Załącznik Nr. 1 do OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY

Transkrypt

Załącznik Nr. 1 do OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY
Załącznik Nr. 1
do
OGÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY
związanych z
UMOWA O KORZYSTANIU Z KART FLOTOWYCH AMIC
[Debetowych I Przedpłaconych]
Opłaty za korzystanie z Kart
1.
Konto Opłat Klienta
Utrzymanie konta Klienta włącznie
ze stałym dostarczaniem raportów
transakcji
2.
Opłaty za Karty
2.1
Żądanie wydania Karty
opłata stała
PLN 0
miesięcznie
opłata zmienna
0%
Zbiorcza cena zakupu Dostaw ( z VAT)
zrealizowania w ciągu miesiąca na podstawie
transakcji za pomocą wszystkich Kart
wydanych Klientowi w danym miesiącu.
PLN 0
Za każdą Kartę łącznie z produkcją Karty I
wygenerowaniem PINu
Poprzez
WWW
stronę
PLN 0
inaczej
2.2
Żądanie
wygenerowania
nowego nr PIN do Karty
poprzez
www
stronę
Żądanie
Karty
zablokowania
poprzez
www
stronę
Żądanie zmiany limitu na
Kartę
poprzez
www
stronę
Żądanie zmiany ustawień
Karty
3.
Opłaty za Usługi On-line
3.1
Dostęp do Usług Online
poprzez
www
Za każdą Kartę
PLN 0
za 1 rodzaj limitu na kartę dla każdej Karty
PLN 0
inaczej
2.5
PLN 0
PLN 0
inaczej
2.4
Za każdy PIN
PLN 0
inaczej
2.3
PLN 0
stronę
PLN 0
za 1 rodzaj ustawień dla każdej Karty
inaczej
PLN 0
opłata stała
PLN 0
miesięcznie
opłata zmienna
0%
Zbiorcza cena zakupu Dostaw ( z VAT)
zrealizowana w ciągu 1 miesiąca za pomocą
transakcji na Karty za pomocą wszystkich Kart
wydanych Klientowi w danym miesiącu.
3.2
Transakcje za pomocą Usług On-line / wejście
PLN 0
dla każdej transakcji
3.3
Dostęp
do
raportów
transakcji
i
faktur
w
formatach XLS i PDF za
pośrednictwem Usług Online
opłata stała
PLN 0
miesięcznie
opłata zmienna
0%
Zbiorcza cena zakupu Dostaw ( z VAT)
zrealizowana w ciągu 1 miesiąca za pomocą
transakcji na Karty za pomocą wszystkich Kart
wydanych Klientowi w danym miesiącu.
Dostęp
do
raportów
zarządczych poprzez Usługi
On-line
opłata stała
PLN 0
miesięcznie
opłata zmienna
0%
Zbiorcza cena zakupu Dostaw ( z VAT)
zrealizowana w ciągu 1 miesiąca za pomocą
transakcji na Karty za pomocą wszystkich Kart
wydanych Klientowi w danym miesiącu.
Ostrzeżenia e-mail
opłata stała
PLN 0
miesięcznie
opłata zmienna
0%
Zbiorcza cena zakupu Dostaw ( z VAT)
zrealizowana w ciągu 1 miesiąca za pomocą
transakcji na Karty za pomocą wszystkich Kart
wydanych Klientowi w danym miesiącu.
za ostrzeżenie
PLN 0
za każde ostrzeżenie
3.4
3.5
3.6
Wygenerowanie hasła dla Użytkownika
PLN 0
za 1 hasło
3.7
Blokada Dostępu do Usług On-line
PLN 0
za zablokowanie dostępu dla Użytkownika
4.
Kary
4.1
Monity
PLN 0
za każdy monit
4.2
Windykacja należności przez osoby trzecie
PLN 0
za każdy przypadek
4.3
Zgubienie, kradzież, brak zwrotu Karty
PLN 0
za każdą Kartę
4.4
Odsetki za opóźnienie, w razie opóźnienia w
płatności opłat
0.05 %
dziennie
5.
Przedpłaty
5.1
Przedpłata w kwocie niższej niż 300,00 PLN
8.00 PLN
za każdą przedpłatę w kwocie niższej niż 300,
PLN (jeżeli klient jednorazowo wpłaci mniej niż
300 PLN)
5.2
Zwrot przedpłaty w kwocie wyższej niż 100 PLN w
przypadku zakończenia umowy
100 %
za niewykorzystaną część przedpłaty (w
przypadku rozwiązania umowy kwota poniżej
100 PLN pozostająca na koncie nie zostanie
zwrócona.