TRV-2, TRV-2S

Komentarze

Transkrypt

TRV-2, TRV-2S
TRV-2, TRV-2S
Zawory termostatyczne z nastawą wstępną
Zawory termostatyczne
Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie
Równoważenie i Regulacja
Termostatyka
ENGINEERING ADVANTAGE
Zawór termostatyczny stosowany w systemach ogrzewania grzejnikowego oraz do małych odbiorników
końcowych w systemach chłodniczych.
ZawORy TeRmOsTaTycZne - TRV-2, TRV-2S
Bezstopniowa nastawa
Umożliwia dokładne zrównoważenie.
Max Δp 30 kPa
Zapewnia warunki komfortu.
Podwójne uszczelnienie typu O-ring
Bezawaryjna praca.
Dane techniczne
Zastosowanie:
Instalacje grzewcze i chłodnicze.
Pokrycie powierzchni:
Korpus zaworu i złączki niklowane.
Funkcje:
Regulacja
Bezstopniowa nastawa
Odcięcie
Oznaczenia:
TA, kod kraju, strzałka kierunku przepływu, wielkość oraz
symbol KEYMARK.
TRV-2: Biały kapturek ochronny.
TRV-2S: Czerwony kapturek ochronny. Nakrętka kontrująca na
wkładce zaworowej zaznaczona na czerwono.
Wymiary:
DN 10-20
Klasa ciśnienia:
PN 10
Maksymalna różnica ciśnień:
Maksymalna różnica ciśnień przy, której zawór z głowicą
termostatyczną pozostaje zamknięty: 100 kPa
Temperatura:
Max. temperatura pracy: 120°C
Min. temperatura pracy: -10°C
Materiał:
Korpus zaworu: Wersja prosta i kątowa AMETAL®. Wersja
odwrócona kątowa z mosiądzu.
Uszczelnienie typu O-ring: guma EPDM
Grzybek zaworu: guma EPDM
Sprężyna powrotna: Stal nierdzewna
Wkładka zaworowa: Mosiądz, PPS (polifenylosulfid)
Trzpień: Stal nierdzewna
AMETAL® jest stopem odpornym na odcynkowanie firmy TA.
2
Standardy:
Certyfikatu KEYMARK oraz testowane są zgodnie z EN 215.
026
Połączenie z głowicą termostatyczną:
M30x1.5
ZawORy TeRmOsTaTycZne - TRV-2, TRV-2S
Zasada działania
Zawór jest dostarczany z kapturkiem ochronnym. Kapturek ochronny może
być zastąpiony pokrętłem, głowicą termostatyczną lub siłownikiem.
Jeśli kapturek ochronny jest użyty do odcięcia grzejnika przy jego demontażu,
odpływ musi być podłączony lub zamknięty.
Uwaga! TRV-2/TRV-2S wymagają stosowania czynnika odpowiedniej jakości
tak, aby system pracował bez zakłóceń spowodowanych przez blokowanie
przepływu.
Hałas
Następujące warunki muszą być zapewnione, aby uniknąć hałasu w systemach grzewczych:
• Przepływy muszą być odpowiednio zrównoważone
• Woda musi być odgazowana
• Pompy obiegowe nie mogą wytwarzać zbyt wysokiego ciśnienia różnicowego (alternatywnie stosować regulatory ciśnienia
różnicowego, np. STAP).
Maksymalny, zalecany spadek ciśnienia w warunkach bezgłośnej pracy zaworu: 30 kPa = 0,3 bar.
Nastawa wstępna
Zawór ma możliwość wykonania bezstopniowej nastawy, którą możemy ustawić za pomocą
specjalnego kluczyka.
Zawór jest dostarczany z fabryczną nastawą równą 6, t.j. zawór w pełni otwarty.
1. Usuń kapturek ochronny.
2. Ustaw wymaganą nastawę wykorzystująć w tym celu kluczyk do nastaw (Nr katalogowy
50 198-004).
3. Zamontować kapturek ochronny (alternatywnie głowicę termostatyczną lub pokrętło).
3
ZawORy TeRmOsTaTycZne - TRV-2, TRV-2S
Wykres dla TRV-2 Kątowy i prosty
(KvΔT2K)
1.5
1
kPa
2.5 3.5 4.5 5.5
2
3
4
5 6
50
40
30
20
15
10
5
4
3
2
1.5
1
5
10
20
50
100
200
500
1000
l/h
Nastawa
KvΔT2K*
Przy pełnym skoku zaworu**
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
0,047
0,054
0,073
0,079
0,098
0,104
0,130
0,139
0,161
0,174
0,198
0,211
0,234
0,247
0,299
0,353
0,364
0,459
0,416
0,630
0,468
0,800***
*) Wartości poprawne dla zaworu wraz z głowicą termostatyczną np. DX.
**) Wartości poprawne dla regulacji on/off dla zaworu wraz z siłownikiem elektrotermicznym np. EMO T.
***) Zawór w pełni otwarty.
4
ZawORy TeRmOsTaTycZne - TRV-2, TRV-2S
Wykres dla TRV-2 Odwrócony kątowy
(KvΔT2K)
1.5 2.5 3.5
1
kPa
2
3
4.5 5.5
4
5
6
50
40
30
20
15
10
5
4
3
2
1.5
1
5
10
20
50
100
200
500
1000
l/h
Nastawa
KvΔT2K*
Przy pełnym skoku zaworu**
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
0,063
0,063
0,089
0,089
0,095
0,095
0,120
0,123
0,152
0,158
0,171
0,180
0,206
0,221
0,281
0,323
0,348
0,430
0,421
0,626
0,462
0,727***
*) Wartości poprawne dla zaworu wraz z głowicą termostatyczną np. DX.
**) Wartości poprawne dla regulacji on/off dla zaworu wraz z siłownikiem elektrotermicznym np. EMO T.
***) Zawór w pełni otwarty.
5
ZawORy TeRmOsTaTycZne - TRV-2, TRV-2S
Wykres dla TRV-2S dla małych przepływów
(KvΔT2K)
1.5
2.5
1
kPa
2
3.5
3
4.5
4
5.5
5
6
50
40
30
20
15
10
5
4
3
2
1.5
1
5
10
20
50
100
200
500
1000
l/h
Nastawa
KvΔT2K*
Przy pełnym skoku zaworu**
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
0,017
0,017
0,022
0,022
0,041
0,041
0,047
0,047
0,063
0,063
0,075
0,078
0,111
0,114
0,142
0,150
0,177
0,187
0,228
0,240
0,316
0,350***
*) Wartości poprawne dla zaworu wraz z głowicą termostatyczną np. DX.
**) Wartości poprawne dla regulacji on/off dla zaworu wraz z siłownikiem elektrotermicznym np. EMO T.
***) Zawór w pełni otwarty.
6
ZawORy TeRmOsTaTycZne - TRV-2, TRV-2S
Bez złączek do grzejnika
Prosty
H1,H2
Da
D
L
DN
D
Da
L
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
20
G3/8
G1/2
G3/4
M22x1,5
M26x1,5
M34x1,5
50
58
68
36
38
38
107
109
109
0,047-0,468
0,047-0,468
0,047-0,468
50 861-610
50 861-615
50 861-620
TRV-2S, dla małych przepływów
DN
D
Da
L
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
20
G3/8
G1/2
G3/4
M22x1,5
M26x1,5
M34x1,5
50
58
68
36
38
38
107
109
109
0,017-0,316
0,017-0,316
0,017-0,316
50 861-010
50 861-015
50 861-020
Kątowy
H1,H2
Da
H
D
DN
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
20
G3/8
G1/2
G3/4
M22x1,5
M26x1,5
M34x1,5
23
26
31
20
24
28
36
38
36
107
109
107
0,047-0,468
0,047-0,468
0,047-0,468
50 863-610
50 863-615
50 863-620
L
TRV-2S, dla małych przepływów
DN
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
20
G3/8
G1/2
G3/4
M22x1,5
M26x1,5
M34x1,5
23
26
31
20
24
28
36
38
36
107
109
107
0,017-0,316
0,017-0,316
0,017-0,316
50 863-010
50 863-015
50 863-020
Odwrócony kątowy
Da
H
D
L
DN
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
G3/8
G1/2
M22x1,5
M26x1,5
23
26
21
25
47
47
119
119
0,063-0,462
0,063-0,462
50 864-610
50 864-615
H1,H2
TRV-2S, dla małych przepływów
DN
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
G3/8
G1/2
M22x1,5
M26x1,5
23
26
21
25
47
47
119
119
0,017-0,316
0,017-0,316
50 864-010
50 864-015
Kątowy
Dla zastąpienia zaworu grzejnikowego w systemach rozdzielaczowych.
TRV-2S, dla małych przepływów
H
L
DN
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
G3/8
M22x1,5
27
46,5
37
108
0,017-0,316
50 864-210
H1, H2
*) Zawór wraz z zamontowaną głowicą termostatyczną.
Kv = m3/h przy Δp = 1 bar.
KvΔT2K = Wartości prawidłowe dla zaworu wraz z głowicą termostatyczną np. DX.
Wszystkie zawory mogą być podłączone do rur gładkich za pomocą złączek zaciskowych
KOMBI – Patrz karta katalogowa złączki KOMBI.
7
ZawORy TeRmOsTaTycZne - TRV-2, TRV-2S
Wraz ze złączkami połączeniowymi do grzejnika
Prosty
H1,H2
d
D
Da
L
DN
d
D
Da
L
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
20
R1/2
R3/4
G3/8
G1/2
G3/4
M22x1,5
M26x1,5
M34x1,5
75
88
102
36
38
38
107
109
109
0,047-0,468
0,047-0,468
0,047-0,468
50 861-110
50 861-115
50 861-120
TRV-2S, dla małych przepływów
DN
d
D
Da
L
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
R1/2
G3/8
G1/2
M22x1,5
M26x1,5
75
88
36
38
107
109
0,017-0,316
0,017-0,316
50 861-510
50 861-515
Prosty
H1,H2
D
Da
H
DN
d
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
R3/8
R1/2
G3/8
G1/2
M22x1,5
M26x1,5
93
106
46
52
36
38
107
109
0,047-0,468
0,047-0,468
50 862-110
50 862-115
d
L
Kątowy
Da
H1,H2
d
H
D
DN
d
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
20
R1/2
R3/4
G3/8
G1/2
G3/4
M22x1,5
M26x1,5
M34x1,5
48
56
65
20
24
28
36
38
36
107
109
107
0,047-0,468
0,047-0,468
0,047-0,468
50 863-110
50 863-115
50 863-120
L
TRV-2S, dla małych przepływów
DN
d
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
20
R1/2
R3/4
G3/8
G1/2
G3/4
M22x1,5
M26x1,5
M34x1,5
48
56
65
20
24
28
36
38
36
107
109
107
0,017-0,316
0,017-0,316
0,017-0,316
50 863-510
50 863-515
50 863-520
Odwrócony kątowy
Da
d
H
DN
d
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
R1/2
G3/8
G1/2
M22x1,5
M26x1,5
48
56
21
25
47
47
119
119
0,063-0,462
0,063-0,462
50 864-110
50 864-115
D
L
H1,H2
TRV-2S, dla małych przepływów
DN
d
D
Da
L
H
H1
H2*
KvΔT2K
Nr artykułu
10
15
R1/2
G3/8
G1/2
M22x1,5
M26x1,5
48
56
21
25
47
47
119
119
0,017-0,316
0,017-0,316
50 864-510
50 864-515
*) Zawór wraz z zamontowaną głowicą termostatyczną.
Kv = m3/h przy Δp = 1 bar.
KvΔT2K = Wartości prawidłowe dla zaworu wraz z głowicą termostatyczną np. DX.
Wszystkie zawory mogą być podłączone do rur gładkich za pomocą złączek zaciskowych
KOMBI – Patrz karta katalogowa złączki KOMBI.
8
ZawORy TeRmOsTaTycZne - TRV-2, TRV-2S
Akcesoria
Kluczyk do nastaw
Nr artykułu
50 198-004
Przyrząd montażowy TRV-2, TRV-2S
Służy do wymiany głowic zaworowych
bez konieczności opróżniania systemu.
Nr artykułu
50 600-005
Części zapasowe
Głowica zaworu może być wymieniana bez konieczności opróżniania systemu – proszę skontaktuj się z przedstawicielem
TA Hydronics, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.
Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na
stronie www.tahydronics.pl.
1-5-5 PL TRV-2, TRV-2S 09.2013
9