Szkolenia

Transkrypt

Szkolenia
header
Szkolenia - Obsługa systemu MultiCash
Szkolenia w siedzibie naszej firmy:
Symbol Nazwa szkolenia
Czas trwania (h)
M1.7
Operator systemu MultiCash - podstawy obsługi
7
M2K
Płatności krajowe w systemie MultiCash
4
M2Z
Płatności zagraniczne w systemie MultiCash (PLA lub INT) 4
M2C
Cash management w systemie MultiCash
3
Szkolenia w siedzibie klienta:
Symbol Nazwa szkolenia
Czas trwania (h)
M1.5
Operator systemu MultiCash - podstawy obsługi
5
M1.3
Operator systemu MultiCash - podstawy obsługi (Kurs intensywny) 3
Informacje
Informacje o poszczególnych szkoleniach, terminach i wolnych miejscach oraz możliwość dokonania wstępnej rezerwacji:
022 533 63 95 lub [email protected]
Szkolenia odbywają się w Warszawie w sali szkoleniowej w siedzibie naszej firmy. Szkolenia mogą być również prowadzone w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymogów infrastruktualnych.
Szkolenia prowadzone są w małych, najwyżej sześcioosobowych grupach. W przypadku szkoleń w siedzibie Klienta zalecana wielkość grupy to nie wi
ęcej niż 3 osoby. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.
Rezerwacja i potwierdzenie
W celu rezerwacji miejsca prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie faksem na nr 022 533 63 10. Zgłoszenia prosimy przesyłać z
wyprzedzeniem 14 dni przed oczekiwanym terminem szkolenia.
Termin jest ustalany indywidualnie ze Zgłaszającym najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie dokonywana jest po otrzymaniu faktury, przelewem lub gotówką.
Do ceny kursu należy doliczyć podatek VAT (23%).
Zniżki
Udzielamy zniżkę 10% ceny kursu w przypadku:
zgłoszenia na dane szkolenie co najmniej dwóch osób,
zgłoszenia uczestnictwa w cyklu co najmniej 3 szkoleń.
Rezygnacja
Jeśli powiadomienie o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu nastąpi na więcej niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, żadne opłaty nie b
ędą pobierane.
Jeśli uczestnik nie stawi się na szkolenie w uzgodnionym terminie lub informacja o rezygnacji z kursu przekazana zostanie w dniu jego rozpocz
ęcia, opłata wynosi 100% ceny szkolenia.
W pozostałych przypadkach opłata wynosi 50% ceny kursu.
Klucz publiczny:
PGP
Odcisk klucza: 8A17 5650 9D28 9E0F 298C E535 36D0 1B75 1E06 A32B
------
Stan aktualny na: 9/03/2017 03:05
footer