komunikat nr 1 komitetu organizacyjnego ogólnopolskiego

Transkrypt

komunikat nr 1 komitetu organizacyjnego ogólnopolskiego
Lublin - Warszawa, 17.02.2010.
KOMUNIKAT NR 1 KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ODDZIAŁÓW PTTK CZERSK 2010
Koleżanki i Koledzy!
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny PTTK na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2010
roku podjął uchwałę ws. najważniejszych przedsięwzięć PTTK związanych z obchodami 60-lecia
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
Za jedno z najważniejszych przedsięwzięć jubileuszowych uznany został
ZLOT ODDZIAŁÓW
PTTK
CZERSK
OGÓLNOPOLSKI
2010, którego organizację powierzono: Porozumieniu Oddziałów
PTTK Województwa Lubelskiego i Mazowieckiemu Forum Oddziałów PTTK, Organizatorzy
ZLOTU CZERSK
2010 nawiązują do
ZLOTU OGRODZIENIEC
2000, poprzedzającego V Kongres
Krajoznawstwa Polskiego Gniezno 2000.
W przededniu VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego Olsztyn 2010, podejmujemy
organizację Spotkania, wyrażającego więź łączącą turystów i krajoznawców spod znaku PTTK
Ustalony został termin Zlotu - 12 czerwca 2010 roku. Przyjmujemy uczestników Zlotu
na dziedzińcu zamkowym w Czersku, w godz. 11 - 12.
Szczegółowy program Spotkania przekażemy w
KOMUNIKACIE NR
2. Wpisowe uczestników
Zlotu wynosi 25 złotych. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: jubileuszowy znaczek,
pamiątkowy druk akcydensowy, posiłek turystyczny, bilet wstępu. Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje
Oddział Miejski PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie: 20-111 Lublin, ul. Rynek 8, tel. 815324942,
fax. 815323758, e-mail: [email protected]
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i wpłaty wpisowego upływa 20.05.2010 r.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prezes
Mazowieckiego Forum
Oddziałów PTTK
Przewodniczący
Porozumienia Oddziałów PTTK
Województwa Lubelskiego
Wojciech Koprowski
Andrzej Wasilewski
KOMUNIKAT NR 2
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU ODDZIAŁÓW PTTK „CZERSK 2010”
Organizatorzy Ogólnopolskiego Zlotu Oddziałów PTTK „CZERSK 2010”, który odbędzie się 12 czerwca 2010 roku (sobota),
przekazują szczegółowy program Zlotu.
Godzina
Miejsce
Wyszczególnienie
Uwagi
ZLOT GWIAŹDZISTY DO GÓRY KALWARII I CZERSKA
8.40
9.45 – 10.15
od 11.00
Dworzec
PKP
Warszawa
Śródmieście (odjazd pociągu
godz. 9.09.)
Zbiórka uczestników Zlotu
Góra Kalwaria ul. ks. Sajny przy
Kościele
Plac przy kościele paraf. p.w.
Przemienienia
Pańskiego
w Czersku
11.00 – 12.30
Dziedziniec Zamkowy
12.30 – 13.30
Dziedziniec Zamkowy
45 Rajd Pieszy im. A.Janowskiego (impreza towarzysząca Zlotowi)
regulamin w załączeniu
– trasa Góra Kalwaria – Czersk 6 km
Spacer z przewodnikami PTTK po Górze Kalwarii, z możliwością
zdobycia Odznaki Krajoznawczej PTTK Ziemi Piaseczyńskiej
(weryfikacja podczas Zlotu)
zgłoszenia O/Piaseczno (22)756 78 57,
regulamin
odznaki
na
stronie
www.pttk.pl – zakładka „Zlot
Czersk 2010”
Sekretariat Zlotu:
• przyjmowanie uczestników, wydawanie materiałów
Estrada:
• powitania przybywających grup,
• piosenka turystyczna,
Wieża Bramna – wystawy:
• odznaki krajoznawcze PTTK ze zbiorów kol. Zbigniewa
Lewandowskiego,
• znaczki rajdu im. A. Janowskiego ze zbiorów kol. Wojciecha możliwość zwiedzania do czasu
zakończenia imprezy
Kowalskiego,
• szlaki krajoznawczo–turystyczne na Mazowszu ze zbiorów
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
• wspomnienia z imprez PTTK.
Zwiedzanie:
• zamku z przewodnikami PTTK,
kościół otwarty do ok. godz. 14.00
• kościoła paraf. p.w. Przemienienia Pańskiego (indywidualnie)
Estrada:
• uroczyste otwarcie Zlotu,
• wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego PTTK
• wystąpienia zaproszonych gości
13.30 – 16.00
Dziedziniec Zamkowy
16.00 – 17.00
Estrada:
• prezentacja Szlaku Chopinowskiego przez uczniów Szkoły
Podstawowej 285 w Warszawie,
• wystąpienia laureatów konkursów krasomówczych,
• gawędy i legendy przewodnickie w wykonaniu przewodników
Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK,
• konkursy,
• występ Kapeli DREWUTNIA z Lublina
• pokazy Hufca Kasztelanii Czerskiej (pokaz tańca, walk rycerskich,
odlewnictwa średniowiecznego i strzelania z łuku, namiot
turystyczny),
podczas Zlotu istnieje możliwość
• spotkania przy ognisku turystycznym,
zakupienia dodatkowych posiłków
• posiłek turystyczny dla uczestników Zlotu,
z grilla i zimnych napojów
• stoiska z materiałami promocyjnymi oraz wydawnictwami PTTK
i znaczkami z imprez turystycznych
Zakończenie Ogólnopolskiego Zlotu Oddziałów PTTK „CZERSK 2010”
dla chętnych będzie podstawiony
autokar na przejazd do Góry Kalwarii –
(dworzec PKS, stacja PKP).
Przypominamy:
1. Wpisowe uczestników Zlotu wynosi 25 złotych. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają: jubileuszowy znaczek, pamiątkowy druk akcydensowy,
posiłek turystyczny, bilet wstępu.
2. Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje Oddział Miejski PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie (20–111 Lublin, ul. Rynek 8, tel. 815324942, fax. 815323758,
e–mail: [email protected]) nr. konta 38 1240 2382 1111 0000 3895 8430 oraz Oddział Stołeczny PTTK im. A. Janowskiego w Warszawie ul. Podwale
23 e-mail: [email protected] (wpłata wpisowego gotówka).
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i wpłaty wpisowego upływa 31.05.2010 r.
W imieniu organizatorów Zlotu
Przewodniczący Porozumienia
Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego
/-/ Andrzej Wasilewski
Prezes Zarządu
Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK
/-/ Wojciech Koprowski