załączniki – zdjęcia usterek należy przesłać w

Transkrypt

załączniki – zdjęcia usterek należy przesłać w
ZGŁOSZENIE
REKLAMACYJNE
DATA ZGŁOSZENIA
IMIĘ NAZWISKO
ADRES
ADRES – miejsce
instalacji produktu
TELEFON
KONTAKTOWY
ADRES e-mail
DATA I MIEJSCE
NABYCIA PRODUKTU
DOWÓD SPRZEDAŻY
NAZWA PRODUKTU
DOKŁADNY OPIS
USTERKI
KIEDY I W JAKICH
OKOLICZNOŚCIACH
USTERKA ZOSTAŁA
STWIERDZONA
Podpis zgłaszającego
ZAŁĄCZNIKI – ZDJĘCIA USTEREK NALEŻY PRZESŁAĆ W WIADOMOŚCI EMAIL, WRAZ Z UZUPEŁNIONYM DRUKIEM REKLAMACYJNYM NA ADRES:
[email protected]