Kwiecień 2016 - wyciąg z planu pracy szkoły w roku szkolnym 2015

Transkrypt

Kwiecień 2016 - wyciąg z planu pracy szkoły w roku szkolnym 2015
Kwiecień 2016 - wyciąg z planu pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016
Termin
1
Pt.
2
Zadania / Wydarzenia
dotyczy
prowadzący
5P, 1L
Sb.
Wyjście do Inwest Parku na wystawę „ Eksperymentuj” Centrum Nauki
Kopernik
DRZWI OTWARTE
2
Sb.
Wyjazd do Nakła – Liga zadaniowa
GM
4
Pn.
Wycieczka do Nadleśnictwa Zdrojowa Góra
3A, 3B
5
Wt.
6SP
6
Śr.
Sprawdzian:
- godz. 9.00 – język polski i matematyka
- godz. 11.45 – język angielski
IX Miejski Konkurs o krajach niemieckojęzycznych – etap finałowy
7
Czw.
X Festiwal Nauki w PWSZ. Geny, mrówki, pszczoły i ptaki, czyli jak inżynier
naśladuje naturę w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Historia
kosmetyków z różnych stron świata.
1 LO
2 LO
J.Tomczewska
I.Lasocka
L.Kubiak
K.Piwkowska
8
Pt.
X Festiwal Nauki w PWSZ. Determinizm i wolna wola. Agresja wśród
młodzieży szkolnej.
1LO
K.Włodkowska
8
Pt.
XVI Konkurs ortograficzny o Złote Pióro Prezydenta Miasta Piły - GM 5
GM
E.Metzger
9
Sb.
SP
9
Sb.
XXIV Konkurs Ortograficzny szkół podstawowych o Złote Pióro Prezydenta
Miasta Piły – ZS 2
Próbny egzamin ustny z języka polskiego
11-14
Pn- Czw.
Olimpiada Artystyczna – etap centralny - Warszawa
3 LO
E.Metzger
K.Włodkowska
K.Włodkowska
E.Metzger
B. Piecuch
ZSO
GM
3LO
K. Jackowiak
G.Shepherd
Dyrektor
Uczący nauczyciele
D.Włoszczyński
M.Dobrzyńska
I.Rocka
K.Ławrynowicz
Dyrektor
L. Kubiak
12
Wt.
Wyjście do RCK – Edukacja muzyczna
3A, 3B
I.Rocka
K.Ławrynowicz
12
Wt.
Turniej historyczny – Jeden z dziesięciu
6P
Ł.Biernacki
12
Wt.
Konkurs Języka Angielskiego dla klas trzecich szkoły podstawowej
3A, 3B
K. Jackowiak
12
Wt.
Warsztaty w Ośrodku edukacyjnym Nadleśnictwa Zdrojowa Góra
4A, 4B
Diagnoza dojrzałości szkolnej kandydatów do klasy pierwszej szkoły
podstawowej
Zajęcia otwarte: Nanotechnologie i materiały aktywne.
P.Wernicki
I.Gajewska
Komisja rekrutacyjna
2LO
A.Kuśnierz
Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty – Operon
3A, 3B
13-14
Śr.-Czw.
13
Śr.
14
Czw.
15
Pt.
Miejski Konkurs Matematyczny klas szóstych – etap szkolny
6P
I.Rocka
K.Ławrynowicz
M.Dobrzyńska
15
Pt.
1,2 G
B. Piecuch
18-20
Pn.-Śr.
Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”w RCK „Fabryka
Emocji” w Pile
Egzamin gimnazjalny wg oddzielnego harmonogramu
3GM
18
Pn.
Zielona lekcja na składowisku odpadów w Kłodzie - wycieczka
4A, 4B
Dyrektor
B.Piecuch
P.Wernicki
26
Wt.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja uczniów klasy 3LO
ZSO STO
Dyrektor
28
Czw.
Miejski Konkurs Matematyczny klas szóstych – etap miejski
6P
M.Dobrzyńska
28
Czw.
Uroczystość pożegnania absolwentów liceum
3L, 2L
B. Biernacka
P.Wernicki