I rok

Transkrypt

I rok
kierunek studiów:
profil studiów:
stopień:
forma studiów:
RYNEK FINANSOWY
ogólnoakademicki
pierwszy
stacjonarne
specjalności:
od roku:
2016/2017
Szczegóły przedmiotu
rok
Przedmiot
semestr
ilość godzin
KOD
wykład
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
ćwiczenia
ćw.konwer ćw.sym ćw.infor
sator.
ulac.
mat.
sem.
30
Wychowanie fizyczne
30
Techniki informatyczne
Moduł ekonomiczny
Moduł ekonomiczny
Moduł matematyczny
30
30
30
45
Moduł matematyczny
Podstawy finansów
30
30
15
Bankowość
Ochrona własności intelektualnej
razem po 1. semestrze :
2
2
2
2
2
2
godzin:
30
60
15
Ubezpieczenia
Moduł prawny
Moduł przedmiotów rachunkowych
Moduł przedmiotów rachunkowych
Język obcy
60
60
30
Statystyka
razem po 2. semestrze :
3
3
3
3
3
3
3
3
godzin:
60
Język obcy
Moduł przedmiotów ilościowych
Moduł przedmiotów ilościowych
30
Podstawy rynku finansowego
30
30
60
Finanse przedsiębiorstw
Finanse przedsiębiorstw
wykład do wyboru w języku polskim
wykład do wyboru w języku obcym
30
30
30
razem po 3. semestrze :
4
4
4
Analiza na rynku finansowym
4
4
4
wykład do wyboru w języku obcym
Język obcy
Moduł specjalności
godzin:
60
60
Zarządzanie projektami na rynku kapitałowym
wykład do wyboru w języku polskim
30
30
30
90
razem po 4. semestrze :
5
5
5
5
5
5
5
godzin:
30
Wycena na rynku finansowym
30
Etyka
Seminarium licencjackie
wykład do wyboru w języku polskim
30
30
30
wykład do wyboru w języku obcym
Modul specjalności
Praktyki zawodowe
120
razem po 5. semestrze :
6
6
6
6
6
6
lekt.
godzin:
30
Seminarium licencjackie
Finanse behawioralne
wykład do wyboru w języku polskim
wykład do wyboru w języku obcym
Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej
Moduł specjalności
30
30
30
90
razem po 6. semestrze :
RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW :
godzin:
godzin:
Razem
Forma
zaliczeni
a
30
Z
30
Z
30
E
30
Z
30
E
45
Z
30
E
30
E
15
Z
270 p. ECTS:
30
E
60
E
15
E
60
Z
60
Z
30
z
255 p. ECTS:
60
Z
30
E
60
Z
30
Z
30
E
30
Z
30
2
30
4
300 p. ECTS:
60
Z
60
Z
30
Z
30
Z
30
E
90
E/Z
300 p. ECTS:
30
Z
30
Z
30
Z
30
Z
30
Z
120
E/Z
Z
270 p. ECTS:
30
Z
30
Z
30
Z
30
Z
Z
90
E/Z
210 p. ECTS:
1605p. ECTS:
ECTS
nazwa
modułu do
którego
należy
przedmiot
1
2
MW
MP
10
MP
MP
10
4
2
1
30
4
8
10
4
4
30
4
10
3
7
2
4
30
6
4
2
4
3
11
30
2
2
3
2
4
14
4
31
5
2
2
4
6
12
31
182
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MU MW
MP
MU MW
MP
MP
MP
MP
MP
MU MW
MU MW
MP
MP
MU MW
MU MW
MU MW
MW
MP
MP
MW
MU MW
MU MW
MU MW
MW
MW
MP
MU MW
MU MW
MW
MU MW
Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 30.06.2014 r.
BILANS godzin i punktów ECTS:
opis typu zajęć
suma
godzin
suma
punktów
udział
procentowy
(punktowy)
symbol
765
87
48,1%
MP
zajęcia z zakresu nauk podstawowych:
zajęcia o charakterze
ogólnouczelnianym:
zajęcia o charakterze wybieralnym:
zajecia o charakterze praktycznym:
450
35
19,3%
660
1035
51
99
28,2%
54,7%
zajęcia wymagajace udziału nauczyciela
1605
54
29,6%
MU
MW