Wykaz konkursów w roku szkolnym 2014/2015

Komentarze

Transkrypt

Wykaz konkursów w roku szkolnym 2014/2015
Wykaz konkursów w roku szkolnym 2014/2015
Lp. Nazwa konkursu
1.
2.
3.
4.
5.
Konkurs pod hasłem
Mistrz pięknego
czytania
Konkurs z zakresu
M. Kaczan
ekonomii w praktyce pt.
Od pasji do pensji. Czy
twoje hobby mogłoby
stać się sposobem na
zarabianie pieniędzy?
Konkurs pt.
A. Długosz,
Korespondencja sztuk
R. Kuzicka
Konkurs plastyczny pod
hasłem Sportowy
Rzeszów
Konkurs na plakat
promujący naukę
języków obcych
(połączony z wystawą
pokonkursową)
6.
Konkurs kuratoryjny
z języka polskiego
7.
Konkurs na prezentację
multimedialną British
Royal Family
Konkurs ortograficzny
pod hasłem
O pióro Dyrektora
szkoły
8.
Szkolni
Uczestnicy
koordynatorzy
M. Wójcik,
Uczniowie
W. Sieczkowska GS oraz LO
Uczniowie
klas II LO
październik/
listopad 2014
Uczniowie
LO
listopad/
grudzień
2014
listopad 2014
M. Wójcik,
Uczniowie
W. Sieczkowska GS
Język angielski- Uczniowie
B. Wiater, język GS oraz LO
niemiecki- R.
Rozlach,
Język francuskiB. PastułaSzeląg,
Język rosyjskiK. MaciołekRzucidło
U. Górecka
Uczniowie
GS
M. Madejczyk,
M. Makowiec,
D. Słabczyńska
L. Bialic,
U. Górecka,
N. Prokop
Termin
realizacji
październik
2014
Uczniowie
GS oraz LO
Uczniowie
klas
pierwszych
gimnazjum
listopad 2014
październik
2014- styczeń
2015
listopad 2014
grudzień
2014
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Konkurs na plakat
przedstawiający Nowy
Jork jako miasto wielu
kultur New York
Melting Pot
Konkurs na prezentację
multimedialną w Power
_Point Miasta rosyjskie
Konkurs pod hasłem
Sportowiec, który
zachwycił mnie swoją
osobowością
( w formie ustnej
prezentacji)
Konkurs wiedzy o
Sportowym Rzeszowie
(w formie testu)
w związku
z obchodami 70.
rocznicy powstania
Klubu Sportowego Stal
Rzeszów
Szkolny konkurs o
Zjednoczonym
Królestwie
Konkurs na projekt
Portrety sławnych
sportowców z krajów
niemieckojęzycznych
15.
Konkursy kuratoryjne
16.
Spelling Competitionmiędzyszkolny konkurs
znajomości ortografii
angielskiej
Szkolny konkurs
piosenki anglojęzycznej
Konkurs wiedzy
o Francji
Konkurs wiedzy o życiu
i twórczości patrona
17.
18.
19.
A. PiwińskaMalec,
P. Rykiel
Uczniowie
GS oraz LO
grudzień
2014
J. Kryńska,
K. MaciołekRzucidło
M. Baran,
A. Korab
Uczniowie
klas II i III
LO
Uczniowie
GS
grudzień
2014
styczeń 2015
M. Wójcik,
Uczniowie
W. Sieczkowska LO
styczeń 2015
M. Madejczyk,
D. Słabczyńska
Uczniowie
GS oraz LO
styczeń 2015
J. Kowalczyk,
D. Pacholicka,
M. SojaFurman,
E. Rozlach
J. Kowalczyk
Uczniowie
GS oraz LO
styczeń 2015
Uczniowie
GS
A. Kwiecień,
A. PiwińskaMalec
Uczniowie
LO
październik
2014- styczeń
2015
luty 2015
B. Wiater
Uczniowie
GS oraz LO
Uczniowie
GS oraz LO
Uczniowie
LO
B. PastułaSzeląg
N. Prokop,
M. Zagórska
luty 2015
marzec 2015
marzec 2015
20.
szkoły, K. K.
Baczyńskiego
Dzień rosyjski
21.
Tydzień Kultury
Brytyjskiej
22.
Szkolny konkurs języka
rosyjskiego
23.
Konkurs na prezentację
w Power Point
dotyczącą Londynu lub
Nowego Jorku
Międzyszkolny konkurs
recytatorski poświęcony
twórczości patrona
szkoły, K. K.
Baczyńskiego
Dzień Języka
Niemieckiego
Limerick Day
24.
25.
26.
27.
28.
29.
J. Kryńska,
K. MaciołekRzucidło
D. Dworak,
J. Rożko,
P. Rykiel
J. Kryńska,
K. MaciołekRzucidło
A. PiwińskaMalec
Uczniowie
LO
luty/marzec
2015
Uczniowie
GS oraz LO
marzec 2015
Uczniowie
LO
kwiecień
2015
Uczniowie
LO
kwiecień
2015
M. Wójcik,
Uczniowie
W. Sieczkowska GS oraz LO
kwiecień
2015
E. Rozlach,
D. Pacholicka
J. Rożko
Uczniowie
GS oraz LO
Uczniowie
LO
Uczniowie
klas II
gimnazjum
maj 2015
Uczniowie
GS oraz LO
czerwiec
2015
Uczniowie
GS oraz LO
maj/czerwiec
2015
Szkolny konkurs
E. Ryszka
matematyczny pod
hasłem Potyczki
matematyczne
Dzień Unii Europejskiej M. Madejczyk,
D. Słabczyńska,
J. Kowalczyk,
M. Soja-Furman
Konkurs na prezentację Wszyscy
multimedialną Gwiazda nauczyciele
światowego sportu we
języków obcych
wszystkich nauczanych
w szkole językach
obcych
maj 2015
maj 2015
Opracowała: Lucyna Bialic-Paściak