modyfikacja treści ogłoszenia (mzn0427/14/mcz)

Transkrypt

modyfikacja treści ogłoszenia (mzn0427/14/mcz)
MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA
(MZN0427/14/MCZ)
W oparciu o pkt. 9 lit. b) ogłoszenia Sprzedający wycofuje z przetargu samochód :
Opel Combo o nr rej SG 09044 (pozycja 14).
Oferenci, którzy złożą ofertę na przedmiotowy samochód otrzymają zwrot wadium
niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie.