Hoppe-errata

Transkrypt

Hoppe-errata
Errata1
Strona
Wiersz Wiersz
od
od
góry
dołu
Jest
Powinno być
4
2
2nd Editionr
2nd Edition
5
16
217
267
7
3
nowego
nowe
13
7
nie materialnych
niematerialnych
13
11
mówiącą
mówiąca
13
13
bezpieczeństwa
bezpieczeństwa,
14
2
rząd
rząd.
14
Przypis 2
The Pruduction
of Security
The Production
of Security
14
Przypis 2
Brak nawiasu
zamykającego
(New York: Center for
Libertarian Studies,
Occasional Paper Series
No. 2, 1977, s. 3).
14
Przypis 2
new York
New York
14
Przypis 2
No
No.
14
Przypis 2
str.
s.
których
do których
14
1
15
2
który by nie
podkreślałby
który by nie podkreślał
15
5
produkcji
produkcji,
15
7
pz
z
15
Przypis 7
16
4
przypis 7 odsyła na
koniec do przypisu 12
i 17, powinien do 13
i 18
;
:
Złośliwy chochlik zamienił nam pliki komputerowe. Za niewygodę przepraszamy.
Mamy nadzieję, że ta errata nieco ją złagodzi. Bijemy się w piersi, bo chcemy, żebyście Państwo wiedzieli, jak bardzo nam na Was zależy.
1
16
5
16
1
sąsiada
sąsiada,
nasii
nasi
17
9
spotkali
spotkali,
17
10
człowiekiemą
osobą
człowiekiem
17
12
w pewnym
w przeszłości
w przeszłości
17
8
takżet
także
chciałby
chciał
właśnie ten fakt
dlatego jest źródłem
tylu sporów
w zasadzie to dlatego
może być tyle sporów
możnaby
można by
żę
że
wyprowadzania
dla wyprowadzania
możnaby
można by
18
8
18
21
11
7
21
5
22
6
22
Przypis
15
23
9
wa
w
23
12
na mocy
dzięki
23
wyborem
wyborem,
24
5
4
na tak
na to,
26
3
o coś dokładnie
o dokładne
26
7
wywołanych
niewytwarzaniem
„niewystarczającym”
– ilościowo bądź
jakościowo
– wytwarzaniem
(podażą) dóbr
publicznych
wywołanych
niewytwarzaniem
lub ilościowo
bądź jakościowo
„niewystarczającym”
wytwarzaniem dóbr
publicznych
27
1
orazzaspokojenia
oraz zaspokojenia
27
9
agresji
agresji,
27
Przypis
21
już robią:
już robią,
oznaczaoby
oznaczałoby
jako najelpsze
jako najlepsze
28
29
5
Przypis
23
31
6
czasu
czasu,
31
1
morderstw
morderstwa
35
10
uznaniowość
uznaniowość
36
10
udzielić
dać
37
2
istnieje
istnieją
37
3
jest w stosunkach
w stosunkach
37
4
więskzej
większej
44
15
jak jest Jean
jak Jean
44
15
i jego Traktate
o ekonomii
politycznej
w jego Traktacie
o ekonomii politycznej
było skutkiem
było to skutkiem
dla producentów
jak i
dla producentów, jak i
12
argumentem
argumentu
4
45
54
8
Przypis
10
55
56
ignoruje
ignoruje,
61
Przypis
20
„wymieniają” obne
„wymieniają” one
68
Przypis
29
rozważając je zaś
rozważając je zaś,
72
Przypis
36
Amerykę
Amerykę,
80
2
takan
taka
87
Przypis 4
tłum..
tłum.
88
15
korzystują
korzystają
91
2
w kontrakcją
kontrakcją
3
drugidoprowadza
drugi doprowadza
a istnienia
a zatem istnienia
6
państwo
państwo,
16
nie są to ne:one
nie są one
rzucasię
rzuca się
takie
takie,
a
i
92
92
Przypis
10
94
97
98
13
98
103
7
6
104
1
104
Przypis
19
111
13
111
114
14
Przypis
27
127
1
wyzyskuje
wyzyskują
zarówno
biznesmenami jak i
zarówno
biznesmenami, jak i
też
też,
O ole
jednakpozostają
Podczas jednak, gdy
pozostają
Frankfurt
(M. Suhrkamp,
1970)
Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 1970
Podstawowa forma
wyzysku jest
gospodarcza
Podstawową formą
wyzysku jest wyzysk
gospodarczy
127
Przypis 1
no. 2
No. 2
129
5
Stagnacja
gospodarcza
i kryzysy stają
się coraz bardziej
charakterystyczne
Stagnacja gospodarcza
i kryzysy stają się coraz
powszechniejsze
135
Dalsza
część
przypisu
10
no. 3 (1977); /…/
no. 1 (1978); /…/
5, no. 3 i 4
No. 3 (1977); /…/ No.
1 (1978); /…/ 5, No.
3i4
138
4
zawłaszczajacego
zawłaszczającego
138
3
niezawłaszczajacego
niezawłaszczającego
140
7
teoria
teorii
148
Przypis
26
amerykańskiej ):
amerykańskiej):
156
Przypis
12
3, no. 2 (1979);
3, No. 2 (1979);
158
Przypis
16
Ekonomia wolnego
rynku.t. II.
Ekonomia wolnego
rynku, t. II.
159
Przypis
17
Rothbard, Man,
Ekonomia wolnego
rynku.t. II
Rothbard, Man, wyd.
pol. Ekonomia wolnego
rynku, t. II
164
Dalsza
część
przypisu
22
Misesa z 1928.
Misesa z 1928,
164
Przypis
23
no. 1 (1985);
No. 1 (1985);
168
4
170
7
171
Przypis
43
172
4
177
12
178
7
180
Przypis
76
185
wskazujena
wskazuje na
niewykorzystanym
niewykorzystywanym,
Ekonomia wolnego
rynku.t. III
Ekonomia wolnego
rynku, t. III.
płynności
płynności,
dób
dóbr
po słowie
„Mummeryego”
niepotrzebny przecinek
inwestycje.skąd się
bierze
inwestycje. Skąd się
bierze
Przypis 1
no. 2 (1994)
No. 2 (1994)
192
Przypis 9
no. 1 (1983) /…/
no. 4 (1987)
No. 1 (1983) /…/
No. 4 (1987)
210
Przypis
25
no. 2 (1993)
No. 2 (1993)
217
Przypis 1
no. 1 (Spring, 1998) No. 1 (Spring, 1998)
217
Przypis 2
no. 2 (1996)
No. 2 (1996)
218
Dalsza
część
przypisu
2
no. 2 (1995) /…/
no. 1 [1992] /…/
no. 2 [1995] /…/
no. 2/3 [1991] /…/
no. 2 [1993] /…/
no. 1 [1996]
No. 2 (1995) /…/
No. 1 [1992] /…/
No. 2 [1995] /…/
No. 2/3 [1991] /…/
No. 2 [1993] /…/
No. 1 [1996]
219
Dalsza
część
przypisu
3
no. 2 [1993]
No. 2 [1993]
220
Przypis 5
no. 1 (1994)
No. 1 (1994)
220
Przypis 5
Selgin and White
Selgin i White
220
Przypis 5
no. 1 [1994]
No. 1 [1994]
230
Przypis
14
(Tajniki
bankowości,
Fijorr Publishing,
Warszawa 2007i)
(Tajniki bankowości,
Fijorr Publishing,
Warszawa 2007)
242
Dalsza
część
przypisu
25
no. 2, [1995]
No. 2, [1995]
246
Przypis
28
no. 1 (1997)
No. 1 (1997)
249
Przypis
31
no. 2 [1996]
No. 2 [1996]
255
Przypis
39
od s. 167.,
od s. 167,
259
6
bezwartościowy(a
nikt
Bezwartościowy (a nikt
261
Przypis
48
no. 1 [1979]
No. 1 [1979]
4
wiedzy,
wiedzy.
9
269
271
atach
latach
272
Przypis 6
The Constitution of
Liberty
The Constitution of
Liberty
273
Przypis 8
no. 1 (1994)
No. 1 (1994)
279
Przypis 3
prace
prace,
281
Przypis 5
no. 1 (1976)
No. 1 (1976)
283
Przypis 7
prekursorów
prekursorów,
290
Przypis
14
Rothbard, Ekonomia Rothbard, Ekonomia
wolnego Rynku.t. I
wolnego rynku, t. I.
291
Przypis
15
usunąć
niezadowolenia
usunąć niezadowolenie
291
Przypis
15
postrzega się
postrzega siebie
301
Przypis
24
grawitacji,
grawitacji
307
Przypis 1
no. 1 (1983)
No. 1 (1983)
308
1
ichnormalną
ich normalną
310
Przypis 5
od s.. 91
od s. 91
319
Przypis 5
no. 4 (1977)
No. 4 (1977)
323
Przypis 9
Rothbard, Ekonomia Rothbard, Ekonomia
wolnego rynkut. III; wolnego rynku, t. III;
323
Przypis 9
no. 1 (1983)
No. 1 (1983)
325
Przypis
11
Zobacz krytyję
Zobacz krytykę
326
11
nieprawidłowegoew
nieprawidłowego w
334
Przypis
27
“należy”
„należy”
338
Przypis
30
jakiekolwiek rodzaju jakiegokolwiek rodzaju
338
Dalsza
część
przypisu
30
Rawlsa
Rawlsa,
340
3
z czymkolwiek.,
z czymkolwiek,
340
1
obejmowałoby
obejmowałaby
Frankfurt/M. 1983
Frankfurt/M., 1983
własności
własności,
no. 1 (1988)
No. 1 (1988)
spawach etycznych
prawach etycznych
346
Przypis 2
350
1
353
Przypis 1
354
10
382
Przypis
27
382
Przypis
29
no. 4 (March 1989)
No. 4 (March 1989)
384
Przypis
31
no. 6
No. 6
390
Przypis
37
no. 3, 1977
No. 3, 1977
391
Dalsza
część
przypisu
37
no. 2 (1981)
No. 2 (1981)
393
Przypis
40 i 41
brak kropki na końcu
przypisu
brak kropki na końcu
przypisu
399
14
399
8
po słowie „sytuacji”
niepotrzebny przecinek
racjonalności, po
prostu, się nie
pojawia
racjonalności po prostu
się nie pojawia
433
1
swoim
swoimi
435
4
Domysły i refutacje
Domysły i refutacje
436
6
Niekompletny wpis