Edytor tekstu

Transkrypt

Edytor tekstu
Edytor tekstu
wprowadzenie
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Okno edytora
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Okno edytora
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Atrybuty tekstu
Pogrubienie (tytuły, wyróżnione słowa,
hasła),
Kursywa (cytaty, zwroty obcojęzyczne,
imitacja pisma odręcznego),
podkreślenie (wyróżnienia fragmentów),
Indeks dolny i górny (nauka, technika),
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Typografia tekstu
Kroje pisma (różny kształt liter czcionki),
Wielkość czcionki (wyróżnianie tytułów,
przypisów),
Wyrównywanie tekstu,
Interlinia (odstęp pomiędzy wierszami
akapitu),
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Wcięcie tekstu
Dodatnie (zwężenie kolumny
tekstu),
Ujemne (rozszerzenie kolumny
tekstu),
Pierwszy wiersz akapitu
(dodatnie wcięcie od lewego
marginesu),
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Narzędzia edytora
Pomoce językowe (słowniki),
Automatyczna wymiana ciągu znaków,
Nadpisywanie,
Statystyka dokumentu (standardowa strona
maszynopisu),
1800 znaków: 30 linii po 60 znaków
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Statystyka wyrazów
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Długie dokumenty tekstowe
Pagina (górna - nagłówek, dolna –
stopka)
Numer strony,
Nazwisko autora,
Tytuł dokumentu,
Przypisy (źródła, opisy, komentarze),
Tabele (wizualizacja),
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Format tekstu
doc (plik tekstowy),
docx (plik tekstowy),
rtf (plik tekstowy sformatowany),
format danych, które mogą być odczytywane
i zapisywane przez aplikacje dowolnego
rodzaju
Materiały dydaktyczne: M. Krzymowski
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty