pod nazwą „Skuter na wakacje” §1 Niniejszy regulamin o

Transkrypt

pod nazwą „Skuter na wakacje” §1 Niniejszy regulamin o
REGULAMIN KONKURSU
organizowanego przez Salony Meblowe
„MIRAGE”
pod nazwą „Skuter na wakacje”
§1
Niniejszy regulamin określa warunki w jakich odbywa się konkurs
pod nazwą „Skuter na wakacje”, organizowany przez
salony
meblowe „Mirage” w Gostyniu, przy ul. Ks. Fr. Olejniczaka 6
§2
Uczestnikami konkursu mogą zostać klienci, którzy zakupią towar
w systemie ratalnym
Santander Consumer Bank, od dnia
01.06.2011r do dnia 16.07.2011r i wypełnią kupon konkursowy ,
który weźmie udział w losowaniu nagrody – skutera. Losowanie
odbędzie się 18.07.2011r. Wypełniając kupon klient wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach konkursu
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych
osobowych ( DZ. U. Z 2002r. Nr 101 , poz 926 ze zm.)
§3
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin
organizatora. Pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest zarówno
osoba zatrudniona u organizatora, jak i osoba współpracująca z
organizatorem w okresie trwania konkursu, na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
organizatora
rodzeństwo.
Za
uważa
członka
się
najbliższej
jego
rodziny
małżonka,
dzieci,
pracownika
rodziców,

Podobne dokumenty