Szczegółowy zakres materiału

Transkrypt

Szczegółowy zakres materiału
Szczegółowy zakres materiału:
POZIOM
Arkusz z zakresem materiału
podstawowy
Arkusz diagnozujący umiejętności oraz najważniejsze wiadomości po
zrealizowaniu podstawy programowej z chemii na III etapie
edukacyjnym (30 min/30 pkt)
podstawowy
Pełny zakres materiału zgodnie z podstawą programową
(45 min/30 pkt)
rozszerzony
Chemia ogólna (45 min/30 pkt)
rozszerzony
Chemia nieorganiczna (45 min/30 pkt)
rozszerzony
Ważne doświadczenia I (45 min/30 pkt)
Zadania dotyczące doświadczeń z chemii ogólnej i nieorganicznej
Chemia organiczna I (45 min/30 pkt)
Do nowej
podstawy programowej
(ZADANIA NOWEJ
FORMUŁY)
rozszerzony
Węglowodory oraz jednofunkcyjne pochodne węglowodorów za
wyjątkiem związków węgla zawierających azot
Chemia organiczna II (45 min/30 pkt)
rozszerzony
rozszerzony
Związki węgla zawierające azot oraz wielofunkcyjne pochodne
węglowodorów
Ważne doświadczenia II (45 min/30 pkt)
Zadania dotyczące doświadczeń z chemii organicznej
Obliczenia chemiczne (45 min/30 pkt)
rozszerzony
Zadania dotyczące obliczeń w chemii
Egzamin próbny (180 min/ 60 pkt)
rozszerzony
Pełny zakres materiału zgodnie z informatorem maturalnym od roku
szkolnego 2014/2015
Do starej
podstawy programowej
podstawowy
Chemia ogólna i nieorganiczna (120min/50pkt)
podstawowy
Chemia ogólna i nieorganiczna (45min/25pkt)
podstawowy
Chemia organiczna(45min/25pkt)
Egzamin próbny (120 min/ 50 pkt)
podstawowy
Do starej i nowej
podstawy programowej
Pełny zakres materiału zgodnie z informatorem maturalnym
rozszerzony
Chemia ogólna (45 min/30 pkt)
rozszerzony
Chemia nieorganiczna (45 min/30 pkt)
rozszerzony
Chemia organiczna I (45 min/30 pkt)
Węglowodory oraz jednofunkcyjne pochodne węglowodorów za
wyjątkiem związków węgla zawierających azot
rozszerzony
Chemia organiczna II (45 min/30 pkt)
Związki węgla zawierające azot oraz wielofunkcyjne pochodne
węglowodorów
rozszerzony
Ważne doświadczenia (45 min/30 pkt)
Zadania dotyczące doświadczeń z chemii
rozszerzony
Obliczenia chemiczne (45 min/30 pkt)
Zadania dotyczące obliczeń w chemii
rozszerzony
Egzamin próbny (150 min/ 60 pkt)
Pełny zakres materiału zgodnie z informatorem maturalnym
Pozycje wspierające program Z ZamKorem do egzaminu
ZamKor, rok szkolny 2013/2014