników PZTF i PFT - 30 zł za każdą konkurencję (niezależnie od
ilości wybranych konkurencji oraz innych startów).
Opłatę startową nalezy przesłać na konto:
Kielecki Teatr Tańca
Pl. St. Moniuszki 2b
25-334 Kielce
ING Bank Śląski: PL 44 1050 1461 1000 0023 6065 3311
z dopiskiem: nazwa klubu OMWŚ KIELCE 2016 i podaną ilością za co: np. 4xS; 2xD; 3xmG; 4xF
5
- Potwierdzenie uczestnictwa w dniu Mistrzostw w Biurze Organizacyjnym.. Rejestracji dokonuje
przedstawiciel klubu. Nie ma możliwości zgłaszania się indywidualnie poza tancerzami
niezrzeszonymi.
- Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i Ppoz.
- Tanczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.
- UWAGA! 04.01.2016 r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie
organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku przyjęcia zgłoszenia po
terminie – odpłatnosć za udział wzrasta dwukrotnie.
- Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na kazdym etapie. W takim przypadku, jak
równiez w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund,opłata startowa nie podlega zwrotowi.
- Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez PZTF.
Kontakt w sprawie zgłoszeń – p. Bartosz
Ramowy program turnieju :
SOBOTA


Penkala 603 866 613, [email protected]
NIEDZIELA
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w ramowym programie turnieju.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozgrywania dwudniowego turnieju w obrębie niektórych
konkurencji.
Ramowy Plan Dnia:
-
8.00
- Otwarcie sali
-
od 8.15
- Rejestracja klubów
-
9.00
- Rozpoczęcie turnieju
Szczegółowy program turnieju zostanie umieszczony po zamknięciu list startowych na stronach
internetowych www.taniecfreestyle.pl i www.dance.pl oraz www.ktt.pl
6
Postanowienia końcowe:
- Protesty jedynie w formie pisemnej nalezy składać do Sędziego Głównego najpózniej 30 min.
po ogłoszeniu wyników.
-
Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
Kierownika Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł. W przypadku nieuznania protestu
kaucja nie podlega zwrotowi.
-
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych w
przypadku małej ilosci uczestników w danej konkurencji i kategorii wiekowej.
-
Za nieprawidłowe zgłoszenie odpowiada trener / przedstawiciel klubu. W przypadku
uzasadnionego protestu nieprawidłowo zgłoszeni uczestnicy zostają zdyskwalifikowani w danej
kategorii i dyscyplinie tanecznej. W tym wypadku wszelkie opłaty (w tym startowe) nie podlegają
zwrotowi.
-
Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
Ubezpieczenia zawodników dokonują instytucje zgłaszające.
Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami turnieju.
Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia sportowego (lub tańczenia bez
obuwia). Niedozwolone jest używanie obuwia, który może zniszczyć i zarysować parkiet. Tancerki
tańczące w szpilkach muszą posiadać na nich ochronki kauczukowe / plastikowe.
Należy przestrzegać przepisów P.Poż. i zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektu.
Wejście na teren obiektu możliwe jest wyłącznie na podstawie identyfikatora/opaski uczestnika,
trenera, opiekuna, zaproszenia lub na podstawie ważnego biletu dla publiczności.
-
Dokonanie zgłoszenia i udział w OMWŚ Kielce 2016 równoznaczne jest z wyrażeniem na
zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną
wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez
organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
-
Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w OMWŚ Kielce 2016 na każdym etapie. W takim
przypadku, jak również w przypadku nie zakwalifikowania się do kolejnych rund opłata startowa nie
podlega zwrotowi.
-
Przebieralnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
Na prowadzenie reklamy (w kazdej postaci) nalezy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
Wstęp dla publiczności
bilety jednodniowe
- 30 zł /dzień bilet normalny
-15 zł /dzień bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży uczącej się
oraz dla emerytów i rencistów
bilet dwudniowy
- 50 zł / 25 zł
-
Akredytacja foto/video
- 30 zł 1 dzień, 50 zł - 2 dni
Kierownik organizacyjny OMWŚ
Bartosz Penkala
7