Syców - Regulamin

Transkrypt

Syców - Regulamin
I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA FREESTLE
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sycowa Sławomira Kapicy
Syców – 14 lutego 2015 r.
Grand Prix Polski Polskiego Związku Tańca Freestyle
1. Organizator:
2. Współorganizatorzy:
Polski Związek Tańca Freestyle
Szkoła Tańca JAST
Urząd Miasta i Gminy Syców
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie
3. Termin imprezy:
14.02.2015 (sobota)
4. Miejsce:
Sala Widowiskowo – Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie przy ul.
Komorowskiej 2
5. Cele
- Popularyzacja i propagowanie tańca nowoczesnego
- Integracja Grup Tanecznych oraz instruktorów tańca
- Rywalizacja Fair Play oraz wspólna zabawa uczestników
- Wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach
- Zdobycie przez poszczególne klubu punktów rankingowych do Grand Prix Polski PZTF
- Promocja Miasta i Gminy Syców
- Promocja rywalizacji tanecznej wśród dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Syców
- Promocja The World Games Wrocław 2017
6. Komisja sędziowska
- Skład Komisji Sędziowskiej minimum 5 licencjonowanych sędziów PZTF.
- Przy obliczaniu wyników finału stosowany jest Skating System.
- W kategorii Debiuty ocena szkolna.
- Małe Grupy i Formacje w II i I Lidze oceniane są na miejsca I, II, III.
7. Nagrody:
- Debiuty (solo i duety)
– dyplomy
- w klasach i na poziomach
– dyplomy i medale dla finalistów
- małe Grupy, formacje, zespoły
– puchar i dyplom za miejsca finałowe
- Certyfikat uczestnictwa dla każdego klubu
8. Kategorie:
Dyscyplina: Disco Dance; Hip Hop; Jazz Dance; Salsa Shines (tylko solo i duety);
Inne Formy (tylko zespoły)
Konkurencja:
dla tancerzy tańczących w PZTF możliwość rywalizacji w:
- solo: debiuty, kl.: E, D, C, B, A, S
- duety: debiuty, poziom D+E, B+C, S+A - o przynależności do danej kategorii wiekowej
decyduje wiek starszego uczestnika
dla wszystkich tancerzy (również niezrzeszonych) możliwość rywalizacji w:
- solo open
- duety open - o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
- małe Grupy (3-7 osób), formacje (8-24 osoby), zespoły Inne Formy (3 i więcej osób) /
Ekstraliga, I Liga, II Liga- o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje wiek
najstarszego uczestnika
Ligi zespołów (charakterystyka):
1. II liga – zespoły początkujące, zespoły szkolne.
2. I liga – zespoły średnio zaawansowane (uczestnicy ogólnopolskich festiwali i turniejów).
3. Ekstraliga – zespoły zaawansowane (uczestnicy MŚ, ME, PE, KM IDO, finaliści dużych festiwali).
Kategoria wiekowa:
w solo w klasach tanecznych i na poziomach w duetach:
Dzieci:
7- lat / 2008 i młodsi; 8 - 9 lat / 2007 – 2006; 10-11 lat / 2005 – 2004
można łączyć kategorie wiekowe, jeżeli jest 4 i mniej podmiotów w kategorii
Juniorzy:
12 -13 / 2003 – 2002; 14 -15 / 2001 – 2000
można łączyć kategorie wiekowe, jeżeli jest 4 i mniej podmiotów w kategorii
Dorośli:
16.+ lat / 1999 i starsi
w debiutach solo i duetach; open solo i w duetach; małe Grupy; Formacje, Inne Formy:
Dzieci:
Juniorzy:
Dorośli:
11.- / 2004 i młodsi
12. -15 / 2003 – 2000
16.+ lat / 1999 i starsi
9. Czas prezentacji
- solo Disco Dance; Hip-Hop
- duet Disco Dance; Hip-Hop
- mała Grupa Disco Dance; Hip-Hop
- mała Grupa Disco Dance 11- mała Grupa Jazz Dance
- formacja Disco Dance; Hip-Hop
- formacja Jazz Dance
- zespoły INNE FORMY
- 1.00 min. (muzyka organizatora)
- 1.00 min. (muzyka organizatora)
- 2.00 min. (muzyka organizatora)
- 1.30 min. (muzyka organizatora)
- 2 min.30s - 3 min. (muzyka własna)
- 2 min.30 s - 3 min. (muzyka własna)
- 2 min. 30 s - 4 min. (muzyka własna)
- 2 min. - 5 min. (muzyka własna)
10. Warunki uczestnictwa
- Zgłoszenie się on-line www.pztf.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2015 r.
i przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: [email protected]
- Uiszczenie opłaty startowej w wysokości:
· solo / duety:
30 zł od osoby - dla członków uczestników PZTF
· debiuty
20 zł od osoba - dla członków uczestników PZTF
· mała Grupa, formacja, zespoły:
10 zł od osoby - dla członków uczestników PZTF
· Tancerze PZTF za udział w więcej niż 1 konkurencji – dodatkowo 10 zł za każdy start.
· tancerze niezrzeszeni w PZTF płacą o100% wyższą odpłatność za udział wyłącznie
w konkurencji open solo i duety oraz w małych Grupach, formacjach i zespołach.
· Tancerze niezrzeszeni w PZTF z powiatu oleśnickiego płacą 15zł od osoby i 10zł od
osoby za udział w następnych konkurencjach (dotyczy:małe Grupy, formacje, zespoły).
- Opłatę startową należy przesłać na konto:
KTS SPORT – DANCE; ul. Siemieńskiego 17/5; 50-228 Wrocław
PKO BP nr 07 1020 5242 0000 2402 0145 2911
z dopiskiem OTTF Syców 2015 wraz z adnotacją (klub i jakie konkurencje) - opłata.
-
Potwierdzenie swojego udziału w dniu imprezy do godz. 9:15
Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
Podporządkowanie się przepisom szczegółowym turnieju.
Tańczenie w obuwiu sportowym, które nie niszczy parkietu.
UWAGA! 10.02.2015 r. stanowi ostateczną datę wniesienia opłaty startowej. Po tym terminie
organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku przyjęcia
zgłoszenia po terminie – odpłatność za udział wzrasta dwukrotnie.
- Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w turnieju na każdym etapie. W takim przypadku,
jak również w przypadku niezakwalifikowania się do dalszych rund, opłata startowa nie
podlega zwrotowi.
- Turniej został zatwierdzony przez Zarząd PZTF i zostanie rozegrany zgodnie z
Regulaminem.
11. Program turnieju
- 14.02.2015 r. (sobota) – DISCO DANCE; HIP HOP
· 8.00
– Otwarcie sali
· 8.15 – 9.15 – Rejestracja klubami i próba parkietu
· 8.30 – 9.40 – Próba parkietu
· 10.00
– Rozpoczęcie turnieju
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM TURNIEJU zostanie umieszczony 11.02.015 r. na stronach
internetowych
www.dance.pl
i
www.taniecfreestyle.pl
12. Postanowienia końcowe
- Protesty jedynie w formie pisemnej należy składać do Sędziego Głównego najpóźniej
15 min. po ogłoszeniu wyników.
- Protest rozpatrywany jest przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej, Kierownika Organizacyjnego, po wpłaceniu kaucji w wys. 200 zł.
W przypadku nieuznania protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania albo połączenia kategorii wiekowych
w przypadku małej ilości uczestników w danej dyscyplinie.
13. INFORMACJE DODATKOWE:
- Na prowadzenie reklamy (w każdej postaci) należy uzyskać pisemną zgodę organizatora.
- Wymiary parkietu – 18 m x 12 m
- Dokonanie zgłoszenia i udział w turnieju równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze
i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną
wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację, emisję w dowolnych mediach
i przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju.
- Wszelkie informacje dotyczące turnieju udzielane są codziennie:
· tel. 726 433 726 w godz. 8.30 – 15.30 lub e-mail: [email protected]
14. UWAGI:
- Przebieralnie udostępnione będą na 1 godzinę przed rozpoczęciem turnieju.
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przebieralniach.
- Ubezpieczenie na koszt własny uczestnika.
- Bilety w cenie: 15 zł/normalny; 10 zł/ulgowy (uczniowie, studenci, emeryci i renciści);
dzieci do lat 7 nieodpłatnie.
ZAPRASZAMY DO SYCOWA

Podobne dokumenty