Zakup ksiazek1

Komentarze

Transkrypt

Zakup ksiazek1
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 4
Biuro projektu „Aktywni i efektywni“
tel. (076) 72-76-525, fax (076) 72-76-501
tel.kom. 721 506 360
e-mail: [email protected]
Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tytuł ksiąŜki
Autor i Wydawnictwo
Repetytorium gimnazjalne
A. Piekarczyk
Wyd. LEKTORKLETT
Opportunites beginner
Michael Harris, David Mower
Wyd. Longman
Historia
dla
2–letniego
liceum Paweł Kozłowski, Mariusz. Menz
ogólnokształcącego
oraz
3-letniego Wiesław Zdziabek
technikum uzupełniającego po ZSZ
Wyd. Rea
Technologia informacyjna, liceum
G. Hermanowska
technikum. podręcznik + cd
Wyd. Operon
Fizyka i astronomia cz.1. Podręcznik dla
Aleksandra Milosz i Zenobia Mróz
dwuletniego uzupełniającego LO i
Wyd. Rea
trzyletniego technikum uzup. po zsz
Technologia gastronomiczna z
Małgorzata Konarzewska, Barbara Zielonka,
towaroznawstwem. Podręcznik cz.1,2,3.
Maria Konarzewska-Sokołowska
Wyd. Rea
WyposaŜenie techniczne zakładów
Konarzewska, Lada, Zielonka
gastronomicznych
Wyd. Rea
Podstawy Ŝywienia człowieka
Dorota Czerwińska, Anna Kołłajtis - Dołowy,
Katarzyna Kozłowska, Barbara Pietruszka
Wyd. Larix
Kucharz małej gastronomii Organizacja
Wojciech śabicki
bezpieczeństwo i higiena pracy
Wyd. WSiP
Gospodarka i rachunkowość w gastronomii
Mielczarczyk Zofia, Urbańska Beata
Wyd. WSiP
Geografia. Podręcznik dla dwuletniego
Blandyna Zajdler
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
Wyd. Rea
oraz dla trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej
Biologia 1 - podręcznik (zakres
Waldemar Lewiński, Jan Prokop, GraŜyna
podstawowy), liceum i technikum
Skirmuntt
Wyd. Operon
Chemia. Kształcenie w zakresie
Michał Maria Poźniczek, Zofia Kluz
podstawowym. Podręcznik dla liceum (+CD) Wyd WSiP
Zbiór zadań z chemii do szkół
Krzysztof M. Pazdro
ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony
Wyd. Oficyna Edukacyjna
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ilość
sztuk
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
9
6
3
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 4
Biuro projektu „Aktywni i efektywni“
tel. (076) 72-76-525, fax (076) 72-76-501
tel.kom. 721 506 360
e-mail: [email protected]
15
Matematyka 2
16
Matematyka Matura Obowiązkowa 2012
z płytą CD
Obowiązkowa matura z matematyki, zakres
podstawowy testy i arkusze
Matematyka 1 podręcznik dla dwuletniego
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
oraz dla trzyletniego technikum uzupełniającego po zasadniczej szkole zawodowej
Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura.
Podręcznik dla I klasy liceum i technikum, cz.
1, wydanie zmienione
Technologia informacyjna dla szkół
ponadgimnazjalnych
Fizyka i astronomia klasa 1 Liceum
technikum zakres podstawowy
Matura Upload 1 Student's Book + 2CD
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
LONGMAN Słownik Podręczny angielskopolski, polsko-angielski
Atlas geograficzny. Świat. Polska. Liceum
ogólnokształcące, liceum profilowane i
technikum (wydanie piąte)
Matura 2012. Wiedza o społeczeństwie
Język polski Vademecum z płytą CD Matura
2012
Matura podstawowa z języka niemieckiego
(wydanie uaktualnione z 2012)
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik
29
New English File Elementary - Student's
Book
30
Język polski, Zrozumieć tekst - zrozumieć
człowieka - podręcznik, część 1, klasa 1,
szkoła ponadgimnazjalna, zakres
podstawowy i rozszerzony
Łączyńska Urszula
Wyd. Rea
Kinga Gałązka
Wyd. Operon
M. Orlińska
Wyd.Operon
Łączyńska Urszula, Trzciński Andrzej
Wyd. Rea
3
5
5
3
Krzysztof Mrocewicz
Wyd. Stentor
2
GraŜyna Koba
Wyd. Migra
Piotr Walczak, Grzegorz F. Wojewoda
Wyd. Operon
Evans Virginia, Dooley Jenny
Wyd. Express publishing
Praca zbiorowa
Wyd. Longman
Wyd. Nowa Era
3
Piotr Leszczyński, Tomasz Smarski
Wyd. Operon
Dominik-Stawińska Donata, Czarnota Ewa
Wyd. Operon
Cezary Serzysko, Birgit Sekulski
Wyd. Longman Pearson
Biernacka, Korba, Smutek
Wyd. Operon
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul
Seligson
Wydawnictwo: Oxford University Press
Dariusz Chemperek , Adam Kalbarczyk
Wyd. WSiP
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
3
3
3
1
1
2
1
1
1
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 4
Biuro projektu „Aktywni i efektywni“
tel. (076) 72-76-525, fax (076) 72-76-501
tel.kom. 721 506 360
e-mail: [email protected]
31
32
33
34
35
36
Geografia fizyczna ogólna i Polski
podręcznik dla liceów ogólnokształcących,
liceów profilowanych i techników zakres
podstawowy i rozszerzony
Historia 1 cz.1 "Od dziejów najdawniejszych
do schyłku staroŜytności" podręcznik dla
liceum i technikum
-zakres podstawowy
Matematyka prosto do matury kształcenie
ogólne w zakresie podstawowym
Chemia 1 Podręcznik. Liceum
ogólnokształcące . Zakres rozszerzony
Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik,
liceum i technikum
37
Język polski 1. Od staroŜytności do
oświecenia. Podręcznik dla dwuletniego
uzup. LO i trzyletniego technikum
uzupełniającego po zsz
Matematyka bliŜej nas.Podręcznik.
38
Informatyka lo podręcznik + płyta cd
39
40
Fizyka i astronomia dla kaŜdego. podręcznik
dla lo
Jezyk angielski. Repetytorium gimnazjalne
41
Repetytorium wos (matura 2012)
42
Wiedza o społeczeństwie (Operon).
Podręcznik. Zakres podstawowy
Geografia 1 Podręcznik
Szkoły ponadgimnazjalne
Zakres podstawowy
Prosto do matury 1 Matematyka podręcznik.
Liceum ogólnokształcące, liceum
profilowane, technikum. Kształcenie ogólne
w zakresie podstawowym
Baraniecki Leszek, Skrzypczak Władysław
Wyd. Efekt
1
Burda B., Halczak B. , Szymczak M.
Wyd. Operon
3
Antek, Belka, Grabowski
Wyd. Nowa Era
Hejwowska Stanisława, Marcinkowski Ryszard
Wyd. Operon
Małgorzata Biernacka , Zbigniew Smutek, Jarosław
Korba
Wyd. Operon
Anna Kowara
Wyd. Rea
2
Stanisław Zieleń, Dorota Nowak, Ewa Sygulla,
Jerzy Nowik, Tomasz Szwed
Wyd. Nowik
Ireneusz Bujnowski , Zbigniew Talaga
3
1
6
4
1
Wyd. Szkolne PWN
43
44
Barbara Sagnowska
3
Wyd. Zamkor
Anna Piekarczyk
Wyd. LEKTORKLETT
Agata Kunicka-Goldfinger, Maciej Podbielkowski
Wyd. Operon
Smutek Zbigniew, Maleska Janusz, Surmacz Beata
Wyd. Operon
Kop Jadwiga, Kucharska Maria, Szkurłat ElŜbieta
2
1
2
2
Wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN
Antek Maciej, Belka Krzysztof, Grabowski Piotr
Wyd. Nowa Era
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 4
Biuro projektu „Aktywni i efektywni“
tel. (076) 72-76-525, fax (076) 72-76-501
tel.kom. 721 506 360
e-mail: [email protected]
45
Real Life Elementary - wydanie uaktualnione
podręcznik
Sarah Cunnigham, Peter Moor, Marta Umińska,
Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, Jonathan
Bygrave
1
Wyd. Longman
46
47
48
49
50
51
Vademecum. Matura 2012. Język polski
(+CD)
Repetytorium Maturalne. Poziom
podstawowy.
Wiedza o społeczeństwie Vademecum
maturalne
Kosmetyka - podręcznik do nauki zawodu poradnik
Fizykoterapia
55
Egzamin zawodowy Podstawy
przedsiębiorczości Teoria i testy
Podstawy Ŝywienia człowieka 1. Podręcznik
Podstawy Ŝywienia i higieny
Wybrane zagadnienia z ekonomii,
organizacji i zarządzania
Podstawy prawa - elementy prawa
handlowego, finansowego i prawa pracy
Ochrona osób i konwojowanie
56
Komputer w pracy zawodowej
57
Organizacja ochrony osób i mienia oraz
taktyka i dokumentowanie działań
ochronnych
Podstawy prawne wykonywania zawodu oraz
wybrane zagadnienia z kryminalistyki,
kryminologii i terroryzmu
Taktyka i techniki interwencji oraz
wyszkolenie strzeleckie
Wybrane zagadnienia z etyki, psychologii
społecznej i socjologii pracy
Ochrona osób i mienia. Licencje.
Bezpieczeństwo imprez masowych
J.polski. Opowieść o człowieku. Klasa1.
Podręcznik
52
53
54
58
59
60
61
62
D. Stawicka, E. Czarnota
Wyd. Operon
Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler,
Hanna Mrozowska
Konsultacja: Barbara Czarnecka-Cicha
Wyd. Longman
Leszczyński Piotr, Snarski Tomasz
Wyd. Operon
Imke Peters
Wyd. Rea
Mika Tadeusz
Wyd. PZWL
Cichańska Barbara Aleksandra
Wyd. PWN
Dorota Czerwińska
Wyd. Rea
Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki
Wyd. ab format
Tomasz Kruk
Wyd. ab format
J. Karabin, T. Kowalczyk, W. Stawski
Wyd. ab format
Adam Łyko
Wyd. ab format
J. Karabin, W. Seruga, M. Stawski
Wyd. ab format
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Wiesław Seruga, Andrzej Zaborski
Wyd. ab format
1
Jan Dobrzyjałowski, Zbigniew Grądzki
Wyd. ab format
D. Bagińska, K. Hamer, J. Wołoszyn
Wyd. ab format
Janusz Wojtal, Marian Milewicz
Wyd. TNOIK Dom Organizatora
Biedrzycki, Pasieka, Pędracka
Wyd. Znak
1
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
1
1
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
67-200 Głogów ul. Sikorskiego 4
Biuro projektu „Aktywni i efektywni“
tel. (076) 72-76-525, fax (076) 72-76-501
tel.kom. 721 506 360
e-mail: [email protected]
63
Alles Klar 2A. Zakres podstawowy.
Podręcznik z ćwiczeniami + CD
64
Alles klar 2B. Podręcznik z ćwiczeniami.
Zakres podstawowy
Historia 1. Dzieje staroŜytne. Część 1
65
66
Matematyka. Zbiór zadań do liceów
i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy
67
69
Fizyka i astronomia dla kaŜdego. podręcznik
dla lo
Geografia 1.Podręcznik Bogactwo
przyrodnicze Ziemi Liceum
ogólnokształcące. Zakres podstawowy
Vademecum matura 2012 biologia
70
Matura 2012 Geografia Testy i arkusze
71
Język polski 1 cz.1 "Przeszłość to dziś"
podręcznik dla liceum i technikum-zakres
podstawowy i rozszerzony
Matematyka w otaczającym nas świecie.
Część 1. Podręcznik dla absolwentów ZSZ.
Kształcenie w zakresie podstawowym (MOU
1)
Język angielski- New Headway: PreIntermediate, zakres podstawowy
Historia. Podręcznik dla dwuletniego
uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
oraz dla trzyletniego technikum uzupeł niającego po zasadniczej szkole zawodowej
Język polski 2. Podręcznik dla dwuletniego
uzup. LO i trzyletniego technikum
uzupełniającego po zsz
Przeszłość to dziś kl.1 Podręcznik cz.2
Literatura język kultura /Liceum i technikum
Historia 2/1 LO Od Oświecenia do 1918
68
72
73
74
75
76
77
Łuniewska Krystyna, Tworek Urszula, Wąsik
Zofia, Zagórna Maria
Wyd. WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Praca zbiorowa
Wyd. WSiP
Leszek Mrozewicz, Robert Śniegocki
Wyd. Nowa era
Marcin Kurczab, ElŜbieta Kurczab
ElŜbieta Świda
Wyd. OE
Barbara Sagnowska
Wyd. Zamkor
Wład Paweł
Wyd. Orus
1
1
1
1
1
1
Gulkowska Alicja, Kaczmarek Dawid
Wyd. Operon
Plandowska, Siembida
Wyd. Operon
Mrowcewicz K.
Wyd. Stentor
1
Alicja Cewe (red.), Małgorzata Krawczyk,
Maria Kruk, Halina Nahorska, Irena Pancer,
Renata Ropela
Wyd. Podkowa bis
Soars L., Soars J.
Wyd. Oxford uniwersity press
Kozłowski Paweł, Menz Mariusz,
Zdziabek Wiesław
2
1
5
3
5
Wyd. Rea
Anna Kowara
Wyd. Rea
1
Mrowcewicz Krzysztof
Wyd. Stentor
Gładysz M.
Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2002
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1