Rak jelita grubego

Transkrypt

Rak jelita grubego
Rak
jelita grubego
- mnie
nie dotyczy?
Co roku na raka jelita grubego zapada ponad 13 000 Polaków, z czego ponad
9 000 umiera. Znakomita większość z nich nigdy nie miała wykonanej kolonoskopii.
Jedyny sposób na zmianę tych statystyk to badanie jak największej liczby osób!
Jeśli:
• jesteś w wieku 50-65 lat i nie masz objawów raka jelita grubego,
• masz ukończone 40 lat i jesteś obciążony genetycznie – masz co
najmniej jednego krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka
jelita grubego,
• jesteś w wieku 25-65 lat i pochodzisz z rodziny szczególnego ryzyka,
zgłoś się na bezpłatne badanie kolonoskopowe w ramach
Programu Badań Przesiewowych będącego częścią
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
WYPEŁNIJ ANKIETĘ, która stanowi skierowanie na badanie i PRZEŚLIJ ją na jeden z adresów ośrodków
realizujących Program Badań Przesiewowych. Ośrodek skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu.
Adresy ośrodków oraz ankietę można znaleźć na stronie http://www.coi.pl/jelito.htm
Więcej
informacji na
www.konkurszdrowagmina.pl
Partnerzy
ZDROWA GMINA – program profilaktyki nowotworowej