Interaktywne warsztaty teatralne

Transkrypt

Interaktywne warsztaty teatralne
http://www.psp1.edu.pl/news.php?item.56
Strona 1/1
Interaktywne warsztaty teatralne
Administrator, poniedziaBek 27 styczeD 2014 - 11:21:04
Zainteresowanie muzyk, ch pokazania si szerszej publiczno[ci, marzenia o wspaniaBej karierze nie s
obce wielu z nas. Nie s one równie| obce dzieciom, które bardzo czsto mówi o tym, |e w przyszBo[ci chciaByby
zosta sBawnymi osobami. Dlatego nasza szkoBa postanowiBa przybli|y Jedynkowiczom kulisy realizacji filmowych i zabra
wszystkich uczniów klas starszych na interaktywne warsztaty teatralne. Tego jeszcze w naszym mie[cie nie byBo nasi
uczniowie mieli niepowtarzaln okazj wzicia udziaBu w multimedialnych wykBadach prowadzonych prze profesjonalnego
showmana. Showman, dyplomowany aktor, w magiczny sposób wprowadziB widzów w tajniki nowoczesnych mediów.
Zajcia te bardzo si podobaBy. Dzieci nie tylko wiele si z nich nauczyB, ale przede wszystkim wspaniale si
bawiBy. A jak powszechnie wiadomo bawic si najlepiej przyswajamy nowe wiadomo[ci. Jedynkowicze poszerzyli soje
wiadomo[ci o :
» TECHNIKI REALIZACJI filmowej. PrzykBady amatorskich nagraD muzycznych i filmowych form improwizacyjnych.
» KOMPLETOWANIE SKAADU ekipy filmowej.
» TWORZENIE SCENARIUSZA.
» IKONOGRAFIA, scenografia, rekwizyty.
» BUDOWANIE WIZERUNKU scenicznego / publicznego.
» PREZENTACJE SCENICZNE z udziaBem ochotników demonstrujcych swoje umiejtno[ci - realizacja na |ywo
programu typu Talent Show.
» WSPÓLNE TWORZENIE TELEDYSKU na bazie utworu When I'm dancing" Agnieszki Agnes" Bisikirskiej w aran|acji
Marco z udziaBem uczniów i opiekunów.
Katarzyna Czapla

Podobne dokumenty