463 - Lubuski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

463 - Lubuski Urząd Wojewódzki
http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/szukaj/printpdf.html
Wyszukiwanie wiadomości
wszystkie kategorie ... ▼
Szukaj
Znaleziono 8474 wiadomości.
« Pierwsza
< Poprzednia
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
Następna >
Ostatnia »
Rozwija się lubuska weterynaria (2014-03-14)
Odsłonięcie płaskorzeźby i tablicy upamiętniającej prof. dr hab. Michała Mazurkiewicza w obecności Biskupa Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Stefana Regmunta, Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha, Lubuskiego Lekarza Weterynarii
Tadeusza Woźniaka to jeden z punktów uroczystości otwarcia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, która odbyła się w
Zielonej Górze.
więcej
Cudze wcale nie obce (2014-03-14)
Rozpoczął pracę urzędzie w 2000r. jako inspektor w Oddziale Paszportów. Zajmuje się sprawami legalizacji pobytu cudzoziemców,
mniejszościami narodowymi, wydawaniem paszportów, ewidencją ludności, aktami stanu cywilnego, cmentarzami wojennymi,
kwalifikacją wojskową i cyfryzacją.
więcej
W zdrowym ciele ... (2014-03-14)
W administracji rządowej pracuje od 1991 roku. Od 1 października 2013 roku jest dyrektorem wydziału zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
więcej
Bliżej ludzi (2014-03-14)
W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim pracuje od 1999 roku, na obecnym stanowisku od grudnia 2013r. Zajmuje się nadzorem i
kontrolą w obszarze polityki społecznej, w tym pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i
rynku pracy.
więcej
Trwa nabór wniosków w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (2014-03-13)
Uprzejmie przypominamy, że dnia 14 marca 2014 r. upływa termin nadsyłania projektów w ramach ogłoszonego przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego pn. „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2014 r.
więcej
Wojewoda Lubuski stara się o środki na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (2014-03-13)
Do 7 lutego 2014r. lubuskie gminy i powiaty ustawowo zobowiązane do realizacji oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi mogły składać do Wojewody Lubuskiego wnioski o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na tworzenie i rozwój
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
więcej
Wojewoda zachęca do zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi
Ludźmi (2014-03-13)
Informujemy, że rozpoczęto procedurę tworzenia Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Samorząd
terytorialny, Policja, Straż Graniczna, Kuratorium Oświaty, inspekcja pracy oraz organizacje pozarządowe mogą do 31 marca br.
zgłaszać swoich kandydatów.
więcej
Cześć pamięci Włodzimierza Boguckiego (2014-03-13)
- Odszedł niezwykły patriota, który uczył miłości do Ojczyzny kolejne pokolenia mieszkańców. Rodzinie i Bliskim, składam serdeczne
wyrazy współczucia – mówi wojewoda Jerzy Ostrouch.
więcej
Bezpieczne kibicowanie w całej Polsce (2014-03-13)
Programy, podobne do akcji Kibic na 6, realizowanej przez Wojewodę Lubuskiego wraz z partnerskimi instytucjami, będą powstawać
w całym kraju. Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił konkurs.
więcej
Młodzi o problemach współczesnego świata (2014-03-13)
O terrorystycznych bojówkach, poprawie warunków życia w slumsach oraz azylu dla emigrantów rozmawiają uczestnicy X edycji
PUSZMUN, młodzieżowej symulacji obrad ONZ w I LO w Gorzowie Wlkp.
więcej
« Pierwsza
< Poprzednia
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
Następna >
Ostatnia »