Holy Family Sunday Niedziela Świętej Rodziny December 29, 2013

Transkrypt

Holy Family Sunday Niedziela Świętej Rodziny December 29, 2013
Holy Family Sunday
Niedziela Świętej Rodziny
December 29, 2013 – 29 grudnia 2013
Saturday, December 28
8AM (Eng.) W int. Tillie Moran
7PM (Pol.) For Parishioners
Feast of the Holy Family, December 29
9AM (Eng.) For Special Intention
11AM (Pol.) W int. Siostry Katarzyny
7PM (Eng.) For int. of Lucyna
Monday, December 30
8AM (Eng.) † Bill Quintana
7PM (Pol.) For Noa
Tuesday, December 31
10AM Adoration
11AM (Eng.) † Tadeusz Mikułowski
7PM (Pol.) O zdrowie dla Barbary
Solemnity of Mary, Wednesday, January 1
9AM (Eng.) For Zofia Kaszewicz
11AM (Pol.) Dziękczynna od rodz. Cuber i Trabuko
12:30 (Cro.)
7PM (Eng.) † Z rodz. Czupryk i Bogusiak
First Friday of the Month, January 3
8AM (Eng.) For Parishioners
7PM (Pol.) W int. Beaty D & Moniki L. z rodzinami
Saturday, January 4
8AM (Eng.) † Bill Quintana
7PM (Pol.) † Bruno Kaszewicz
The Epiphany of the Lord, Sunday, January 5
9AM (Eng.) † Nick Galash
11AM (Pol.) O błog. dla Małgosi
12:30PM (Cro.) † Marian i Ruza Bagarić
7PM (Eng.) † Stella Smolska
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NEW YEAR PARTY – DECEMBER 31, 8PM
The evening starts with the Thanksgiving Holy
Mass at 7PM for all graces which we had received
during the year. Please join us for the New Year’s
Party at 8PM after the Mass. Bring a dish to share
and a donation of $5.00 per person to cover drinks.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – Jan. 3, 2014
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT will be from 8:30AM until 6:45PM.
Holy Masses will be at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.).
Please sign the adoration list.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH OPŁATEK – January 11, 2014
Parish opłatek will take place on Saturday,
January 11 after the 5PM Polish Mass. There will
also be Jasełka (Nativity play). Please come and
enjoy our parish gathering.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INCOME TAX STATEMENT
Income tax statements are available on request.
THE TERM “GENDER” AS A NEW
PHILOSOPHY OF SEXUALITY
According to this philosophy, sex is no longer a given
element of nature, that man has to accept and
personally make sense of: it is a social role that we
choose ourselves, while in the past it was chosen for
us by society. The profound falsehood of this
theory and of the anthropological revolution
contained within it is obvious. People dispute the
idea that they have a nature, given by their bodily
identity, that serves as a defining element of the
human being. They deny their nature and decide that
it is not something previously given to them, but that
they make it for themselves. According to the
biblical creation account, being created by God
as male and female pertains to the essence of the
human creature. This duality is an essential aspect
of what being human is all about, as ordained by
God. This very duality as something previously given
is what is now disputed. The words of the creation
account: “male and female he created them” (Gen
1:27) no longer apply. No, what applies now is this: it
was not God who created them male and female –
hitherto society did this, now we decide for ourselves.
Man and woman as created realities, as the nature of
the human being, no longer exist. Man calls his
nature into question. (Benedict XVI on the occasion of
Christmas Greetings to the Roman Curia 12/21/12)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2014
Parish donation envelopes for 2014 are available.
All registered parishioners should use these
weekly envelopes. If your box of envelopes is
missing, please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fr. Peter will be absent on Tuesday and
Wednesday, January 7 & 8, 2014 for
participation in annual opłatek for priests.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTION – 12/22/2013
Envelopes and all checks
870.00
Loose Cash
406.00
Immaculate Conception
10.00
Christmas
20.00
Coffee/Cake
30.00
Literature
144.00
Candles
68.88
TOTAL
1,548.88
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - W. Górecki, J.
Mazur, A. Bąk, J. Bylina, M. Galash, R. Prentice,
R. Talarski, T. Moran, T. Ludwig, Joe Pham, W.
Mączka, J. Lattanzi, G. Zychla, H. Pomykała, A.
Zielony, A. Frankowska, M. Glavin, T. Dymowski
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BOŻE NARODZENIE
W oktawie Bożego Narodzenia - 27, 28, 29, 31
grudnia Msza św. w jęz. polskim o godz. 19:00.
Wtorek, 1 stycznia – Bogurodzicy – Teotokos
9AM (Eng.) Msza św.
11AM (Pol.) Msza św.
12:30 (Cro.) Msza św.
19:00 (Eng.) Msza św.
Niedziela, 5 stycznia – Objawienie Pańskie,
Trzech Króli (Kacper, Melchior, Baltazar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IMIĘ JEZUS
W języku polskim imię Jezus pochodzi od łacińskiego
Iesus, które z kolei pochodzi z greckiego Iesous.
Grecka forma jest zhellenizowaną formą imienia
hebrajskiego lub aramejskiego Jehoszua, co znaczy:
Jahwe jest zbawieniem.
W przypadku Jezusa
Chrystusa
znajduje
to
potwierdzenie
w
pierwszych wyznaniach wiary, mających swe
odzwierciedlenie w Piśmie Świętym: „I nie ma w
żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom
pod niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,2). Apostołowie
wzywając imienia Jezusa, dokonywali licznych
znaków: wyrzucali złe duchy (Mk 9,38; Łk 10,7; Dz
16,18), uzdrawiali chorych (Dz 3,6; 9,14),
prorokowali i dokonywali różnego rodzaju cudów
(Mt 7,22; Dz 4,30).
Jezus
Chrystus
jest
centralną
postacią
chrześcijańskiej wiary, jest – jej imieniem.
Uczniowie i wyznawcy Chrystusa bardzo szybko
zaczęli określać Go różnymi tytułami, w których
odzwierciedla się najwcześniejsza wiara pierwszych
chrześcijan. Wyrażenie „Chrystus” jest przecież
tytułem mówiącym o funkcji Jezusa z Nazaretu.
„Jezus” to imię własne Drugiej Osoby Trójcy
Świętej. Wymownym świadectwem znaczenia
Jezusowego imienia jest klasyczny i ważki
chrystologicznie tekst z Listu do Filipian:
„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i
darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię
Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i
ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język
wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale
Boga Ojca” (2,9-11).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2014 ROK
Prosimy o zabieranie kopert na rok 2014.
Używanie kopert jest obowiązkiem każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KATECHEZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Nie ma religii 29 grudnia. Wznawiamy katechezę
w niedzielę 5 stycznia 2014 po Mszy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARAFIALNY WIECZÓR SYLWESTROWY
Wtorek, 31 grudnia w godz. 20:00 do 1:00
Zapraszamy naszych parafian do wspólnej zabawy
sylwestrowej. Rozpoczniemy wspólną Mszą św.
dziękczynną o godz. 19:00, potem wspólny
posiłek i zabawa. Prosimy przynieść jedno danie i
$5.00 od osoby na pokrycie kosztów za napoje.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CAŁODNIOWA ADORACJA – 3 stycznia 2014
W Pierwszy Piątek Miesiąca – CAŁODNIOWA
ADORACJA - od 8:30 do 18:50. Msze św. o godz.
8:00 (ang.), 19:00 (pol.). Wpisujemy się na listę.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA STYCZEŃ
Aby był
promowany autentyczny rozwój
gospodarczy, szanujący godność wszystkich
ludzi i wszystkich ludów.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grudzień 2013, Styczeń 2014
Lektorzy
Grudzień 29 – Grażyna Golonka, Krystyna Mazurek
Styczeń 5 – Jadwiga i Jan Witkowski
Styczeń 12 – Dzieci i młodzież z Katechezy
Styczeń 19 – Karolina Kolińska, Krzysztof Ostrowski
Styczeń 26 – Hubert Chmiel, Cezary Wójcik
Kawa i ciasto
Grudzień 29, Styczeń 5, 12, 19, 26 – Kawa i ciasto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA KSIĘŻY
CHRYSTUSOWCÓW – 7 i 8 stycznia 2014
W dniach 7 i 8 stycznia Ksiądz Piotr będzie
uczestniczył w dorocznym spotkaniu opłatkowym
księży chrystusowców pracujących na zachodnim
wybrzeżu Ameryki.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OPŁATEK PARAFIALNY - 11 stycznia 2014
Spotkanie opłatkowe rozpoczniemy Mszą św. o
godz. 17:00. Potem wspólny posiłek i Jasełka.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA
Noworoczne duszpasterskie odwiedziny rodzin z
błogosławieństwem domów rozpoczną się w
Nowym Roku. Prosimy zgłaszać się do Ks. Piotra
w celu ustalenia terminu kolędy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~