Urząd Gminy Bobrowice informuje, że ze względu na pogorszenie

Komentarze

Transkrypt

Urząd Gminy Bobrowice informuje, że ze względu na pogorszenie
INFORMACJA
Urząd Gminy Bobrowice informuje, że ze względu na
pogorszenie jakości wody na ujęciu wody w Bronkowie, konieczne
jest przeprowadzenie dezynfekcji przy zastosowaniu podchlorynu
sodu. W związku z powyższym informujemy, że woda pobrana
z sieci wodociągowej może być przeznaczona wyłącznie do celów
sanitarnych. Woda do spożycia zostanie udostępniona za pomocą
beczkowozu,
zlokalizowanego
przy
świetlicy
wiejskiej
w Bronkowie do odwołania. Informacja na temat przywrócenia
przydatności wody do spożycia zostanie ogłoszona bezzwłocznie
po otrzymaniu ponownych wyników badań wody. Dodatkowe
informacje można uzyskać kontaktując się pracownikami Urzędu
Gminy Bobrowice pod numerami: 600 371 080, 667 619 777.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.