MONTA¯ NA POKRYCIACH WYSOKICH dachówka ceramiczna

Transkrypt

MONTA¯ NA POKRYCIACH WYSOKICH dachówka ceramiczna
B
MONTA¯ NA POKRYCIACH WYSOKICH
dachówka ceramiczna, cementowa
Obróbka dekarska
Usuniêcie dachówek pod
obróbkê blacharsk¹.
Przygotowanie otworu
pod œwietlik.
Wsuniêcie pierœcienia dachowego
z obróbka blacharska.
Monta¿ do konstrukcji.
U³o¿enie ko³nierza o³owianego.
U³o¿enie dachówek na obróbce
blacharskiej.