Ogłoszenie na zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie na zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp
Ogłoszenie na zakup leków dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp z o.o.
Pytania i odpowiedzi do Formularza Zamówienia (FZ) cz 2.
Pytanie 34.
Czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz.5 Imipenenum 500mg, Cilastatinum 500mg a 120ml 1 flak.
(w pełnym zakresie wskazań) dopuści produkt Imipenem/Cilastatin Kabi 500mg/500mg w fiolce.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 35.
Czy zamawiający w pakiecie nr 15 poz.10 dopuści wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości
produkt Intralipid 10% 500ml. Produkt Intralipid 10% 100ml jest niedostępny, zakończono
produkcję.
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 36.
Czy zamawiający wykreśli z pakietu nr 15 poz.10 produkt Intralipid 10% 100ml ponieważ jest
niedostępny, zakończono produkcję
Odp. Zamawiający dopuszcza wycenę 500ml. W przypadku leku którego produkcja została
zakończona, lub są tymczasowe jej przerwy , a nie ma innego leku równoważnego, należy go
wycenić podając ostatnią cenę sprzedaży, umieścić odpowiednią adnotację pod pakietem, oraz
dołączyć stosowne pismo od producenta informujące o braku lub tymczasowym braku produkcji.
Pytanie 37.
Pak 37 poz. 20
Czy Zamawiający wymaga zawartości edytynianu disodu EDTA w celu zapewnienia
kompatybilności w trójniku do wlewów z mleczanowym roztworem Ringera i aminoglikozydami.
Odp. Zamawiający wymaga.
Pytanie 38.
Pak 37 poz. 20. Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 37 poz.20 przedmiot zamówienia
zawierał substancje pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian disodu) i kwas cytrynowy w
celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej?
Odp. Zamawiający wymaga.
Pytanie 39.
Pak.24 poz.122. Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz.122 dopuszcza możliwość wyceny preparatu
Multilac® Baby ?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 40.
Dotyczy Pakietu 39 poz. 10
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dopuści preparat
Clindamycin kapsułki 300 mg x 16 szt., z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań,
proponując 30 opakowań powyższego preparatu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 41.
Dotyczy Pakietu 39 poz. 22
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby
preparat Ketoprofen 100mg/2ml * 10amp posiadał wskazanie do stosowania dożylnego?
Odp. Zamawiający wymaga.